22. dubna si žáci naší školy připomenuli „DEN ZEMĚ“. Celodenní akce se zúčastnily všechny třídy školy i s učiteli. A zde je stručný popis toho, co jsme v tento den stihli podniknout .

1. a 2. třída

Prváčci a druháčci si Den Země zpříjemnili vycházkou na statek u Pavelků. Pro děti to byl velký zážitek. Nejdříve je pozdravily bečící ovečky, viděly také kuřátka a morky. Před kravičkami už měly větší respekt a na býka není radno ani mávat. Největší zážitek byl podívat se na svět z koňského hřbetu a vyzkoušet si krmení zvířátek. Ovečkám chutnalo seno a suchý chleba, koníkům zase přišla vhod mrkev. Moc děkujeme za možnost osahat si zvířátka, o kterých se učíme, zblízka. Především děkujeme za přichystané pohoštění a milé provedení statkem. (Mgr. Tereza Abrahamová)

3. a 4. třída

Třeťáci a čtvrťáci podnikli vycházku v obci, pozorovali probouzející se jarní přírodu, rozkvetlé stromy, poznávali některé jarní rostliny a také navštívili čističku odpadních vod v Halenkovicích, kde nám prohlídku a stručný výklad zprostředkoval pan Pavel Gabryš. Děkujeme mu tímto za čas, který dětem věnoval.

Třeťáci si volnou chvíli před návštěvou čističky krátili malováním křídami na cestu. Zapojili svoji fantazii a snažili se ztvárnit neobyčejné květiny, které na naší planetě Zemi určitě nenajdete.

Ve druhé části dopoledne se děti z obou tříd rozdělily do skupinek a plnily různé úkoly na stanovištích v blízkosti naší školy. Tuto aktivitu si pro ně připravili žáci 8. třídy.

„Dozvěděli jsme se, jak se čistí na Halenkovicích voda. Taky se mi líbilo, jak jsme plnili mise.“ (Sára Zapletalová)

„Nejvíce se mi líbilo to, že na posledním stanovišti jsme mohli zasadit rostlinu. A ještě se mi líbilo, že jsme hádali různé brouky.“ (Šimon Pliska)

„Líbilo se mi, jak jsme s Aničkou a Nelčou plnily úkoly a jak jsem potkala kámošku.“ (Karolína Kašpárková)

„Nejvíce se mi líbilo stanoviště 12, kde jsme si zasadili kytičku a pak jak jsme sahali do sklenic, kde jsme hádali, co v nich je. Byla to sranda. (Nela M. Kylarová)

„Bylo super broukové stanoviště. Jsem se hodně zasmál.“ (Pavel Chochul)

„Den Země mě zaujal, bylo to moc pěkné a nejvíc se mi líbilo stanoviště číslo 4.“ (Anna Pavelka)

„Líbilo se mi, že jsem se dozvěděla něco o květinách.“ (Nela Nekorancová)

„Všechny stanoviště se mi líbily, bylo to zábavné.“ (Viola Vysloužilová)

5. A a 5. B

Páťáci se zúčastnili programu v okolí školy, který pro ně připravila 8. třída. Čekaly na ně stanoviště s úkoly na téma příroda, lesy a zvířata, ekologie, třídění odpadů, sázení rostlin, zdravověda a další.

6. a 9. třída

Šesťáci a deváťáci podnikli turistickou vycházku. Vycházeli od školy před osmou hodinou Zlámancem dolů na Dolinu, dále na Zemanovou a nahoru na Hradskou. Po Hradské pokračovali směrem na Kostelany, kde časem narazili na žlutou turistickou značku a po ní sešli až k Zuzančině studánce. Zde byla přestávka na svačinu. Po žluté značce se ještě podívali ke skále Miláčka a došli až na Kudlovskou dolinu. Po silnici se přemístili k další (červené) turistické značce, po které pokračovali zpět směr Halenkovice. Po vysilujícím výšlapu do kopce se dostali opět na Hradskou, ale tentokráte „K obrázku“, jak se tam říká. Po menším odpočinku sešli po cestě na Dolinu a pak opět do kopce „Kaménkou“ ke škole.

Během vycházky se snažili všímat si jarní přírody, rozeznávat stromy v lese a také poznávat jarní rostliny.

(Blanka Stuchlíková)

7. třída

Sedmá třída strávila Den Země celodenním pochodem na Budačinu a zpět :). Vyčerpávajícího pochodu o délce 14 kilometrů se zúčastnilo 22 statečných.

Cestou jsme si zpívali, hráli na ukulele a luštili indicie v morseovce, které nás měli dovést právě na Budačinu. Poznávali jsme chráněné živočichy i rostliny, které rostou v okolí této přírodní památky. Pochod byl zpestřen opékáním buřtů v altánku blízko Kudlovické doliny.

(Mgr. Monika Urbancová)

8. třída

Obrovská poklona a velké „DÍKY“ patří právě žákům 8. třídy a jejich třídní paní učitelce Pavle Manové. Osmáci jsou opravdu ochotní, obětaví, akční i trpěliví 😊. Pro mladší žáky připravili 12 stanovišť s rozličnými aktivitami. Musím vyzdvihnout to, že si vše sami žáci navrhli a obstarali si i pomůcky. Přichystali to, co bylo potřeba a na konci akce také vše uklidili.

Ještě jednou Vám moc a moc děkuji 😊.

Spokojenost ze společně stráveného dopoledne byla oboustranná. Takovéto dny připravujeme rádi, protože je fajn vést starší i mladší děti ke vzájemné pomoci a spolupráci.

Na fotografie z akce se můžete podívat zde:
https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_-_1._st._-_22._4._2022/
https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_-_2._st._-_22._4._2022/

Marta Skýpalová