Planeta Země 3000

V úterý 15. 1. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektu Planeta Země 3000. Projekce byla letos o ne moc známé zemi v Asii  – Myanmaru, nebo Barmě? Hned na začátku jsme zjistili, že správné názvy jsou oba dva. Putování touto zemí nás zavedlo na spoustu krásných míst. Dozvěděli jsme se něco o Pavoučích ženách, mořských cikánech, buddhistických mniších nebo o festivalu Thingyan. Tento festival je spojen s oslavami buddhistického nového roku. (my si u nás v tu dobu užívali Velikonoc) Lidé promočení od hlavy až k patě tancují na ulici na myanmarský rap a techno. V tuto dobu nekontrolovatelně tečou hadicemi hektolitry vody.

Mgr. Dominika Rozací

Náš výlet do Zlína na výstavu betlémů na Zlínském zámku

20.12.2018 jsme se vydali  s naší třídní paní učitelkou do Zlína na výstavu betlémů.  Začalo to tak, že jsme se ráno 7:20 sešli na zastávce. Poté jsme se autobusem přesunuli do Zlína. Přišli jsme na Zlínský zámek a tam jsme našli výstavu. Když jsme došli na výstavu, pověsili jsme si bundy. Došli jsme k paní, co nás výstavou provedla. Když jsme byli všichni, tak nám paní řekla, kolik betlémů tam mají. Bylo jich tam tak padesát. Jak menší, tak i velké. Paní nám ukázala všechny betlémy a taky nám řekla z jaké oblasti jsou, jak jsou pro tuto oblast typické, z jakého roku jsou a u některých, kdo je tam přinesl. Byly tam i dost zajímavé betlémy např.: moderní, kde si Josef dělá fotku s Ježíškem, také slaměný, byl opravdu celý ze slámy a dost dalších zajímavých. Poté, co nám paní řekla o všem něco, tak jsme se mohli jít dívat na mini kino. V kině promítali různé zimní pohádky. Nebo tam byl hrací koutek, ve kterém jsme si mohli něco postavit, nebo si zahrát hru. Poté tam byla dílnička, kde jsme si mohli tiskátky natisknout betlém. Měli jsme koupené malé andělíčky ze sádry. Ty jsme si mohli vybarvit, ale někteří si je nechali čistě bílé. Jak jsme si dodělali andělíčky, tak jsme se oblékli a šli jsme ven před zámek. Od zámku jsme šli na náměstí. Tam jsme si řekli, v kolik se zase sejdeme a měli jsme rozchod. Snad všichni jsme šli do Zlatého jablka. Potom, co jsme se všichni sešli na náměstí ,tak jsme šli zpátky na autobusové nádraží. Autobusem jsme dojeli na zastávku do školy. Ze zastávky se přešlo do školy na oběd a měli jsme volno.
Tento výlet byl super. Teda alespoň mně se to líbilo.
 Markéta Kubičíková,6.ročník

Výběrové řízení na nákup nábytku a žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

„Nákup nábytku a žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie Základní školy a Mateřské školy Halenkovice“

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace
Sídlo: Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice
Oprávněná osoba: PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka

vyzva

přílohy

Pečení perníčků III.třídy

Ve čtvrtek 18.12. zavoněla školou vůně perníčků. Děti ze třetí třídy si oblékly zástěrky a pustily se do práce. Vyválely těsto, vykrajovaly, potíraly a dávaly na plech perníčky. Děti byly moc šikovné. Pečení jsme si velice užili. Moc děkujeme všem maminkám za přípravu těsta a zvlášť paní Kociánové a Pavelkové za velkou pomoc.
Třeťáci s paní učitelkou Terezou.

Vánoční besídka

Ve středu 19. prosince uspořádala ZŠ a MŠ Halenkovice v sále OÚ vánoční besídku. Všechny třídy mateřské školy, žáci 1. – 3. ročníku základní školy a děti ze školní družiny se představili se svými tanečky, básněmi, scénkami a písněmi s vánoční i jinou tématikou. Za svá vystoupení byli všichni odměněni velkým potleskem hostů, kteří zaplnili sál do posledního místečka. Bohužel na mnoho hostů nezbylo místo u svátečně vyzdobených stolů, a proto museli stát.
Taková velká akce se neobešla bez pomoci mnoha ochotných lidí, kteří přispěli k tomu, že se škole podařilo pro všechny přítomné navodit tu pravou vánoční atmosféru v adventním čase. Mnoha přítomným zvlhla víčka při pohledu na své děti nebo vnuky při vystoupeních ve svátečně vyzdobeném sále. Proto velké poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům za nácvik programu, kuchařkám školní jídelny za pomoc  deváťákům při pečení cukroví na vánoční stoly, p. Martě Musilové za výzdobu opony, pracovníkům OÚ za pomoc při přípravě sálu, p. Františku Vojáčkovi za ozvučení sálu, Ing. Šaláškové za hudební doprovod, Anetě Nádvorníkové a Jirkovi Ivanovi za moderování besídky, maminkám ze SRPŠ za organizaci bufetu a p. starostovi Jaromíru Blažkovi za květiny pro všechny pedagogické pracovníky.Marie Kašíková, ředitelka školy