„Do školy dnes musí chodit každý, o tom dnes nikdo nepochybuje. Ale jak to bylo dříve, třeba v 17. století nebo třeba před sto lety? A jaká byla škola a učitelé našich prarodičů a praprarodičů?“

Žáci pátého ročníku si v rámci školního výletu vyzkoušeli roli žáka z dob minulých. Při prohlídce Muzea Jana Amose Komenského v Přerově nahlédli do expozic školních tříd a při jejich „putování“ je provázel vážený pan ředitel. Jaké byly dříve školní lavice a školní zvyky? K čemu sloužil kalamář, břidlicová tabulka nebo plivátko? A co písmo a krasopis? Nakonec si vyzkoušeli ti nejodvážnější dobrovolníci i dřívější školní tresty.

„V úterý 11. června 2019 jsme se s naší třídou a s paní učitelkou vydali na výlet autobusem do Otrokovic a z Otrokovic vlakem do Přerova do Muzea Komenského. Podívali jsme se, jak se učilo v dřívějších dobách ve školách, viděli jsme čtyři třídy, zkusili jsme psát krasopisem. Dozvěděli jsme se, jaké používali učitelé tresty na nedobré žáky – klečení na fazolích, kamíncích a hrachu. Koupili jsme si nějaké suvenýry, zašli na zmrzlinu a hurá zpátky domů. Výlet se nám moc líbil.“
Amálie Hradílková