Krásné prázdniny přeje ŽP

Pro letošní rok práce školního žákovského parlamentu skončila.
Rozpracovaná videa budou postupně nahrávána na webovou stránku.
Během příštího školního roku se k práci vrátíme a dokončíme, doplníme.
Jistě se bude naše práce rozvíjet, dále zlepšovat, budeme přicházet s novými nápady a aktivitami.

Pro školní rok 2018-2019 se s Vámi loučí ŽP. Přejeme Vám krásné prázdniny.

Jednání ŽP

2. 4. 2019
Program:
1) předběžný harmonogram natáčení video-vizitky:
čt 4. 4. pí uč. Palúchová, prostory školní jídelny, popř. družiny – M. Kubičíková
po 8. 4. pí uč. Svitáková, učebna 4. třídy, dílna keramiky, učebna VV, školní knihovna – V. Pavelková, P. Mrázková
spolupráce s Matyášem Chytilem (IX. ročník)
domluva s jednotlivými pracovníky školy, zástupci z řad žáků, MŠ
audio rozhovory…

2) uvedení vyučovacích předmětů u vyučujících na webových stránkách školy

Jednání ŽP

6. 2. 2019
Přítomní: Kučera, Kubičíková, Mrázková, Janušková, Pavelková V., Vojáčková, Bieberle
Nepřítomní: Jančík, Pešl, Nádvorníková, Kašpárková, Pavelková Z.

13. 2. 2019
Přítomní: Kubičíková, Mrázková, Janušková, Pavelková V., Vojáčková, Bieberle
Nepřítomní: Kučera, Jančík, Pešl, Nádvorníková, Kašpárková, Pavelková Z.

PROGRAM JEDNÁNÍ
Příprava video-vizitky školy:

– rozdělení jednotlivých pracovníků školy a prostor ZŠ a MŠ,
– příprava otázek a průvodních slov pro jednotlivé rozhovory,
– domluva s jednotlivými vyučujícími a dalšími pracovníky školy, získání souhlasů,
– stanovení harmonogramu jednotlivých natáčení.

Schůzka ŽP 11. 1. 2019

Přítomní:
Kubičíková M., Vojáčková N., Pavelková V., Janušková M., Jančík M., Mrázková P., Pavelková Z.

Nepřítomní:
Nádvorníková A., Kašpárková R., Pešl N., Kučera M., Bieberle F.

Program jednání:

 • dochvilnost a pravidelnost účasti na jednáních ŽP,
 • příprava video-vizitky: rozdělení úkonů – prostor školy, interview s učiteli a žáky, struktura videa, technické možnosti aj.

Další plánované setkání: čtvrtek 24. 1. 2019

Mgr. Pavla Manová

Jednání ŽP 19. 12. 2018

Zápis z jednání Žákovského parlamentu

19. 12. 2018

Přítomní: Janušková M., Nádvorníková A., Pavelková V., Vojáčková N., Kašpárková R., Bieberle F., Kubičíková M., Jančík M., Kučera M., Mrázková P.

Nepřítomni: Pešl N., Pavelková Z.

 • Změna členů ŽP – VIII. – Pavelková V., Vojáčková N. místo K. Trvaje, Z. Běhůnkové.
 • Změna termínu karnevalu – 9. 2. 2019.
 • Noc s Andersenem – březen – měsíc knihy – příprava akce.
 • Sportovní turnaje – víckrát do roka.
 • Video-vizitka o škole – příprava.
 • Jaro – sadba stromu ŽP – školní pozemek.
 • Další návrhy + diskuze.

Mgr. Pavla Manová

Jednání Žákovského parlamentu

středa 5.12.2018

 1. Prezence: nepřítomní – Norbert Pešl, Kryštof Trvaj.
 2. Zhodnocení Noci superhrdinů, finanční zpráva.
 3. Diskotéka 2.2.2019 – informační schůzka s pí Bieberlovou.
 4. Projednávané záležitosti – povinnosti třídní služby, koš v prostorách u WC na hlavní chodbě, počet písemných prací na den (max. 2-3 po domluvě s vyučujícími a dle náročnosti).
 5. Plán činnosti ŽP do konce I. pololetí – návrhy dodávat průběžně do dalšího zasedání.
 6. Návrhy akcí: zasazení stromu ŽP 2018/2019 na školní zahradě – jaro 2019.
 7. Další zasedání – středa 19.12.2018 v 7.00 v učebně M.

Mgr. Pavla Manová