Díky spolupráci s DDM Matýsek Napajedla se někteří členové „EKOTÝMU“ zapojili 11. května do oslav „Dne Země“ na štěrkovně Spytihněv.  Tuto akci pořádá každoročně společnost CEMEX Sand, k.s. ve spolupráci s městem Napajedla, obcí Spytihněv a DDM Matýsek Napajedla. Jedním z cílů je seznámit občany s rekultivací těžebních ploch.

„Ekotýmáci“ měli za úkol pomáhat s výsadbou stromů a keřů. Revitalizují se tak místa, kde se dotěží a zkrášluje se prostředí. Dobrovolně vypomáhali tito žáci: Michal Kučera, Adam Zdráhal, Melisa Holásková, Štěpán Abrahám a Vít Gabrhelík. Zaslouží si pochvalu za to, že část svého volného času věnovali něčemu užitečnému.

Chtěla bych také poděkovat rodičům (panu Zbyňkovi Holáskovi a paní Evě Zdráhalové), kteří byli ochotni zajistit dopravu dětí.

Marta Skýpalová

„Sobota byla dobrá. Lidé nám pomáhali sázet sazeničky stromečků, taky jsme se něco naučili.“ (Adam Zdráhal)

„Sobota byla skvělá. Ze začátku jsme si mohli projít stanoviště, byly tam různé úkoly. Když jsme prošli všechny, čekala nás odměna, tričko a sladkosti. Pak jsme šli sázet stromky. Přišli tam nějací lidé, kteří nám začali pomáhat. Potom jsme si mohli opéct špekáček a nakonec jsme jeli domů.“(Michal Kučera)