„Dneska máme velký bál,
hurá ,je tu karneval! „
Žáci 2. třídy si tento týden připomněli tradici masopustu a karnevalových oslav. Tematický den zahájili povídáním o zvycích, které jsou s obdobím masopustu spojeny , procvičili si počítání v pracovních listech  a po vydatné  svačině se přichystali na taneční veselici v maskách. Nechyběly tradiční karnevalové soutěže a sladké odměny. Děti si den krásně užily!