Žáci pátého ročníku byli dnes (6. 12.) v mateřské škole. Četli dětem o tom, jak přišel Mikuláš a samozřejmě nemohla chybět ani čertovská pohádka. Po přečtení pohádky měly děti možnost si mezi sebou popovídat, vymalovávaly si obrázek s čertem, andělem nebo Mikulášem. Stavilo se z kostek peklo s pekelným křeslem pro hříšníky J. Děti z MŠ nám předvedly, jaké říkanky a písničky s čertovsko-andělskou tematikou znají a na oplátku jsme je pozvali k nám do školy. Termín návštěvy si paní učitelky ještě promyslí a naplánují tak, aby vyhovoval oběma třídám.

Po návratu do školy na nás čekalo překvapení – přišel za námi opravdový Mikuláš se svojí družinou. A světe div se! Někteří „hříšníci“ místo toho, aby řekli básničku či zazpívali písničku, se nechali raději odvést čerty ven ze třídy! A to ani nevěděli, co se s nimi dál bude dít J.

Marta Skýpalová