Dne 7.10.2019 proběhla pro čtvrtý ročník naší školy jedna velice zajímavá akce a to dětská policie. Protože je však tenhle ročník hodně početný, zúčastnila se jen polovina třídy. Na druhou polovinu tahle milá akce čeká na jaře roku 2020.

Kromě dětí se této akce zúčastnili také příslušníci Dopravního inspektorátu Zlín. Děti byly seznámeny s teorií což jsou například: zásady BESIPu, čtení z dokladů (OP, ŘP, TP, zelená karta), dechová zkouška a spousta dalšího. Po té již nezbývalo nic jiného, než se pustit do kontroly řidičů i v praxi.

Děti se rozdělily na dvě skupiny, které se prostřídaly a před kontrolou jim ještě byly přiděleny reflexní vesty, kvůli bezpečnosti. Za tenhle den zkontrolovaly neuvěřitelných 17 aut. Řidiči byli mile překvapení, když kontrola probíhala od dětské policie. Děti přišly na 4 prohřešky, za které však neukládaly pokuty, nýbrž jen výstrahu. Což mnozí řidiči opravdu ocenili.

Šlo vidět, že práce dopravní policie děti opravdu bavila. Byly nadšené, hezky spolupracovaly a na řidiče byly někdy hodně přísné. My však v obci máme vzorné a milé řidiče, kteří rádi spolupracovali.