Slavnostní předávání Slabikářů

Do světa fantazie a místních pověstí vstoupili žáci 1. ročníku společně s průvodkyní Pavlínou Bieberlovou. Putování nebylo lehké, žáci museli společnými silami plnit připravené úkoly. Současně také ukázali, že již umí číst písmena, slabiky a první slova. Odměnou jim bylo objevení velkého pokladu – Slabikáře, čtenářského deníku a drobných sladkostí. Všechny děti si kouzelné dopoledne v prostředí nové knihovny velmi užily!
Mgr.Hana Čechová

Beseda „Svět drog“

Pondělní mikulášské dopoledne přiválo kromě sněhu žákům 8. a 9. ročníku naší školy také besedu s metodikem prevence z Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně, povídání o tom, jak to vypadá v drogovém světě, s jakými návykovými látkami se můžou žáci setkat, jaký vliv drogy mají na lidské tělo a mysl a jak mohou drogy ovlivnit životní cesty a osudy lidí. Oba ročníky absolvovaly tyto přednášky jednotlivě, žáci se aktivně zapojili do diskuze a sdíleli vzájemně své názory a dosavadní znalosti, dozvěděli se mnoho zajímavého i poučného, jak o návykových látkách, tak následcích jejich užívání a možnostech prevence.

Krokusy a šoa

Krokusy a šoa

I letošní školní rok ovlivňuje pandemie. A přece se naši deváťáci zapojili do projektu, který připomíná, k čemu všemu zlému může vést zášť a zloba a pocit výjimečnosti, spadne-li do klína jedinému mocnáři. Není to sice ještě sto let, ale není už ani tolik těch, kteří by o zlobě, nenávisti, hrůzách třicátých a čtyřicátých let minulého století snad mohli ještě vyprávět. Abychom ale nezapomněli a dejme tomu se i poučili, je třeba si ony děsivé příběhy s většinou smutným koncem stále vyprávět. A vyprávět je za nás budou třeba i žluté krokusy, které nám nejen dětské oběti holocaustu mají připomínat. Kvůli letos již chladnému listopadovému počasí jsme se rozhodli nevysadit krokusy ven jako v minulých letech, ale zasadit je do květináčů, které budou do jara zdobit parapety učebny IX. ročníku.
Mgr. Pavla Manová

čtvrtek, 27. ledna
Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2022

Fotogalerie

Adaptační vycházka třeťáků

Čas letí a první čtvrtletí nám ve škole uteklo jako voda. Stihli jsme toho opravdu hodně. Mimo jiné i adaptační vycházku, kdy jsme společně prožili příjemné odpoledne venku. Zázemí nám poskytli také myslivci na jejich chatě (a my jim za to moc děkujeme 😊).

Zde jsme se mohli občerstvit, posvačit, zahrát si hry na spolupráci i na posílení dobrých vztahů v kolektivu.

 „Líbila se mi myslivecká chata.“ Matýsek Kubičík

„Líbilo se mi, jak jsme byli vevnitř v chatě a jak jsme hráli hry. A moc mě to bavilo.“ Nelinka Kylarová

„Jak jsme dělali úkoly a běhali.“ Davídek Staněk

„Mě se líbilo, jak jsme malovali křídami na cestu.“ Violka Vysloužilová

„Hráli jsme hry venku a vevnitř. A popovídali si, bylo to moc super.“ Nelinka Nekorancová

Pár fotek je zde:

https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/Adaptacni_vychazka_tretaku/

Marta Skýpalová