Florbalový turnaj v Huštěnovicích

Dne 30.5.2019 jsme se opět vydali na florbalový turnaj, tentokrát do Huštěnovic. Jeli jsme tam linkovým autobusem s přestupem v Napajedlech. Cesta byla poklidná a všichni se těšili, na nové dobrodružství, adrenalin a zážitky.

V Huštěnovicích se konal turnaj v Obecním domě, kde je tělocvična. Našimi soupeři, krom Huštěnovic, které utvořily dvě družstva, byly ještě Kunovice. Nás jelo také hodně a zvládli jsme utvořit celkem tři družstva.

Zápasy byly těžké, mnohdy vyrovnané a plné emocí, radosti a někdy bohužel i smutku z porážky, ale to je sport a je třeba to brát sportovně. Naše týmy Halenkovice Holky, Halenkovice Yellow a Halenkovice Blue, se snažily, jak mohly. Nakonec jsme si vybojovali krásná místa a to Halenkovice Yellow 3.místo, Halenkovice Holky byly nakonec 5., a Halenkovice Blue 6.

Vyhlašovali se také nejlepší hráči z každého družstva a to je vždy těžké, někoho vybrat, protože se vždy snaží  hrát všichni dobře, ale dnes podali opravdu bezchybný výkon tihle hráči: Norbert Pešl, Petra Mrázková a Milan Koutný.

Celkové pořadí týmů pak bylo: 1.místo ZŠ Huštěnovice, 2.místo ZŠ Kudlovice, 3.místo ZŠ Halenkovice Yellow, 4.místo ZŠ Huštěnovice Pink, 5.místo ZŠ Halenkovice Holky, 6.místo ZŠ Halenkovice Blue.

Všem dětem, které se turnaje zúčastnily chci poděkovat za opět skvělé zážitky, vzorné chovaní na turnaji i při cestování autobusem a těším se na další turnaj.

SP

Kapku šetřím celý rok

Dnes se někteří žáci naší školy zapojili do projektu „Kapku šetřím celý rok“. „Ekotýmáci“ roztřídili hrací plány, informační letáky a napočítali kelímky pro jednotlivé třídy. Uvnitř hracího archu čekaly na děti úkoly vztahující se k tématu šetření vody.  Žáci se dozvěděli i něco nového, např. to, že jeden člověk v ČR spotřebuje denně až 150 litrů pitné vody a v nejchudších částech světa mají jenom 8 až 10 litrů na den.

Rozdávali jsme kelímky a hrací desky. Nejdřív u nás v 5. třídě a potom i ve 4. třídě. Někteří pak zanesli krabice pro paní učitelky, pro druháky a pro třeťáky. Pročetli jsme si hrací plán. Dozvěděli jsme se, jak máme šetřit v koupelně. Někteří si potom vybarvovali obrázek podle čísel.“

Za „ekotým“ – Beata Petrášová a Denisa Spáčilová

Tonda Obal na cestách

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 byli žáci 1. – 4. třídy součástí projektu Tonda Obal na cestách. Během přednášky si spolu s paní lektorkou řekli, kam správně odpady vyhodit a co se s nimi potom děje. Víte, že v České republice máme čtyři spalovny odpadů? A pokud ano, v kterých městech jsou? Naši žáci už ví, že jsou ve městech Praha, Brno, Liberec a Plzeň.

Dominika Rozací

Český den proti rakovině 2019

Ve středu 15. 5. 2019 se konal již 23. ročník Českého dne proti rakovině pořádaný organizací Liga proti rakovině Praha. Tato organizace se zaměřuje nejen na pomoc onkologickým pacientům a výzkum léčby nádorových onemocnění, ale také především na šíření zásad prevence rakoviny. V letošním roce se prvním rokem do tohoto projektu zapojili žáci IX. ročníku, kteří se v tento den ve skupinách pohybovali po naší obci a snažili se předat obyvatelům Halenkovic informace spojené s letošním tématem, tj. prevencí plicních nádorových onemocnění, kouřením tabákových výrobků atd. Cílem této sbírky jako každý rok nebyla pouze osvěta, ale také prodej žlutých kytiček (letos s meruňkovou stužkou) v minimální hodnotě 20 Kč, jejichž zakoupením jste přispěli ke zlepšení kvality života onkologických pacientů, ale také jste podpořili onkologický výzkum a pomohli lépe vybavit onkologická pracoviště. V letošním roce se našim dobrovolníkům z řad deváťáků podařilo přispět do sbírky částkou 3 359 Kč. Mnohokrát děkujeme všem za podporu i příspěvky! Více informací na www.cdpr.cz, nebo www.denprotirakovině.cz, kde můžete přispět také elektronickou formou, tj. např. zakoupením e-kytičky, a to do 31. 5. 2019.

Mgr. Pavla Manová

Na skok do světa encyklopedií

            V pátek 17. 5. 2019 jsme vyměnili klasickou učebnu 4. třídy za prostory v místní knihovně v Halenkovicích, kde jsme měli získat informace o encyklopediích.

            Prostřednictvím knihovnice paní Bieberlové se žáci dověděli o nejstarších či největších encyklopediích, o nejznámější české a také o tom, jak se encyklopedie dělí.

            Nejdůležitější ovšem bylo, že žáci dostali do rukou skutečné encyklopedie, které si prohlédli, prolistovali a knihu představili ostatním. Následovalo čtení úryvků o různých zajímavostech, které děti v knihách nalezly.

            Myslím, že výuka jinak se dětem líbila. Největší podíl na tom jistě měla paní Bieberlová, který celý program pro děti připravila.

Mgr. Pavla Svitáková

„Ekotýmáci“ pomáhali s výsadbou stromů a keřů

Díky spolupráci s DDM Matýsek Napajedla se někteří členové „EKOTÝMU“ zapojili 11. května do oslav „Dne Země“ na štěrkovně Spytihněv.  Tuto akci pořádá každoročně společnost CEMEX Sand, k.s. ve spolupráci s městem Napajedla, obcí Spytihněv a DDM Matýsek Napajedla. Jedním z cílů je seznámit občany s rekultivací těžebních ploch.

„Ekotýmáci“ měli za úkol pomáhat s výsadbou stromů a keřů. Revitalizují se tak místa, kde se dotěží a zkrášluje se prostředí. Dobrovolně vypomáhali tito žáci: Michal Kučera, Adam Zdráhal, Melisa Holásková, Štěpán Abrahám a Vít Gabrhelík. Zaslouží si pochvalu za to, že část svého volného času věnovali něčemu užitečnému.

Chtěla bych také poděkovat rodičům (panu Zbyňkovi Holáskovi a paní Evě Zdráhalové), kteří byli ochotni zajistit dopravu dětí.

Marta Skýpalová

„Sobota byla dobrá. Lidé nám pomáhali sázet sazeničky stromečků, taky jsme se něco naučili.“ (Adam Zdráhal)

„Sobota byla skvělá. Ze začátku jsme si mohli projít stanoviště, byly tam různé úkoly. Když jsme prošli všechny, čekala nás odměna, tričko a sladkosti. Pak jsme šli sázet stromky. Přišli tam nějací lidé, kteří nám začali pomáhat. Potom jsme si mohli opéct špekáček a nakonec jsme jeli domů.“(Michal Kučera)