14. 3. 2019 si dobrovolníci z řad ekotýmu připravili pro děti z naší školní družiny zajímavé odpoledne s názvem „Pestrost ptačího světa“. V učebně 5. třídy byla připravena jednotlivá stanoviště, na kterých se děti hravou formou seznámily se zajímavostmi z ptačí říše.
Stanovišť bylo 10:
– děti skládaly puzzle
– seznámily se se stavbou ptačího těla
– ptačí šat – nechyběly ukázky ptačího peří, vyzkoušely si psaní ptačím brkem
– v mikroskopu se podívaly na ptačí pírko, používaly i lupu
– připomněly si, kteří ptáci jsou stálí a kteří stěhovaví
– co v zimě patří do krmítka a co naopak ne
– hledaly cestu v bludišti
– vyzkoušely si práci holoubků jako z pohádky O Popelce
– dozvěděly se, jak jsou ptáci přizpůsobeni ke svému životu
– viděly různé druhy ptačích vajec
Za plnění úkolů na jednotlivých stanovištích sbíraly děti razítka a nakonec obdržely sladkou odměnu. Ve školní družině si pak ještě zahrály hru „Ptáčku, jak zpíváš?“
Chtěla bych tímto poděkovat všem dětem, které se na akci dobrovolně podílely, pomohly mi s přípravou jednotlivých stanovišť a pak i s následným úklidem třídy. Poděkování patří také SRPŠ, které poskytlo drobnou částku na zapůjčení některých materiálů z CEV ŽABKA při SVČ KLUBKO St. Město.
Marta Skýpalová

Fotky na Rajce.net…