Žáci 5. ročníku se v rámci výuky vlastivědy seznámili s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Čím byla tako událost z hlediska našich dějin tak významná? Tito učenci prosadili pro bohoslužby staroslověnštinu jako jazyk, pro který vytvořili písmo zvané hlaholice. Páťáci sice v učebnicích vlastivědy viděli  ukázky tohoto písma, ale zkusit si psát hlaholicí v praxi, to je přece jen něco jiného, a tak při projektové výuce v pondělí 20. listopadu pod vedením odborníka pana Petra Novotného, DiS dostali možnost se s hlaholicí seznámit i prakticky. Pan Novotný jim při besedě připomněl mnohé historické události z období příchodu zmíněných učenců do Velkomoravské říše. V závěru hodiny všichni žáci dostali speciálně upravený husí brk, který použili k napsání svého jména hlaholicí – to vše pod odborným dohledem. Křestní jména si měli možnost vytvořit také pomocí tiskátek s písmeny „hlaholské“ abecedy.

Přednáška spolu s praktickými ukázkami byla příjemným a zajímavým doplněním vlastivědného učiva.

 PaedDr. Marie Kašíková