Rozloučení s deváťáky

V pátek 26. 6. 2020 proběhlo v prostorách obřadní síně Obecního úřadu Halenkovice slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku. Všem šestnácti žákům bylo třídní učitelkou Mgr. Olgou Idesovou předáno vysvědčení a z rukou paní ředitelky PaedDr. Marie Kašíkové obdrželi žáci pamětní listy, jako vzpomínku na devět let strávených na základní škole. Šerpy ABSOLVENTŮ ZŠ předali deváťákům starosta obce Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš. Obecnímu úřadu Halenkovice tímto děkujeme, že nám umožnili slavnostně se s žáky devátého ročníku rozloučit.
Našim deváťákům všichni ze srdce přejeme hodně životních úspěchů a splněných přání.

Mgr. Olga Idesová

Předávání vysvědčení

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vydáno
žákům 6. ročníku, kteří docházejí na výuku,  v pondělí 29. 6. 2020 v době 8.00 – 8.30 hodin.
Šesťáci, kteří se neúčastní konzultací, si vyzvednou vysvědčení v pondělí 29. 6. v době 8.45 – 9.30 hodin.

 

Žáci 1. – 5. ročníku a žáci 7. – 8. ročníku si přijdou pro vysvědčení v úterý 30. 6. v době 8.00 – 8.30 hodin.
Ostatní žáci, kteří zůstali na distanční výuce, dostanou vysvědčení v úterý 30. 6. v době  8.45 – 9.30 hodin.

Všichni žáci si před prázdninami:

 • vyklidí skříňky,
 • odevzdají třídním učitelům klíče od skříněk
 • vrátí knihy ze školní knihovny.

 PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče!

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá nestandardním způsobem. S účinností od 27. dubna 2020 vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Zameškané hodiny

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Telefonní kontakt na ŠD

Vážení rodiče,
Z důvodu technických problémů dosavadního tel. čísla vás prosíme, do začátku prázdnin, se obracejte na tel. číslo 725 281 035.
A dále, aby si děti nosily pokrývku hlavy ( klobouk, kšiltovka…).
Děkujeme za pochopení,
vychovatelky ŠD

Informace pro rodiče žáků 6. – 8. ročníku

Vážení rodiče!.

V souladu s pokynem MŠMT ČR je od pondělí 8. 6. 2020 umožněna docházka do školy pro žáky 6. – 8. ročníku. Docházka je dobrovolná a závisí na rozhodnutí rodičů. Pokud však rodiče žáka k docházce přihlásí, je třeba případnou nepřítomnost žáka omlouvat na základě pravidel Školního řádu.

Žáci 6. ročníku se budou vzdělávat ve dvou skupinách vždy v pondělí a ve středu v době  7.45 – 12.05 hodin.

Žáci 7. a 8. ročníku se budou vzdělávat vždy v úterý a ve čtvrtek v době 7.45 – 12.05 hodin.

Poté mají žáci možnost stravování ve školní jídelně. Pokud se budou žáci chtít stravovat, je třeba je přihlásit u vedoucí školní jídelny už v pátek 5. června.

Přesný rozvrh hodin dostanou všichni žáci e-mailem od svých třídních učitelů.

Je třeba dodržet následující principy:

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

 • Při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst i nosu ochrannými prostředky.
 • Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry.
 • Žáky si před školou vyzvedne pedagogický pracovník v 7.45 hodin.
 • Žáci před vstupem do školy předají ped. pracovníkovi Čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz.  příloha.
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest /zvýšená tělesná teplota, kašel nebo jiné možné příznaky COVID-19/.
 • Do školy je umožněn vstup pouze žákům základní školy.

V BUDOVĚ ŠKOLY

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček, do kterého bude odkládat roušku při vyučování.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí žák použít dezinfekci na ruce, která bude k dispozici ve třídě.
 • Skupina bude složena maximálně z 15 žáků.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě budou informováni rodiče, kteří si žáka vyzvednou.

VE TŘÍDĚ

 • V každé lavici bude sedět pouze jeden žák.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup mezi lavicemi 2 metry /nejméně 1,5 metru/. Pokud dochází k bližšímu kontaktu /např. při skupinové práci, musí se roušky nosit i ve třídě/.

 

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Výuka žáků 9. ročníku

Od pondělí 11. 5. 2020 je žákům 9. ročníku umožněna docházka do školy. Výuka probíhá ve formě konzultací a je určena pro ty, kteří se připravují na přijímací zkoušku na střední školy. Konzultace jsou v pondělí a ve čtvrtek, vždy dvě hodiny matematiky s paní učitelkou Olgou Idesovou a dvě hodiny českého jazyka s paní učitelkou Bohdanou Ambrožovou. K výuce se přihlásilo všech dvanáct žáků, kterých se přijímací zkoušky týkají. Přínosem pro deváťáky není jen samotná výuka, ale i osobní kontakt se spolužáky.

Mgr. Olga Idesová