Ve třech vyučovacích hodinách dějepisu se žáci šestých ročníků věnovali projektu Cesta do pravěku – jak žili pravěcí lidé.
V rámci tohoto projektu žáci ve skupinkách tvořili pravěká obydlí z rozličných přírodnin i kůží a dalších materiálů.
Fotogalerie