Upozornění

Dle vyhlášky 107 ze dne 25.2.2005 jsou strávníci rozděleni do kategorií dle věku, ne podle tříd, které navštěvují.

Z toho plyne, že děti v MŠ tvoří kategorii dětí do 6 let. Děti, které dosáhnou do konce srpna daného školního roku 7 let, musí zaplatit více. / jsou jako školáci v 1. třídě .

Děti navštěvující 1.- 4. třídu, jsou zařazeny do kategorie strávníků 7 – 10 let. Ti žáci, kteří dosáhnou 11 let věku do konce srpna daného školního roku, platí jako kategorie 11 – 14 let.

Děti 5.- 8. třídy jsou v kategorii 11 – 14 let, ti kteří dosáhnou věku 15 let do konce srpna daného školního roku, jsou zařazeni jako 15ti letí.

Děti 9. třídy jsou zařazeni jako 15ti letí.

Všichni žáci mohou odebírat stravu pouze v době školního vyučování, při absenci ( např. z důvodu nemoci ) může žák odebrat stravu pouze první den, jinak musí být strava odhlášena. Nebude-li oběd odhlášen, bude uvařen a po strávníku by mohl být vymáhán doplatek za režijní náklady, přestože mu oběd propadne. V době nepřítomnosti ve škole může žák oběd odebrat pouze za nezvýhodněnou cenu jako cizí strávník to je za 80,- Kč.

Dospělí strávníci nemají nárok na oběd v době nepřítomnosti ani první den. Platí pro ně stejná pravidla jako pro žáky – možnost odběru oběda za plnou cenu.

Stravu lze odhlásit vyjímečně do 8.00 hodin ráno.

V Halenkovicích: 21.3.2024