Když přijede do mateřské školy kouzelník, je to pro děti velká atrakce. Ve čtvrtek 7.3.2019 k nám jeden kouzelník přijel a byla to báječná zábava. Děti kouzlily, smály se a také se divily, jak to ten kouzelník dokáže. A na závěr si mohly pohladit živého králíčka. Moc děkujeme.
Dagmar Holásková