V pátek 2. 6. 2023 uspořádala ZŠ Halenkovice Dětský den pro všechny žáky naší školy. Akce proběhla ve spolupráci s místními organizacemi. Ředitelství školy vyslovuje velké poděkování členům místních spolků za ochotu, vstřícnost a skvělou spolupráci při pořádání již 2. ročníku této akce. Jmenovitě:

HASIČI
Josef Gabrhelík,Filip Juřena, Radek Vlachynský, Mgr. Michal Palúch

MYSLIVCI
František Tomaštík, František Gajdošík st., Karel Kašpárek, Josef Čevora, Jaromír Pšenka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Ing. Eliška Trvajová, Mgr. Jarmila Tělupilová, Marie Pavelková

FOTBAL
Richard Vašíček, Radek Šimko

FLORBAL
Jaroslav Jurásek, Radim Karbowiak

MODELÁŘI
Jaroslav Vičánek, František Vojtek, Michal Sláma2
Za modeláře z Pohořelic: Jaroslav Němeček, Stanislav Vráblík

ZAHRÁDKÁŘI
František Gabrhelík, Milan Kašpar

PaedDr. M. Kašíková