Vážení rodiče, milí žáci!

Na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 Vám oznamuji, že v pondělí 4. 1. 2021 nastoupí k prezenční výuce do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku. Opatření nosit při výuce roušku platí i nadále pro všechny žáky i pedagogické pracovníky.

Všichni ostatní žáci zůstávají na distanční výuce. Školní družina pro žáky 1. a  2. ročníku bude probíhat v běžném provozu při zachování homogenity jednotlivých oddělení. Zajištěno je i školní stravování. Žáci na distanční výuce, kteří budou mít zájem o školní stravování, si mohou obědy odebírat do jídlonosičů v 11.00 hodin.

Provoz mateřské školy bude probíhat bez omezení v běžném provozu.

Děkuji všem za pochopení.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy