Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ Halenkovice pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 7. 4. 2020 v době 14.00 – 16.00 hodin.
Na základě opatření MŠMT ČR ze dne 18. 3. 2020 zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

 

Podrobnější údaje k organizaci zápisu:

  1. Rodiče si stáhnou z webových stránek školy zápisní list a žádost o přijetí dítěte. Oba tiskopisy vyplní a žádost podepíší. Žadatel je zákonný zástupce dítěte.
  2. Pořídí si kopii rodného listu dítěte.
  3. Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.
  4. Výše uvedené vyplněné tiskopisy včetně kopie rodného listu doručte k rukám ředitelky školy do 7. 4. 2020 a to buď:
  • do datové schránky /38umc9b/
  • e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail
  • poštou na adresu ředitelství školy: ZŠ a MŠ Halenkovice, 763 63 Halenkovice 550
  • v nejnutnějším případě přinést osobně dne 7. 4. 2020 v době 14.00 – 16.00 hodin
  1. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena.
  2. Seznam přijatých dětí /budou uvedena pouze registrační čísla/ bude zveřejněn na školním webu nejpozději do 27. 4. 2020.

Příloha ke stažení (.pdf) obsahuje:
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020/2021
Přidělení registračního čísla
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Poděkování

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice děkuje p. Pavlu Kozákovi za sponzorský dar ve formě hygienických a dezinfekčních prostředků pro potřebu školy. Velmi si této pomoci v současné mimořádné situaci vážíme!

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Soutěž v angličtině

Před jarními prázdninami se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v angličtině nižší kategorie pro 7. ročníky. Do Zlína na ZŠ Kvítková přijelo 22 soutěžících z celého okresu, včetně škol s rozšířenou výukou jazyků. Za naši školu se zúčastnila Nikola Daňková ze 7. třídy.  Soutěžilo se ve třech částech – poslech, písemný gramaticko-lexikální test a ústní pohovor.
Nikole děkujeme za účast a za odvahu.

Diskotéka pro teenagery

V sobotu 8. 2. 2020 se konala již tradiční diskotéka pro aktivní třídy. Proč pro aktivní? Zúčastnit se mohly pouze třídy od 5. ročníku, které si společně nacvičily tanec, či připravily společenskou hru pro všechny děti.
Se soutěžním tancem vystoupili žáci 5., 6. a 9. třídy. Zrovna ti nejmladší vyhráli a získali 3 000,- Kč od SRPŠ, které mohou utratit za vybranou společnou aktivitu. Ani 2. a 3. místo nepřišlo zkrátka, odměnami byly úžasné dorty, na nichž si všichni moc pochutnali.
Děkujeme všem zúčastněným třídám za taneční vystoupení i za nachystané hry, organizátorům za přípravu, prostě všem, kteří se podíleli na příjemně stráveném večeru.
Mgr. P. Svitáková

Lyžařský kurz VII.třídy

I v letošním školním roce se se v Penzionu Lúka – Soláni Bzovém od 17. do 21.února 2020 uskutečnil pro žáky 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz zaměřený na sjezdové lyžování.
Pondělí ráno, 12 žáků VII.třídy vyráží směr Velké Karlovice na lyžařský kurz. Doprovází je dvojice učitelů a jejich společným cílem je naučit se anebo se zdokonalit v lyžařských dovednostech. Počasí jim letos moc nepřeje. Tak málo sněhu nepamatují ani místní pamětníci. Proto jsme byli nuceni dojíždět do Velkých Karlovic na Kyčerku. Už počáteční úroveň je u velké části třídy solidní. Začátečníci se ale rychle zdokonalují, zanedlouho už nejde poznat, kdo v pondělí stál na lyžích úplně poprvé. Vše se obešlo bez úrazu či nemoci. Lyžování jsme bohužel nemohli završit závodem ve slalomu.
V pátek dopoledne jsme absolvovali vycházku do sedla Soláně, prohlédli jsme si zvonici s expozicí umění místních výtvarníků.
Žáci byli motivováni k pořádnosti a dochvilnosti. Každý den fungovala dvojice žáků jako služba. Celý týden probíhala soutěž pokojů, jejíž součástí bylo bodování úklidu. Vítězný pokoj obdržel odměnu.
Jsem přesvědčen, že náš pobyt na horách proběhl bez problémů a splnil v plné míře cíl – naučit se lyžovat nebo se v lyžování zdokonalit. Neméně důležité bylo utužení vzájemných vztahů, vedení žáků k samostatnosti a odpovědnosti. A konečně ani ozdravný pobyt v přírodě a příspěvek k tělesné kondici není zanedbatelný.
Libor Lízal

Fotografie na Rajče

video