Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Projekt sedmé třídy k úvodu do českého jazyka.

Žáci pracovali s výpočetní technikou, ve skupinách pracovali se slovníky. Společně vytvořili pětijazyčný slovník tematicky spojený se školním prostředím.
Dozvěděli se informace o jazykových rodinách a uvědomili si význam znalosti jazyků.
Mgr. Pavla Manová

Fotogalerie

Soutěžní den s IZS

V pátek 16.9.2022 se družstvo složené z žáků VIII.třídy zúčastnilo Soutěžního dne s Integrovaným záchranným systémem. Klání se konalo v krásném prostředí rekreačního areálu otrokovického Štěrkoviště. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Petra Mrázková, Ludmila Juřenová, Šimon Veselský, Tobiáš Pliska, Jakub Šimík a Petr Kvapil. A o tom, že reprezentovalo dobře, svědčí celkové 3. místo v konkurenci 13 týmů z regionu Otrokovicka. Chlapci a děvčata plnili řadu úkolů na 17 stanovištích a prokázali, že by se v mimořádných situacích určitě neztratili. Představu si můžete udělat z fotografií.
Děkuji žákům za výbornou reprezentaci školy a obce.
Mgr.L.Lízal

Fotografie

Z druháčků jsou čtenáři

Hned druhý den nového školního roku se naši druháčci vydali do místní knihovny. Čekala tam na ně krásně vyzdobená místnost, kde společně přivítali královnu Knihomilu a princeznu Abecedu z Písmenkové říše, které měly děti pasovat na čtenáře.

Nejprve museli dva vybraní druháci prokázat krátkou ukázkou své čtenářské zdatnosti, po které následoval společný slavnostní slib. Nakonec všechny děti královna slavnostně pasovala na „opravdové čtenáře“. Všichni dostali knihu s upomínkovým listem a šerpu s nápisem „Jsem čtenář“. Děti pak jako poděkování královně a princezně zazpívaly písničku a ještě nějaký čas mohly strávit mezi regály s knihami.

Děkujeme moc tetě knihovnici za tuto nádhernou akci i za celoroční spolupráci. Už se moc těšíme na další společné zážitky v knihovně!

Mgr.M.Palúchová

Další fotografie najdete zde

 

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

1. září proběhlo v parčíku u nové školy slavnostní zahájení školního roku 2022/2023. Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková srdečně přivítala učitele, správní zaměstnance, hosty, rodiče a žáky, včetně 20 nových prvňáčků. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili hosté starosta obce p. Jaromír Blažek, místostarosta obce Bc. Karel Platoš a zástupce SRPŠ p. Robert Hruban. Paní ředitelka předala nejmladším školákům pamětní listy a v nově zrekonstruované první třídě na ně čekaly balíčky s dárky od SRPŠ, nové učebnice a učební pomůcky.
ZŠ Halenkovice navštěvuje k 1. 9. 2022 celkem 196 žáků.
Všem žákům i učitelům přejeme úspěšný a ničím nerušený školní rok 2022/2023.

Mgr. Olga Idesová

Fotografie

Modernizace 1. třídy

Na staré škole probíhala o letošních prázdninách modernizace učebny prvního ročníku a chodby v přízemí. Z tohoto důvodu bylo třeba vystěhovat celou první třídu, což proběhlo již na konci června. A hned začátkem července to vypuklo… Zasekávalo se do zdí vedení plynového topení, odstraňovalo se staré obložení na chodbě, vyměňovala se podlahovina, brousily a obnovovaly se původní dlažby na chodbě, odstraňovaly se vrstvy starých výmaleb, budovaly se podhledy, modernizovalo se osvětlení, vyměňovaly se dveře na chodbě, malovalo se, natíralo se, instalovaly se nové magnetické nástěnky, vyráběl se nový nábytek do rekonstruované učebny a další práce. Bylo pro mě někdy opravdu náročné skloubit všechna řemesla tak, aby na sebe navazovala. A že jich nebylo málo. Sešly se profese instalatérské, zednické, obkladačské, elektrikářské, podlahářské, malířské, natěračské, stolářské a jiné. Naštěstí všichni řemeslníci byli velmi vstřícní a práce mohly pokračovat v plánovaném harmonogramu, i když ještě dva dny před zahájením školního roku to vůbec nevypadalo, že prvňáčky budeme moci přivítat v nové učebně. Vše se však podařilo, ale v průběhu září budou probíhat ještě dokončovací práce a to hlavně na chodbě.
Velké poděkování patří všem řemeslníkům, kteří se na modernizaci prostor na staré škole podíleli. Dále je třeba poděkovat vedení obce v čele se starostou obce p. Jaromírem Blažkem za poskytnuté finanční prostředky a také za uvolnění pracovníků obce, kteří vypomáhali panu školníkovi při náročnějších pracích. V neposlední řadě slova díků a uznání patří Ing. Arch. Zuzaně Šaláškové za vizualizaci nově modernizovaných prostor a také za to, že mi byla nápomocna při řešení mnoha problémů, které se v průběhu výstavby vyskytly.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Fotografie

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:13. 2. – 19. 2. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.