I v letošním školním roce se se v Penzionu Lúka – Soláni Bzovém od 14. do 18.ledna 2019 uskutečnil pro žáky 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz zaměřený na sjezdové lyžování.

Fotografie: https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_kurz%2C_Hotel_Luka%2C_leden_2019/

Pondělí ráno, 18 žáků VII.třídy vyráží směr Velké Karlovice na lyžařský kurz. Doprovází je trojice učitelů a jejich společným cílem je naučit se anebo se zdokonalit v lyžařských dovednostech. Počasí jim letos přeje. Až moc. Tolik sněhu nepamatují ani místní pamětníci. Už počáteční úroveň je u velké části třídy solidní. Začátečníci se ale rychle zdokonalují, zanedlouho už nejde poznat, kdo v pondělí stál na lyžích úplně poprvé. Vše se obešlo bez úrazu či nemoci, škoda jen, že nás záhy opustila jedna spolužačka. Lyžování završili závodem ve slalomu. Dvě měřená kola dostatečně prověřila jejich umění, a tak nejlepšími lyžaři se stali Kateřina a Vojta. Budiž ke cti, že na rozdíl od závodů světového poháru všichni závodníci závod dokončili.
Ve středu byl do programu zařazen odpočinkový půlden. Absolvovali jsme vycházku do sedla Soláně, prohlédli jsme si zvonici s expozicí umění místních výtvarníků.
Žáci byli motivováni k pořádnosti a dochvilnosti. Každý den fungovala dvojice žáků jako služba. Celý týden probíhala soutěž pokojů, jejíž součástí bylo bodování úklidu. Vítězný pokoj obdržel odměnu.
Jsem přesvědčen, že náš pobyt na horách proběhl bez problémů a splnil v plné míře cíl – naučit se lyžovat nebo se v lyžování zdokonalit. Neméně důležité bylo utužení vzájemných vztahů, vedení žáků k samostatnosti a odpovědnosti. A konečně ani ozdravný pobyt v přírodě a příspěvek k tělesné kondici není zanedbatelný.
Libor Lízal