Dne 15. 10. 2021 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze do Českého Krumlova.
Ačkoli jsme trochu zápasili s časem, neboť dopravní situace nám nepřála, počasí jsme ale poručili a ve vlídném podzimním slunečném dni zhlédli zámek-hrad Český Krumlov v celé jeho kráse zevnitř i zvnějšku, prošli jsme se jeho zahradami až k světové raritě, Otáčivému hledišti, prošli se uličkami Parkánu i Latránu až na městskou Vyhlídku, abychom se pokochali pohledem na zákruty řeky Vltavy i celého historického města ze skoro ptačí perspektivy. Děkujeme tímto našemu panu průvodci za příjemný páteční den a že jsme nahlédli na dějiny Rožmberků trochu jinak.
Mgr. Pavla Manová

Fotogalerie