V prvních květnových dnech proběhla rekonstrukce dřevěného korpusu na dětském hřišti u naší mateřské školy. Vzhledem k povětrnostním podmínkám a dlouhodobému opotřebení dřevěných fošen u obou pískovišť bylo třeba vyměnit stávající dřevěné prvky za nové a plně funkční bez rizika poranění dětí při hrách na zahradě mateřské školy.
Věřím, že generální oprava obou pískovišť, kterou provedl pan Zdeněk Ančinec, dobře poslouží našim školkovým dětem na několik dalších let.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice