Na staré škole probíhala o letošních prázdninách modernizace učebny prvního ročníku a chodby v přízemí. Z tohoto důvodu bylo třeba vystěhovat celou první třídu, což proběhlo již na konci června. A hned začátkem července to vypuklo… Zasekávalo se do zdí vedení plynového topení, odstraňovalo se staré obložení na chodbě, vyměňovala se podlahovina, brousily a obnovovaly se původní dlažby na chodbě, odstraňovaly se vrstvy starých výmaleb, budovaly se podhledy, modernizovalo se osvětlení, vyměňovaly se dveře na chodbě, malovalo se, natíralo se, instalovaly se nové magnetické nástěnky, vyráběl se nový nábytek do rekonstruované učebny a další práce. Bylo pro mě někdy opravdu náročné skloubit všechna řemesla tak, aby na sebe navazovala. A že jich nebylo málo. Sešly se profese instalatérské, zednické, obkladačské, elektrikářské, podlahářské, malířské, natěračské, stolářské a jiné. Naštěstí všichni řemeslníci byli velmi vstřícní a práce mohly pokračovat v plánovaném harmonogramu, i když ještě dva dny před zahájením školního roku to vůbec nevypadalo, že prvňáčky budeme moci přivítat v nové učebně. Vše se však podařilo, ale v průběhu září budou probíhat ještě dokončovací práce a to hlavně na chodbě.
Velké poděkování patří všem řemeslníkům, kteří se na modernizaci prostor na staré škole podíleli. Dále je třeba poděkovat vedení obce v čele se starostou obce p. Jaromírem Blažkem za poskytnuté finanční prostředky a také za uvolnění pracovníků obce, kteří vypomáhali panu školníkovi při náročnějších pracích. V neposlední řadě slova díků a uznání patří Ing. Arch. Zuzaně Šaláškové za vizualizaci nově modernizovaných prostor a také za to, že mi byla nápomocna při řešení mnoha problémů, které se v průběhu výstavby vyskytly.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Fotografie