Tradiční plavání, na které se všechny děti těší, se chýlí ke konci. V letošním roce se plavání v aquacentru v Uh. Hradišti účastnilo 39 dětí ze dvou tříd mateřské školy.Ve dvanácti lekcích se naučily mnohé předplavecké i plavecké dovednosti, které v nadcházejících letních týdnech jistě využijí. Prostředí Aquacentra je příjemné a péče instruktorů o naše děti byla bezchybná. Plavání bylo a je trvalou součástí programové nabídky v mateřské škole, a jistě tomu tak bude i nadále.
Mihalová Marie