Úplata za měsíc červenec a srpen 2019 je snížena na částku 270,- Kč za oba měsíce. Úplatu můžete zaplatit převodem z účtu do 20. dne v měsíci, nebo v hotovosti v mateřské škole do 12.7.2019.
 Mihalová M. vedoucí MŠ