Ve čtvrtek 26. 5. sehráli žáci 8. a 9.ročníku divadelní pohádku s názvem O princezně Madlence. Paní režisérce Mgr. Marcele Palúchové se podařilo ve velmi krátkém čase s dětmi nacvičit krásnou klasickou pohádku. Mnozí z nás byli překvapeni z výborných výkonů osmáků a deváťáků, kteří představení zahráli s opravdovým nadšením. Naši mladí herci pohádku ztvárnili i pro veřejnost a to v pátek 27. 5. večer. Další repríza proběhla v neděli 29. 5. v podvečerních hodinách. Žáci sklidili velký a zasloužený aplaus. Velké poděkování patří především režisérce p. Palúchové. Poděkovat je také třeba p. Ludmile Juřenové za pomoc při šití kulis a dále Ondřeji Gabrhelíkovi, Tomáši Velechovi, Pavle Pavelkové, Blance Stuchlíkové a p. učitelce Pavle Manové za pomoc při zajišťování nezbytných věcí potřebných k tomu, aby se divadlo mohlo odehrát.

Marie Kašíková

Fotky