Školní družina ožila různými strašidly, čarodějnicemi, kouzelníky a jinými strašidelnými bytostmi. Užili jsme si zábavné odpoledne plné her, soutěží a tancování. Proběhla i promenáda masek a její vyhodnocení. Na děti čekala i sladká odměna. Děti se těší na další akce, které nás v tomto školním roce ještě čekají.

Mgr.Pavla Kašpárková