Žáci 9. třídy se v úterý 4. 6. odpoledne, v rámci občanské výchovy, vydali na besedu se starostou Halenkovic.
Pan Bc. Roman Kedruš žáky přivítal v obřadní síni obecního úřadu, kde pro ně bylo připraveno malé občerstvení.
Vedoucí obce si vzal úvodní slovo, aby nás seznámil se svou prací. Zajímal se o budoucí profesní orientaci našich deváťáků. Ti postupně představili sebe i školu a obor, který si vybrali. Poté následovala diskuse, během níž měli možnost položit hlavě obce zajímavé otázky. Ptali se ho mimo jiné: proč se stal starostou, jaké má vzdělání nebo čeho by chtěl během svého mandátu ještě dosáhnout.
Na závěr jim pan starosta popřál hodně zdaru ve studiu i v životě. Dostalo se mu od nás poděkování za pohoštění a za příjemně strávený čas.
Mgr. Monika Urbancová