Kuchařky ze školní jídelny děkují Markovi Badalovi za sponzorský dar – košík na cibuli.