Sběr papíru

ZŠ Halenkovice pořádá ve středu 28. 4. 2021 v době 13.00 – 17.00 hodin sběr papíru.
Prosíme o roztřídění na:

 • a/ kartony a lepenku
 • b/ noviny, časopisy, knihy, letáky

Z důvodu přísných epidemiologických opatření se nebude papír tentokrát vážit, ale přímo ukládat do připravených kontejnerů u nové školy.

Děkujeme všem rodičům halenkovických školáků, ale i ostatním občanům, kteří sběr přivezou a přispějí tak na nákup sešitů pro všechny žáky ZŠ pro školní rok 2021/2022. Za nákup sešitů platíme každoročně nemalou finanční částku.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Biologická olympiáda  

V posledním březnovém týdnu proběhlo on-line formou školní kolo biologické olympiády. Zapojili se žáci šesté, sedmé i osmé třídy. Součástí soutěže bylo poznávání přírodnin, test znalostí i laboratorní úkol prováděný v domácím prostředí.  

V mladší kategorii se na prvních třech místech umístili Jiří Flašar ze 6. třídy (71 bodů), Milan Koutný (71 bodů) a Veronika Dobrozemská (66 bodů) ze 7. třídy. Ve starší kategorii stupně vítězů obsadila děvčata 8. třídy – Nikola Daňková (1. místo), Aneta Kučerová (2. místo) a Klára Valentíková (3. místo). Všem vítězům blahopřejeme. 

Nikola Daňková a Jiří Flašar postupují do krajského kola, které se uskuteční na začátku května. Přejeme hodně úspěchů. 

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče!

Od 12. 4. 2021 je obnovena prezenční výuka na 1. stupni základních škol a při dodržení všech protiepidemiologických opatření, ale pouze v rotačním režimu.
To znamená, že v naší škole nastoupí v týdnu 12. – 16. dubna 1. ročník, 2. ročník a IV. B.

V dalším týdnu 19. – 23. 4. budou mít uvedené třídy distanční výuku
a k prezenční výuce nastoupí 3. ročník, IV. A a 5. ročník.

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti s příznaky respiračních onemocnění!

Všichni žáci musí mít po celou dobu výuky jednorázové chirurgické roušky.
Stravování ve školní jídelně bude zajištěno a to tak, že vedoucí školní jídelny přihlásí všechny děti ke stravování. Pokud rodiče nebudou mít zájem o obědy pro své dítě, odhlásí je nejpozději den předem.

Provoz školní družiny bude probíhat v běžném režimu, pouze v pondělí 12. 4. z důvodu organizace testování nebude provoz ranní družiny zajištěn. Žáci budou i ve školní družině v neměnných skupinách.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou všichni žáci na prezenční výuce testováni antigenními testy, které škola všem žákům poskytne. Bez provedení antigenního testu se dle pokynů MZ ČR nesmí žáci účastnit prezenční výuky. Absence jim bude omluvena, ale škola nemá povinnost zajistit pro tyto žáky distanční vzdělávání. Úkoly budou těmto dětem zadávány jako v případě nemoci.

Všichni žáci na prezenční výuce se dostaví vždy v pondělí a ve čtvrtek nejpozději v 7.30 hodin ke škole, kde si je převezmou třídní učitelé k testování. Žádáme rodiče, aby byli nápomocni při testování svých dětí v 1. a ve 2. ročníku. Vstup do budovy školy bude rodičům umožněn pouze s respirátorem. V případě negativních testů, přejdou žáci k prezenční výuce. Děti s pozitivním testem budou izolovány od ostatních.  V co nejkratší době si je  rodiče musí vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvují  PCR test. Zároveň Vám posílám odkaz na webovou stránku, kde je testování podrobně popsáno:
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Bezpečné testování (PDF)

V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.

Věřím, že i tyto složité podmínky k návratu dětí do škol společně zvládneme! V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

 

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ

Soutěžit online? Jde to. Přesvědčilo se o tom i 25 žáků druhého stupně naší školy.

V pátek 19. 3. jsme pro naše žáky připravili online školní kolo mezinárodního MATEMATICKÉHO KLOKANA, jehož oficiálním pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící řešili v aplikaci MS Teams 24 zajímavých úloh rozdělených podle obtížnosti do tří skupin. V kategorii BENJAMÍN řešilo online testové úlohy z matematiky 12 žáků 6. a 7. třídy, v kategorii KADET to bylo 13 žáků 8. a 9. třídy.

Nejlepšími řešiteli v kategorii mladších žáků byli Leona PROKOPOVÁ, Roman VAŠÍČEK a Adam ZDRÁHAL, všichni ze 7. třídy.

Nejlepšími řešiteli v kategorii starších žáků byli tři dívky se stejným počtem bodů – Nikola DAŇKOVÁ z 8. třídy a Kateřina MRÁZKOVÁ a Radka KAŠPÁRKOVÁ, obě z 9. třídy, na dalších místech se umístili Jana BERZEDYOVÁ z 8. třídy a Daniel Juřena z 9. třídy.

Mgr. Monika Urbancová

Sběr papíru

Na základě četných dotazů Vám oznamuji, že sběr papíru na naší škole proběhne na konci měsíce dubna. Tentokrát bude možný i sběr kartonů a papírových obalů, které však musí být vytříděny od novin a časopisů. Přesný termín sběru Vám s předstihem oznámíme.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že zápis
do 1. ročníku ZŠ Halenkovice pro školní rok 2021/2022 proběhne v době 26. 4. – 30. 4. 2021.

Na základě epidemiologických opatření vlády ČR zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

Podrobnější údaje k organizaci zápisu:

 1. Rodiče si stáhnou z webových stránek školy zápisní list a žádost o přijetí dítěte. Oba tiskopisy vyplní a žádost podepíší. Žadatel je zákonný zástupce dítěte.
 2. Pořídí si kopii rodného listu dítěte.
 3. Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky a přiloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).
 4. Výše uvedené vyplněné tiskopisy včetně kopie rodného listu doručte k rukám ředitelky školy nejpozději do 30. 4. 2021 a to buď:
 • do datové schránky /38umc9b/
 • e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail
 • poštou na adresu ředitelství školy: ZŠ a MŠ Halenkovice, 763 63 Halenkovice 550
 • vložením do poštovní schránky na budově nové školy
 • v nejnutnějším případě přinést osobně dle předchozí telefonické domluvy, nejpozději do 30. 4. 2021.
 1. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena.
 2. Seznam přijatých dětí /budou uvedena pouze registrační čísla/ bude zveřejněn na školním webu nejpozději do 12. 5. 2021.

Poznámka: Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne zápis do 1. ročníku prezenční formou. O konkrétní podobě zápisu budeme rodiče s dostatečným předstihem informovat.

Příloha ke stažení (.pdf) obsahuje:
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021/2022
Přidělení registračního čísla
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice