Ve středu 1. září 2021 jsme zahájili nový školní rok 2021/2022 a přivítali 17 nových prvňáčků. Do školy je doprovodili jejich rodiče, kteří s dojetím sledovali, jak si jejich děti počínají poprvé ve školních lavicích.  V letošním roce však zahájení školního roku proběhlo trochu netradičně. Žáci 1. – 9. ročníku se podrobili hned první školní den testování. Na základě informací třídních učitelů mohu konstatovat, že testování dětí proběhlo zcela bez problémů. Za to patří velké poděkování a ocenění skvělé spolupráce především  rodičům našich žáků, kteří pochopili důležitost tohoto opatření z důvodu ochrany zdraví všech školáků i zaměstnanců školy.

Výuka začala, ale ani o prázdninách se u nás ve škole nezahálelo. V budově staré školy byla provedena generální rekonstrukce elektroinstalace včetně nových rozvaděčů, zásuvek, vypínačů a dalšího zařízení. Na chodbách byla instalována nová světla, která se rozsvěcují na čidla, což určitě ušetří elektrickou energii. Během prázdnin se také v budově 1. stupně kompletně přebudovalo zabezpečovací zařízení včetně instalace videokamery. Učitelé tak budou přesně vědět, koho pouští do budovy.  Zaměstnanci školy díky novému zabezpečovacímu systému vcházejí do budovy pouze na čipy /bez klíčů/  – stejně jako to funguje už celý rok na nové škole.

V budově proběhla výmalba všech prostor a generální úklid učeben i kabinetů. O prázdninách jsme také řešili zatékání do budovy z důvodu nedostatečné izolace na půdě.

V blízké době plánujeme nákup nových poliček, skříněk a dalšího školního zařízení do učeben, abychom je mohli vyměnit za současný nábytek, který je již zastaralý a mnohdy na hranici funkčnosti. Také parkety si říkají o vybroušení nebo úplnou výměnu.

Spolu s vedením obce však nyní řešíme generální opravu střechy na budově nové školy. Střecha je původní, to znamená, že má více než šedesát let a pomalu, ale jistě dosluhuje.

Přeji všem našim žákům úspěšný a bezproblémový nový školní rok s nadějí, že letos budeme učit pouze prezenčně a také  budeme moci obnovit nejen tradiční školní akce, ale třeba přidat ještě něco navíc.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy