Informace pro rodiče a strávníky
Od 1. září 2023 bude v provozu nový program:

„Objednávání obědů přes internet“

U vedoucí školní jídelny si vyzvednete přihlašovací údaje. Děti i strávníci budou mít rozepsány obědy na každý den daného měsíce, jak to bylo doposud a jen si je budou odhlašovat nebo měnit, nejpozději však den předem do 13.30 hodin a to na terminálu nebo online. Pouze po nemoci si mohou objednat obědy ráno do 8.00 hodin. Objednaný oběd je možné odhlásit telefonicky na čísle 577 104 255 do 8.00 hodin ráno u vedoucí školní jídelny. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši 75,- Kč jako cizí strávníci. Každý strávník provede úhradu stravného v takové výši, aby měl vždy dostatek peněz na obědy a to přes účet do 20. dne v daném měsíci a nebo v hotovosti poslední 2 dny v předešlém měsíci. Platbu provádějte vždy na měsíc dopředu. Pokud možno nezasílejte peníze na měsíc červenec a srpen. V případě nedostatečné hotovosti nelze oběd objednat. Obědy si strávníci objednávají pomocí čipu na terminálu umístěném před školní jídelnou nebo elektronicky.

Stav konta zjistíte :

  • denně na obrazovce objednávkového terminálu
  • telefonicky do kanceláře školní jídelny – v pracovní dny od 7.00 do 8.00 hodin
  • v online objednávkovém systému.

Vyúčtování stravného na konci školního roku
Zůstatek peněz na kontě strávníka se z měsíce června převádí na měsíc září. Pouze žákům 9. třídy jsou oproti podpisu vyplaceny v hotovosti poslední den.

Veškeré dotazy o stravování Vám ráda zodpoví vedoucí školní jídelny Gabrhelíková Jarmila na tel. čísle 577 104 255 nebo na emailu sjzshal@seznam.cz.

V Halenkovicích 6.6.2023