Weihnachten sind wieder da!

Es wurde schon in unserer Schule zur Tradition, vor Weihnachten nach Wien zu fahren, um die Atmosphäre zu genießen. Und genauso war es dieses Mal. Am Montag früh fuhren wir, d.h. die Schüler der achten und neunten Klasse, los. Es erwartete uns ein langer und auch...

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se v některých školou povinných ďáblících třepotala jen malá dušička, přišel k nám totiž Mikuláš! Nešetřil sice milým slovem ani pohlazením, ale za to čertovská populace letošní mikulášské výpravy nedala žádnému zlobivci nic zadarmo, dohlížel na...

Předávání slabikářů

V úterý 20. 11. předala kněžna Alenka všem prvňáčkům Slabikáře a zároveň jim popřála, aby se všichni naučili do konce školního roku krásně číst. Všichni žáci se seznámili s pověstí o založení Halenkovic a vyluštili také připravený kvíz. Za velmi pěkně připravenou akci...

Společné tvoření

Společné tvoření dětí ze druhého a třetího oddělení školní družiny do soutěže na téma „STRAŠIDLO S ŽIVOTOPISEM“. Děti ze druhé a třetí třídy společnými silami vytvořili krásné práce strašidel. Při práci byly použity různé techniky práce (lepení, malování,...
nahoru