Provoz školy do 22.1.2021

Vážení rodiče!

Vláda ČR na svém dnešním zasedání rozhodla o prodloužení přísných protiepidemiologických opatřeních, z čehož vyplývá, že i nadále bude prezenční výuka ve školách probíhat pouze v 1. a 2. ročníku. Distanční výuka pro ostatní třídy bude pokračovat nejméně do 22. ledna 2021.

Věřte, že je mně i všem mým kolegům upřímně líto, že nemůžeme vyučovat prezenčně i ostatní žáky.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Informace k provozu školy v době 4. 1. – 10. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci!

Na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 Vám oznamuji, že v pondělí 4. 1. 2021 nastoupí k prezenční výuce do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku. Opatření nosit při výuce roušku platí i nadále pro všechny žáky i pedagogické pracovníky.

Všichni ostatní žáci zůstávají na distanční výuce. Školní družina pro žáky 1. a  2. ročníku bude probíhat v běžném provozu při zachování homogenity jednotlivých oddělení. Zajištěno je i školní stravování. Žáci na distanční výuce, kteří budou mít zájem o školní stravování, si mohou obědy odebírat do jídlonosičů v 11.00 hodin.

Provoz mateřské školy bude probíhat bez omezení v běžném provozu.

Děkuji všem za pochopení.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Předvánoční čas ve 4.A

Jak probíhal předvánoční čas ve 4.A?

Vyzdobili jsme si třídu, navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem (stejně víme, kdo to byl, i když na sobě měli roušky 😊) a přinesli nám malou sladkost. Sice nám tentokráte chybělo zpívání koled či ochutnávání cukroví, ale to nevadí. Kdo chtěl, vyrobil si ještě přáníčka, drobné dárečky a svícínky pro své blízké. Samozřejmě jsme stihli poslední den ve škole před Vánocemi i tradiční vánoční besídku s nadělováním dárečků.

Přejeme, ať je ten nový rok 2021 lepší, než ten předcházející.

Marta Skýpalová

Odkaz na fotografie:

https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/Predvanocni_cas_ve_4.A/g

Dobrodružství nejenom s Karlem Zemanem

Ihned na začátku září podnikli žáci 4.A dobrodružství. A nejenom s Karlem Zemanem!

Co všechno prožili?

  • V rámci předmětu člověk a jeho svět se učili o pravěku a toto učivo se prolínalo i jinými předměty (matematikou, českým jazykem a výtvarnou výchovou). Skládali pravěkou abecedu a řadili názvy dinosaurů podle abecedy, pracovali s úkoly v jednotlivých pracovních listech, skládali ptakoještěra a snažili se vytvořit vlastní jeskynní malby.
  • Navštívili knihovnu na OÚ v Halenkovicích, kde četli, vypracovávali pracovní listy a dozvěděli se pár zajímavostí ze života známého ilustrátora Zdeňka Buriana. (Zde ještě roušky nemuseli mít 😊. )
  • Podnikli „Dobrodružství s Karlem Zemanem“ v Muzeu JVM ve Zlíně. (V této době již ale byly roušky povinné ve všech vnitřních prostorách. ☹ Co se dá ale dělat? Nic. Zvládli to!)
  • V rámci vzdělávacího programu viděli krátké ukázky z filmu o režisérovi Karlu Zemanovi a trošku odhalili pozadí jeho trikového umění. Seznámili se se způsobem natáčení filmu „Cesta do pravěku“. Pak si vytvořili ploškové loutky a klasickou animací se je snažili rozpohybovat do společného krátkého videa.

Na některé fotografie se můžete podívat zde: https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/Dobrodruzstvi_nejenom_s_Karlem_Zemanem/

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby proběhly v pátek 11. 12. 2020 a v pondělí 14. 12. 2020 v době od 7:00 do 15:00 hodin v obou budovách Základní školy Halenkovice.

Volební komise ve složení:

  1. Mgr. Olga Idesová
  2. Mgr. Pavla Svitáková
  3. Mgr. Marcela Palúchová

Zapisovatelka: Mgr. Olga Idesová

Počet kandidátů: 7

Počet vydaných volebních lístků: 201
Počet odevzdaných volebních lístků: 119
Počet platných volebních lístků: 119
Účast ve volbách: 59,2 %

DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ BYLY ZVOLENY:
VERONIKA HORKOVÁ A ADÉLA MACHALOVÁ.

Složení školské rady od 1. 1. 2021

  • Za zřizovatele: Anna Kašpárková, Ing. arch. Zuzana Šalášková.
  • Za pedagogické pracovníky: Marta Skýpalová, Bc. Ilona Plisková.
  • Za zákonné zástupce žáků: Veronika Horková, Adéla Machalová.

Mgr. Olga Idesová

Slavnost slabikáře v první třídě

Den 4.12.2020 jsme s prváčky prožili slavnostně. Děti jsou moc šikovné a všichni už čteme z našeho krásného slabikáře, kterým nás provází stonožka Agáta. Proto jsme v naší škole uspořádali v pátek 4.12., ve spolupráci s knihovnou Halenkovice, slavnost slabikáře. Děti musely nejdříve nalézt ukryté indicie, aby mohly najít poklad, ukrytý podle pověsti v okolí Halenkovic.

Tuto krásnou akci si děti moc užily a odešly domů spokojené  a plné zážitků. Už nyní se těšíme na další návštěvy místní knihovny a vzájemnou spolupráci.

Naše velké poděkování patří Pavlínce Bieberlové, za pečlivou přípravu krásného programu, náročnou organizaci ztíženou rekonstrukcí obecního úřadu a neskutečně obrovskou trpělivost s dětmi.

Dopoledne jsme zakončili přivítáním družiny Mikuláše s andílkem a čertem. Všechno dobře dopadlo. I největším hříšníkům bylo odpuštěno a děti mohly odejít plny zážitků.

Tereza Abrahamová