Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace,  763 63 Halenkovice 550

    Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020    

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole Halenkovice od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:

 1. 211/2019
 2. 212/2019
 3. 213/2019
 4. 215/2019
 5. 218/2019
 6. 221/2019
 7. 223/2019
 8. 224/2019
 9. 225/2019
 10. 226/2019
 11. 227/2019
 12. 228/2019
 13. 229/2019
 14. 230/2019
 15. 231/2019
 16. 232/2019

Datum zveřejnění rozhodnutí: 24. 4. 2019

                                                                   PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Den Země

V úterý 23. 4. se naše škola zapojila do oslav Dne Země. Každý tento den strávil trochu jinak. Žáci 6., 7. a 8. třídy si užili krásného dopoledne v přírodě. Ráno ve tři čtvrtě na osm jsme se vydali směr Budačina. Z Budačiny, kde všichni vytáhli svačiny (i řízky byly), jsme se vydali po zelené značce zpátky k Halenkovicím. Cestou jsme poznávali rostliny, potkali pár hadů. Všichni jsme trasu dlouhou 17 km zvládli bez problémů a užili si i zábavu.
Dominika Rozací

Beseda s myslivci

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 si pro páťáky připravili členové mysliveckého spolku besedu. Vzhledem k chladnějšímu počasí byl program nachystán uvnitř myslivecké chaty na Větřáku. Děti měly možnost seznámit se s historií, zvyky a tradicemi myslivosti. Slyšely mysliveckou mluvu, podívaly se na jejich typický oděv a na některé myslivecké trofeje. Od paní Ivany Piskové si vyslechly různé druhy troubení (např. HALALI), vyzkoušely si jednu z důležitých mysliveckých dovedností a tou je bezpečnost při zacházení se zbraní. Někteří „odvážní žáci“ si vyzkoušeli troubení a také jeden z rituálů „pasování na myslivce“. Zatím jen „naoko“, ale kdo ví, koho tato činnost oslovila natolik, že se jí v budoucnu bude chtít věnovat a k našim myslivcům na Halenkovicích se přidá. Vždyť zachováváním mysliveckých zvyků a ctěním mysliveckých tradic projevujeme úctu k našim předkům a k přírodě, ale také projevujeme svoji lásku ke zvířatům.

Chtěla bych tímto moc poděkovat členům mysliveckého sdružení, jmenovitě p. Jančíkovi, p. Gajdošíkovi, p. Kašpárkovi i paní I. Piskové, za jejich ochotu věnovat svůj volný čas našim dětem i za skvěle zorganizovanou akci.

Marta Skýpalová

 „Mně se líbilo, že nás nechali střílet ze vzduchovky a že jsme si všichni mohli nechat vystřelené nábojnice.“ (Lukáš Šalášek)

Mně nejvíce zaujalo, že myslivci to, co nám vykládali, říkali vtipnou formou. Bylo to vtipné, zábavné a poučné. Vyzkoušeli jsme si, jak známe naše dřeviny a taky stopy zvířat. Bylo od nich milé, že nám věnovali svůj volný čas.“ (Melisa Holásková)

„Byla jsem ráda, že jsme si vyzkoušeli zatroubit na lesní roh. Také měli pro nás pití a sladkou odměnu. Překvapilo mě, jak dlouho už pan František Gajdošík pracuje dobrovolně u myslivců.“ (Adéla Horková)

Fotogalerie na Rajce

Matematická soutěž Klokan

V pátek 22. 3. 2019 se ve škole konala mezinárodní matematická soutěž Klokan. Soutěž probíhá v kategorii Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.
Nejlepší řešitelé Klokana za jednotlivé kategorie:
CVRČEK – Lukáš Huťka, Šárka Juřenová, Roman Slezák, Martin Kašpárek
KLOKÁNEK – Roman Vašíček, Tobiáš Pliska, Veronika Dobrozemská
BENJAMÍN – Jana Berzedyová, Daniel Juřena, Kateřina Mrázková
KADET – Veronika Horková, František Horka, Aneta Platošová
Mgr. Kristýna Šimková

Matematická olympiáda

Jako každý rok se naše škola zúčastnila Matematické olympiády. Úspěšnými řešiteli školního kola, kteří si zaslouží velkou pochvalu, jsou tito žáci: František Bieberle, Daniel Juřena a Klára Valentíková.
Mgr. Kristýna Šimková

Český den proti rakovině 2019

Dne 15. 5. 2019 se žáci devátého ročníku naší školy zapojí do 23. ročníku celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině pořádaný Ligou proti rakovině Praha.

Žáci se budou pohybovat ve skupinkách po obci, informovat občany o současných problémech dané tematiky a prodávat žluté kytičky v minimální hodnotě 20 Kč.

Letošní ročník je věnován prevenci nádorových onemocnění plic. Více informací na www.cdpr.cz