Na základě revizní zprávy a obhlídky na místě samém bylo v srpnu loňského roku zjištěno, že šplhací sestava v parčíku u nové školy neodpovídá bezpečnému provozu. Proto členové RO Halenkovice spolu s vedením školy rozhodli o okamžité demolici tohoto herního prvku. V jarních měsících letošního roku byla díky OÚ Halenkovice instalována úplně nová sestava. Žádáme všechny návštěvníky parčíku, aby se k novému zařízení chovali tak, aby se neničilo a mohlo tak sloužit všem zájemcům co nejdelší dobu.