Jednání ŽP

2. 4. 2019
Program:
1) předběžný harmonogram natáčení video-vizitky:
čt 4. 4. pí uč. Palúchová, prostory školní jídelny, popř. družiny – M. Kubičíková
po 8. 4. pí uč. Svitáková, učebna 4. třídy, dílna keramiky, učebna VV, školní knihovna – V. Pavelková, P. Mrázková
spolupráce s Matyášem Chytilem (IX. ročník)
domluva s jednotlivými pracovníky školy, zástupci z řad žáků, MŠ
audio rozhovory…

2) uvedení vyučovacích předmětů u vyučujících na webových stránkách školy

Jednání ŽP

6. 2. 2019
Přítomní: Kučera, Kubičíková, Mrázková, Janušková, Pavelková V., Vojáčková, Bieberle
Nepřítomní: Jančík, Pešl, Nádvorníková, Kašpárková, Pavelková Z.

13. 2. 2019
Přítomní: Kubičíková, Mrázková, Janušková, Pavelková V., Vojáčková, Bieberle
Nepřítomní: Kučera, Jančík, Pešl, Nádvorníková, Kašpárková, Pavelková Z.

PROGRAM JEDNÁNÍ
Příprava video-vizitky školy:

– rozdělení jednotlivých pracovníků školy a prostor ZŠ a MŠ,
– příprava otázek a průvodních slov pro jednotlivé rozhovory,
– domluva s jednotlivými vyučujícími a dalšími pracovníky školy, získání souhlasů,
– stanovení harmonogramu jednotlivých natáčení.

Schůzka ŽP 11. 1. 2019

Přítomní:
Kubičíková M., Vojáčková N., Pavelková V., Janušková M., Jančík M., Mrázková P., Pavelková Z.

Nepřítomní:
Nádvorníková A., Kašpárková R., Pešl N., Kučera M., Bieberle F.

Program jednání:

 • dochvilnost a pravidelnost účasti na jednáních ŽP,
 • příprava video-vizitky: rozdělení úkonů – prostor školy, interview s učiteli a žáky, struktura videa, technické možnosti aj.

Další plánované setkání: čtvrtek 24. 1. 2019

Mgr. Pavla Manová

Jednání ŽP 19. 12. 2018

Zápis z jednání Žákovského parlamentu

19. 12. 2018

Přítomní: Janušková M., Nádvorníková A., Pavelková V., Vojáčková N., Kašpárková R., Bieberle F., Kubičíková M., Jančík M., Kučera M., Mrázková P.

Nepřítomni: Pešl N., Pavelková Z.

 • Změna členů ŽP – VIII. – Pavelková V., Vojáčková N. místo K. Trvaje, Z. Běhůnkové.
 • Změna termínu karnevalu – 9. 2. 2019.
 • Noc s Andersenem – březen – měsíc knihy – příprava akce.
 • Sportovní turnaje – víckrát do roka.
 • Video-vizitka o škole – příprava.
 • Jaro – sadba stromu ŽP – školní pozemek.
 • Další návrhy + diskuze.

Mgr. Pavla Manová

Jednání Žákovského parlamentu

středa 5.12.2018

 1. Prezence: nepřítomní – Norbert Pešl, Kryštof Trvaj.
 2. Zhodnocení Noci superhrdinů, finanční zpráva.
 3. Diskotéka 2.2.2019 – informační schůzka s pí Bieberlovou.
 4. Projednávané záležitosti – povinnosti třídní služby, koš v prostorách u WC na hlavní chodbě, počet písemných prací na den (max. 2-3 po domluvě s vyučujícími a dle náročnosti).
 5. Plán činnosti ŽP do konce I. pololetí – návrhy dodávat průběžně do dalšího zasedání.
 6. Návrhy akcí: zasazení stromu ŽP 2018/2019 na školní zahradě – jaro 2019.
 7. Další zasedání – středa 19.12.2018 v 7.00 v učebně M.

Mgr. Pavla Manová

Ohlédnutí za Nocí superhrdinů

Hulkovi moc líbit! Hulk moc rád! A stejně tak i my, Žákovský parlament, bychom se chtěli zpětně ohlédnout za Nocí superhrdinů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav celé školní akce. I když nám nepřál termín, sešli jsme se v hojném počtu a prověřili naše superschopnosti, zařádili si a zatančili. Chtěli bychom také poděkovat za podporu a pomoc při přípravách i za ochotu vypomoci jmenovitě pí uč. Ambrožové a Šimkové a našim spolužákům za výzdobu, pí Kubičíkové a dalším maminkám za zaštítění koutku s občerstvením, paní Bieberlové za fotokoutek a rozmístění plakátů, dále pak paní Kašpárkové za samotné plakáty, vedení obce za propůjčení sálu KD, panu Vojáčkovi za zapůjčení techniky, SRP ZŠ za finanční podporu, všem, kteří přispěli do tomboly, či se podíleli na přípravě občerstvení a v neposlední řadě paní ředitelce za to, že nám vůbec umožnila se do této akce pustit.

Doufáme, že se Vám tato školní akce Žákovského parlamentu líbila a uvidíme se při dalších příležitostech.

P. S. Fotografie z fotokoutku zde: Fotogalerie

Žákovský parlament při ZŠ a MŠ Halenkovice