Výsledky vánoční dvojsoutěže vyhlášení ŽP

Na prvním místě při vyhodnocení soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu se umístila 6.A se 111 body, na druhém místě se 110 body zakotvila třída IX. a bronz si odnesla třída 7. se 104 body.
Bramborovou pozici získaly shodně 5. třída a 6.B s celkovým počtem 95 bodů a celkovou sestavu uzavírá hezkých 86 bodů pro žáky osmého ročníku.

Soutěž třídních kolektivů „vánoční pátek“ byla završena následovně:
100 % 9. a 7. ročník
82,35 % 5. ročník
80 % 6.A
66,67 % 6.B
50 % 8. ročník

Fotogalerie

Magický Senegal

Tak zněl název výukového programu, který absolvovali osmáci a deváťáci ve středu 18. 1. 2023 v Otrokovické Besedě. Poutavým způsobem nám byla představena tato africká země na pobřeží Atlantského oceánu. Při promítání filmu moderátoři komentovali cestu čtyř dobrodruhů po Senegalu. Magicky působily prastaré stromy baobaby, které jsou symbolem moudrosti a dlouhověkosti. S výškou 30 metrů a průměrem kmene až 14 metrů jsou nepřehlédnutelnou dominantou krajiny. Život v Senegalu je dost odlišný od našeho způsobu života. Čtyřicet procent Senegalců nemá přístup k elektřině. Lidé uchovávají maso třeba v soli. Senegal je také jedním z největších producentů soli v západní Africe. Dozvěděli jsme se spoustu dalších zajímavostí o hudbě, tanci, rituálech a pohostinnosti lidí v této zemi. Děkujeme týmu cestovatelů z projektu Planeta Země 3000 za pěkný zážitek.

P. Gabrielová

Příspěvky SRPŠ

Vážení rodiče,

od 23. 1. 2023 do 31. 1. 2023 budou vybírány příspěvky v rámci činnosti SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice dle schváleného návrhu ve výši 200 Kč na žáka ve školním roce 2022/2023. Příspěvek bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů. O výši příspěvku rozhodla dle stanov členská schůze SRPŠ.

Vybraná částka bude v plné výši využita pro „mimoškolní“ sportovní, kulturní a společenské aktivity školy. Díky ní jsou dotovány zejména náklady na dopravu žáků (LVZ, soutěže atd.), ocenění úspěšných žáků a další činnosti. Zaplacením příspěvku se zákonný zástupce žáka stává automaticky členem SRPŠ. Příspěvek nebyl od roku 2020 vybírán kvůli nemoci Covid 19, díky které byla omezena většina mimoškolních aktivit.

Spolek SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice je dobrovolnou otevřenou aktivitou rodičů (a přátel), který se snaží díky své komerční činnosti podporovat rozvoj dětí a mládeže v naší obci, ať už při základní a mateřské škole v Halenkovicích nebo i v ostatních spolcích v obci.

Děkujeme za Vaši podporu.

Za SRPŠ Robert Hruban

Adventní čas u čtvrťáků

Těšíte se na Vánoce a na vánoční svátky? Čtvrťáci určitě!
Během adventních dnů si děti vyzdobily třídu, připomenuly některé vánoční zvyky, zpívaly koledy, hrály si a také tvořily. Využívaly k tomu různý materiál. Tento rok kromě papíru a keramické hlíny i dřevo.
Moc bychom tímto chtěli poděkovat rodičům od Aničky Pavelky, kteří nám přivezli nařezané dřevěné podklady na výrobu adventních svícnů.
V prosinci nás navštívil také Mikuláš, dva andělé a čert. Naštěstí si nikoho neodnesli😊. Přinesli pro všechny balíček se sladkostmi a ovocem.
Čertům jsme věnovali také čas v rámci českého jazyka. Jak jinak se řekne čert v řeči lidu českého? Slovo čert bývá někdy nahrazováno i jinými výrazy, jako např. šlak, kozel, ďas, rarach, rarášek, satan, ďábel či lucifer. A co asi znamená, když se řekne …? „Je po čertech chytrý. I kdyby čert na koze jezdil. Čiň čertu dobře, peklem se Ti odmění. Čert nám to byl dlužen.“ Čertovsko-andělské téma se prolínalo i do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností.
Očekávaný poslední den před Vánocemi se nesl v duchu vánoční besídky, zpívání koled, tvoření přáníček pro nejbližší, ochutnávání přineseného cukroví a rozdávání dárečků.
Marta Skýpalová
Odkaz na fotogalerii – klikni zde