GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované též jako GDPR (General
Data Protection Regulation) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území
Evropské unie. Účinnosti nabývá dnem 25. května 2018. Nařízení se dotýká všech subjektů
zpracovávajících osobní údaje.
Správcem osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková
organizace, 763 63 Halenkovice 550. Kontakt pro vyřizování požadavků ve věci ochrany osobních
údajů je: PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy.
Obec Halenkovice jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů pro příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Halenkovice Mgr. Jaroslava Šlechtu, Košíky 177, 687 04 Traplice. S požadavky ve věci
ochrany osobních údajů se můžete rovněž obracet na pověřence na e-mailové adrese
Jaroslavslechta@seznam.cz nebo na telefonu 774 179 009.

Účely a právní základ pro zpracování

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků, dětí a
jejich zákonných zástupců v těchto případech:
1. Za účelem vedení dokumentace školy v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zpracovává škola následující kategorie údajů:
 identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého
pobytu),
 údaje o předchozím vzdělávání (včetně dosaženého stupně vzdělání),
 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,
 údaje o zdravotních, výchovných a vzdělávacích potřebách žáka (znevýhodnění,
podpůrná opatření, závěry vyšetření školského poradenského zařízení, zdravotní
způsobilost),
 identifikační údaje zákonných zástupců žáka (jméno a příjmení, místo trvalého
pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení).
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného zmocnění a k jejich zpracování
nepotřebuje škola souhlas zákonného zástupce. Tyto osobní údaje škola zpracovává po dobu, po
kterou žák nebo dítě navštěvuje školu a po uplynutí této doby je s osobními údaji naloženo podle
zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
2. Za účelem dokumentace činnosti školy, ocenění úspěchů žáků a dětí při činnosti ve škole či
při účasti v různých akcích mimo školu a propagace školy navenek zpracovává škola osobní
údaje žáků a dětí pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupů. Škola zpracovává
následující osobní údaje:
 základní identifikační údaje (jméno a příjmení, věk a třída, případně další potřebné
údaje v nezbytném rozsahu),
 fotografie a videozáznamy žáků, dětí
 výtvarné projevy žáků, dětí a další žákovské či dětské práce.
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě výslovného obecného souhlasu jejich zákonných
zástupců, který je získán zpravidla na začátku školního roku. Tyto osobní údaje škola zpracovává
po dobu, po kterou platí účel zpracování uvedený v souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo
do okamžiku, kdy subjekt údajů souhlas odvolá.
3. Za účelem oprávněného zájmu školy zpracovává škola kategorie údajů v následujících
případech:
 za účelem zajištění průběhu aktivit mimo běžnou výuku, zejména lyžařských
výcvikových kurzů, škol v přírodě, školních výletů, plaveckého výcviku či exkurzí,
zpracovává škola identifikační údaje účastníků těchto aktivit, které v minimálním
nutném rozsahu předává případným organizátorům těchto aktivit. V některých
případech bude ke zpracování těchto osobních údajů vyžadován zvláštní souhlas.
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu školy, žáků nebo dětí. Tyto
osobní údaje škola zpracovává po dobu, po kterou platí účel zpracování a oprávněný zájem a není
třeba vyžadovat souhlas se zpracováním.

Příjemci osobních údajů

Škola obvykle nepředává osobní údaje dětí nebo žáků třetím osobám. Jsou však situace, za kterých
třetí osoby požadují od školy osobní údaje o dětech k zajištění různých aktivit souvisejících
s pedagogickou činností školy. V takovém případě předává nezbytně nutné osobní údaje účastníků
těmto smluvním partnerům školy, přičemž má zajištěno, že smluvní partner školy dodržuje veškeré
podmínky ochrany osobních údajů. Škola v žádném případě nepředává osobní údaje do zahraničí.

Práva subjektů osobních údajů

Rodiče mají právo získat od školy potvrzení, jaké osobní údaje škola zpracovává, právo požadovat
opravu nepřesných osobních údajů a právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již údaje potřebné
pro vymezené účely zpracování.
Rodiče mají také právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to i částečně u těch
osobních údajů, které souhlas vyžadují. Odvolání souhlasu je možné uplatnit přímo u správce
nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů způsobem, který umožní vaši identifikaci.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Dnes

  • Neděle 21. července 2024
  • Svátek má Vítězslav
  • Zítra má svátek Magdaléna

Archív článků

Kalendář

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
« Čvn    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Počasí

booked.net