Ředitelství základní školy vyslovuje poděkování halenkovickým zahrádkářům za finanční dar ve výši 2 650,- Kč. Do školní družiny byla za tuto částku zakoupena překážková dráha VARIO, která je využívána při venkovních činnostech dětí.