Krokusy a šoa

Krokusy a šoa

I letošní školní rok ovlivňuje pandemie. A přece se naši deváťáci zapojili do projektu, který připomíná, k čemu všemu zlému může vést zášť a zloba a pocit výjimečnosti, spadne-li do klína jedinému mocnáři. Není to sice ještě sto let, ale není už ani tolik těch, kteří by o zlobě, nenávisti, hrůzách třicátých a čtyřicátých let minulého století snad mohli ještě vyprávět. Abychom ale nezapomněli a dejme tomu se i poučili, je třeba si ony děsivé příběhy s většinou smutným koncem stále vyprávět. A vyprávět je za nás budou třeba i žluté krokusy, které nám nejen dětské oběti holocaustu mají připomínat. Kvůli letos již chladnému listopadovému počasí jsme se rozhodli nevysadit krokusy ven jako v minulých letech, ale zasadit je do květináčů, které budou do jara zdobit parapety učebny IX. ročníku.
Mgr. Pavla Manová

čtvrtek, 27. ledna
Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2022

Fotogalerie

Angličtina s rodilým mluvčím

Naše škola je 3. rokem zapojena do projektu MAP Otrokovice Rozvoj jazykových dovedností, v rámci kterého k nám do školy dochází jedenkrát týdně rodilý mluvčí na hodiny konverzace se žáky 2. stupně. Angličan Lee, který u nás učil v uplynulých 2 letech, ukončil působení v projektu. Od letošního roku se žáci 2. stupně setkávají s Enricem původem z dalekých Filipín. Enrico si naše žáky velmi pochvaluje.

Mgr.Dagmar Dudíková

Testování žáků

Na základě rozhodnutí MŠMT se budou žáci naší školy ve dnech 8. a 15. 11. 2021 testovat antigenními testy. Testovat se nemusí žáci, kteří:

– mají dokončené očkování

– prodělali nemoc COVID-19 /180 dní od prvního pozitivního testu/

– odevzdají negativní výsledek testu provedeném na odběrovém místě

Další informace mohou zájemci najít na webu: www.edu.cz

Všichni rodiče našich žáků dostali zprávu o testování svých dětí ve středu 3. listopadu prostřednictvím aplikace Bakaláři.

 

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

V Brně bylo fajn

V pondělí 1. 11. 2021 se žáci páté a šesté třídy vydali na exkurzi do Brna. Cesta po dálnici pěkně ubíhala a po chvíli jsme se ocitli u planetária na Kraví hoře v Brně. Ještě před návštěvou hvězdárny si žáci mohli projít vědeckou stezku, kde se nachází exponáty jako je krasohled, kaleidoskop, planetární siloměr nebo pixelová stěna. V 10.30 hod. byl pro nás připraven zhruba hodinový program na téma Cesta Sluneční soustavou. Na hvězdné obloze nám byly představeny vesmírné objekty, souhvězdí, planety a měsíce. Mnozí si také na památku v astronomickém obchůdku koupili nějaké suvenýry. Po krátké přestávce na svačinu nás ještě čekala procházka kolem hradu Špilberk. Počasí nám poměrně přálo a odměnou za výstup do kopce byl nádherný výhled na město Brno. Po prohlídce nádvoří a všech možných zákoutí hradu nás čekal autobus, kterým jsme se vrátili zpět domů.

M. Palúchová, P. Gabrielová, L. Lízal

Fotografie

Po stopách Rožmberků až do Českého Krumlova

Po stopách Rožmberků až do Českého Krumlova

Dne 15. 10. 2021 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze do Českého Krumlova.
Ačkoli jsme trochu zápasili s časem, neboť dopravní situace nám nepřála, počasí jsme ale poručili a ve vlídném podzimním slunečném dni zhlédli zámek-hrad Český Krumlov v celé jeho kráse zevnitř i zvnějšku, prošli jsme se jeho zahradami až k světové raritě, Otáčivému hledišti, prošli se uličkami Parkánu i Latránu až na městskou Vyhlídku, abychom se pokochali pohledem na zákruty řeky Vltavy i celého historického města ze skoro ptačí perspektivy. Děkujeme tímto našemu panu průvodci za příjemný páteční den a že jsme nahlédli na dějiny Rožmberků trochu jinak.
Mgr. Pavla Manová

Fotogalerie