Ano, přesně tak zareagovali žáci 4. třídy, když se dozvěděli, že budou nocovat v knihovně. Samozřejmě nešlo jen tak o ledajaké nocování. Knihovnice, paní Bieberlová, přichystala pro děti báječný program. Obsahoval vše: čtení, vzdělávání, hru, napětí a řešení tajemných úkolů…..
Děti dorazily plny nadšení a očekávání neznámého do místní knihovny v Halenkovicích. První na programu stálo: naplnit žaludky. Maminky předvedly svůj cukrářský a kuchařský um a vybavily děti chutnými koláči a buchtami. Nyní byly děti posilněny na připravený program pod taktovkou paní Bieberlové. Přesunuli jsme se společně přímo do knihovny a zaujali pohodlné pozice pro naslouchání a čtení knihy, jejíž téma nás provázelo celým večerem. Na základě společné četby žáci ve skupinkách namalovali galeonu, se kterou poté proplouvali tajemnými úkoly ve spoře osvětleném sále obecního úřadu. Všichni byli velmi šikovní a stateční a celou záhadu vyluštili. Pak už žáky čekala pouze cesta do říše snů … Ráno si všichni řekli: Hurá! Jdeme do školy!
Poděkování patří především paní knihovnici Pavlíně Bieberlové, mnohokrát děkuji také paní vychovatelce Simoně Přílučíkové.
Mgr. Pavla Svitáková, třídní učitelka