Jednání ŽP 19. 9. 2019

Jednání žákovského parlamentu ze dne 19. 9. 2019

Zástupci ŽP za jednotlivé ročníky:
IX. Trvajová Aneta, Běhůnková Zuzana
VIII. Kašpárková Radka, Pavelková Zuzana
VII. Kubičíková Markéta, Kučerová Aneta
VI. Kučera Michal, Kulíšková Sandra
V. Mrázková Petra, Pacholský Jiří
IV. Juřenová Dominika, Zdráhalová Veronika, Vyklická Elena

Program jednání:
1) volba předsedy ŽP a zástupce předsedy – předsedkyní zvolena Markéta Kubičíková, zástupcem Jiří Pacholský,
2) finanční zpráva,
3) videovizitka – dokončení projektu, spolupráce se zaměstnanci školy, technika,
3) návrhy aktivit pro první pololetí: Halloween ve škole/noční strašidelná škola, termín 1. 11. 2019, akce pro žáky a rodiče, příprava akce, struktura organizace, návrhy a nápady,
4) schránka nápadů – výroba a instalace, umístěna v budově školy, přístupná pro všechny, správa ŽP,
5) jednání se zástupci školy – zařadit do plánu aktivit ŽP,
6) další plánované jednání: 26. 9. 2019 13.30 ve sborovně nové budovy.

Videovizitka

Léto se blíží ke svému konci a tak se už postupně vracíme s novým elánem do pracovního/školního světa.
Ale jelikož Vám chceme kousek toho našeho světa ukázat, připravili jsme již v loňském roce malou ochutnávku v podobě videovizitek, které Vám umožní nakouknout do útrob naší halenkovské školy. Videa, na kterých bude ŽP v letošním roce nadále pracovat, budou postupně přibývat a Vy je můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.

Videovizitka

Za ŽP se na Vás v novém školním roce těší Mgr. Pavla Manová. 🙂

Krásné prázdniny přeje ŽP

Pro letošní rok práce školního žákovského parlamentu skončila.
Rozpracovaná videa budou postupně nahrávána na webovou stránku.
Během příštího školního roku se k práci vrátíme a dokončíme, doplníme.
Jistě se bude naše práce rozvíjet, dále zlepšovat, budeme přicházet s novými nápady a aktivitami.

Pro školní rok 2018-2019 se s Vámi loučí ŽP. Přejeme Vám krásné prázdniny.

Jednání ŽP

2. 4. 2019
Program:
1) předběžný harmonogram natáčení video-vizitky:
čt 4. 4. pí uč. Palúchová, prostory školní jídelny, popř. družiny – M. Kubičíková
po 8. 4. pí uč. Svitáková, učebna 4. třídy, dílna keramiky, učebna VV, školní knihovna – V. Pavelková, P. Mrázková
spolupráce s Matyášem Chytilem (IX. ročník)
domluva s jednotlivými pracovníky školy, zástupci z řad žáků, MŠ
audio rozhovory…

2) uvedení vyučovacích předmětů u vyučujících na webových stránkách školy

Jednání ŽP

6. 2. 2019
Přítomní: Kučera, Kubičíková, Mrázková, Janušková, Pavelková V., Vojáčková, Bieberle
Nepřítomní: Jančík, Pešl, Nádvorníková, Kašpárková, Pavelková Z.

13. 2. 2019
Přítomní: Kubičíková, Mrázková, Janušková, Pavelková V., Vojáčková, Bieberle
Nepřítomní: Kučera, Jančík, Pešl, Nádvorníková, Kašpárková, Pavelková Z.

PROGRAM JEDNÁNÍ
Příprava video-vizitky školy:

– rozdělení jednotlivých pracovníků školy a prostor ZŠ a MŠ,
– příprava otázek a průvodních slov pro jednotlivé rozhovory,
– domluva s jednotlivými vyučujícími a dalšími pracovníky školy, získání souhlasů,
– stanovení harmonogramu jednotlivých natáčení.