Vážení rodiče!

Naše škola je již několik let zapojena do projektů EU „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. V rámci těchto projektů dostávají žáci 1. – 9. ročníku plně dotované mléko i ovoce a zeleninu každých 14 dnů. Projekty mají podpořit konzumaci mléka i ovoce nebo zeleniny u žáků základních škol. Mléko dodává škole ekofarma Javorník ze Štítné nad Vláří. Produkty z této farmy nejsou nijak upravované ani chemicky ošetřované. Z tohoto důvodu mají nižší trvanlivost než ostatní výrobky. Ovoce a zeleninu dodává firma LAKTEA.

Účast žáků v tomto projektu je zcela dobrovolná. Pokud nemáte zájem o dodávku mléka nebo ovoce pro své děti, nahlaste tuto skutečnost nejpozději do konce měsíce září třídním učitelům nebo přímo vedení školy.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice