Vánoční besídka

Ve středu 19. prosince uspořádala ZŠ a MŠ Halenkovice v sále OÚ vánoční besídku. Všechny třídy mateřské školy, žáci 1. – 3. ročníku základní školy a děti ze školní družiny se představili se svými tanečky, básněmi, scénkami a písněmi s vánoční i jinou tématikou. Za svá vystoupení byli všichni odměněni velkým potleskem hostů, kteří zaplnili sál do posledního místečka. Bohužel na mnoho hostů nezbylo místo u svátečně vyzdobených stolů, a proto museli stát.
Taková velká akce se neobešla bez pomoci mnoha ochotných lidí, kteří přispěli k tomu, že se škole podařilo pro všechny přítomné navodit tu pravou vánoční atmosféru v adventním čase. Mnoha přítomným zvlhla víčka při pohledu na své děti nebo vnuky při vystoupeních ve svátečně vyzdobeném sále. Proto velké poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům za nácvik programu, kuchařkám školní jídelny za pomoc  deváťákům při pečení cukroví na vánoční stoly, p. Martě Musilové za výzdobu opony, pracovníkům OÚ za pomoc při přípravě sálu, p. Františku Vojáčkovi za ozvučení sálu, Ing. Šaláškové za hudební doprovod, Anetě Nádvorníkové a Jirkovi Ivanovi za moderování besídky, maminkám ze SRPŠ za organizaci bufetu a p. starostovi Jaromíru Blažkovi za květiny pro všechny pedagogické pracovníky.Marie Kašíková, ředitelka školy

Páťáci četli dětem v mateřské škole

Žáci pátého ročníku byli dnes (6. 12.) v mateřské škole. Četli dětem o tom, jak přišel Mikuláš a samozřejmě nemohla chybět ani čertovská pohádka. Po přečtení pohádky měly děti možnost si mezi sebou popovídat, vymalovávaly si obrázek s čertem, andělem nebo Mikulášem. Stavilo se z kostek peklo s pekelným křeslem pro hříšníky J. Děti z MŠ nám předvedly, jaké říkanky a písničky s čertovsko-andělskou tematikou znají a na oplátku jsme je pozvali k nám do školy. Termín návštěvy si paní učitelky ještě promyslí a naplánují tak, aby vyhovoval oběma třídám.

Po návratu do školy na nás čekalo překvapení – přišel za námi opravdový Mikuláš se svojí družinou. A světe div se! Někteří „hříšníci“ místo toho, aby řekli básničku či zazpívali písničku, se nechali raději odvést čerty ven ze třídy! A to ani nevěděli, co se s nimi dál bude dít J.

Marta Skýpalová

Loutkové divadlo

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 20.12.2018 budeme mít v MŠ loutkové divadlo – „Vánoční pohádku“. Vybíráme za dítě 50,- Kč.
Děkujeme, pí. učitelky

Jakpak to bylo letos s Mikulášem?

No přece stejně jako v loni. Ve středu dopoledne přišli vzácní hosté i do naší mateřské školy. Všechny děti netrpělivě očekávaly zazvonění zvonečku a upíraly oči na dveře. Mikuláš byl jako vždy rozvážný a vševědoucí , anděl byl krásný a vlídný a čert byl roztomilí a legračně rozpustilí. Děti odvážně předvedly, jak umí přednášet a zpívat, a pak si směle někteří došly pro nadílku. Těm méně odvážným nadílku přinesl anděl. Plný pytlík zdravých dobrot jistě stál za to. O tom, jak vidí děti peklo a jeho obyvatele, svědčí i krásné výkresy dětí ze třídy Sluníčka, Koťátka a Berušky. Tak, a teď nás čeká už jen čekání na Ježíška. Splní nebo nesplní dětská přání?
Mihalová Marie

Vánoční dílničky

VÁŽENÍ RODIČE,
v pátek 7.12.2018 jedeme s dětmi na vánoční dílničky do DDM Sluníčko do Otrokovic. Odjíždíme po ranní svačince objednaným autobusem. Vybíráme za dítě 60,- Kč.

Zpět se vrátíme na oběd.
Děkujeme pí. učitelky
nahoru