Příspěvky SRPŠ

Vážení rodiče,

od 23. 1. 2023 do 31. 1. 2023 budou vybírány příspěvky v rámci činnosti SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice dle schváleného návrhu ve výši 200 Kč na žáka ve školním roce 2022/2023. Příspěvek bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů. O výši příspěvku rozhodla dle stanov členská schůze SRPŠ.

Vybraná částka bude v plné výši využita pro „mimoškolní“ sportovní, kulturní a společenské aktivity školy. Díky ní jsou dotovány zejména náklady na dopravu žáků (LVZ, soutěže atd.), ocenění úspěšných žáků a další činnosti. Zaplacením příspěvku se zákonný zástupce žáka stává automaticky členem SRPŠ. Příspěvek nebyl od roku 2020 vybírán kvůli nemoci Covid 19, díky které byla omezena většina mimoškolních aktivit.

Spolek SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice je dobrovolnou otevřenou aktivitou rodičů (a přátel), který se snaží díky své komerční činnosti podporovat rozvoj dětí a mládeže v naší obci, ať už při základní a mateřské škole v Halenkovicích nebo i v ostatních spolcích v obci.

Děkujeme za Vaši podporu.

Za SRPŠ Robert Hruban