Žabky

VÍTÁME VÁS „U ŽABEK“ 

Třídní učitelky: Simona Přílučíková        Bc. Ilona Plisková

Ve třídě Žabek máme letos zapsáno celkem 24 dětí, z toho 16 holčiček a 8 kluků. 23 dětí v příštím roce začne chodit do školy, pouze jedna holčička je věkově mladší, ale stejně šikovná.

Ve třídě předškoláků se již všechny děti dobře znají a do školky přicházejí s radostí a s touhou poznávat a objevovat nové věci, v čemž se je snažíme maximálně podporovat. Přejeme si, aby byl pobyt ve školce pro děti co nejpříjemnější, aby plynule navazoval na jejich rodinný život, aby na něj vždy rády vzpomínaly.

Naše předškoláčky podporujeme ve zvládání sebeobsluhy, samostatnosti, vedeme je ke vzájemnému hezkému chování a toleranci, v poznávání krásy a rozmanitosti světa kolem nás.

Celoroční třídní program je motivován žabákem Ferdou a jeho mouchami – Emušáky, které nás učí, jak se k sobě vzájemně chovat, jak pracovat se svými emocemi, aby nám bylo hezky na světě.

Denní program je zaměřen na rozvoj rozumových, pracovních, estetických dovedností a schopností dětí dle jejich individuálních potřeb a momentální nálady.