V letošním roce jsme se opět zapojili do celonárodní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, kterou organizačně zajišťuje agentura Arcadia Praha s. r. o.
Již 28. ročník této sbírky proběhl ve středu 15. května formou prodeje žlutého květu měsíčku lékařského s tmavě růžovou stužkou.
Tři skupinky našich deváťáků se v tento den vydaly na obchůzku po naší škole a okolí, aby oslovily co největší množství jak žáků, tak široké veřejnosti. Deváťáci vysvětlovali důležitost prevence rakoviny, zvláště prevenci nádorů prsu a také důležitost screeningových programů. S potěšením musím oznámit, že se nám podařilo vybrat 6 051 Kč.
Poděkování za pomoc patří Petře, Markétě, Lídě, Berťovi, Danovi, Petrovi, Filipovi, Jirkovi a Danovi. Děkujeme všem rodičům a dárcům za příspěvek a za to, že pomáhají.
Mgr. Monika Urbancová