Návštěva hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

V úterý 7.5.2019 jsme celá školka navštívili hasičský záchranný sbor v Otrokovicích, kde nám profesionální hasiči ukázali prostory celého pracoviště a hasičskou výbavu. Děti zde shlédly místnosti, kde se hasiči připravují – posilovna, školicí místnost,….Dále nám předvedli hasiči sjezd na tyči a především hasičská auta, která si děti prohlédly zvenku i zevnitř, také měly možnost si vyzkoušet jak se takové požárnické auto řídí. Dále jsme viděli automobilový záchranný žebřík, vybavení hasičské cisterny, vyprošťovací vůz s hydraulickou rukou a spoustu dalších zajímavostí. Děti v závěru dostaly obrázky s kalendářem a také puzzle s hasičskou technikou. Děkujeme všem hasičům za velmi zajímavou exkurzi a povídání a přejeme jim do jejich nelehké práce hodně úspěchů.
Veronika Juřenová

Plavecký výcvik pomalu končí….

Tradiční plavání, na které se všechny děti těší, se chýlí ke konci. V letošním roce se plavání v aquacentru v Uh. Hradišti účastnilo 39 dětí ze dvou tříd mateřské školy.Ve dvanácti lekcích se naučily mnohé předplavecké i plavecké dovednosti, které v nadcházejících letních týdnech jistě využijí. Prostředí Aquacentra je příjemné a péče instruktorů o naše děti byla bezchybná. Plavání bylo a je trvalou součástí programové nabídky v mateřské škole, a jistě tomu tak bude i nadále.
Mihalová Marie

Třídím, třídíš, třídíme…

Správné nakládání s odpady a jejich třídění patří ke správným návykům dětí i dospělých. Jak to s odpady doopravdy je, jak se třídí a jak se recyklují, jaké máme kontejnery a co do nich patří, to vše si děti zopakovaly v týdnu, kdy jsme měli projekt Den země. Děti využily při práci tašky na třídění odpadu, obrazový materiál „ Odpad nemusí být odpad “, ve třídě Koťátka si  tiskly  zeměkouli pomocí naf. balonků a ve třídě Berušky vyráběly zemského panáčka. Navštívili jsme také v naší obci sběrný dvůr a čistírnu odpadních vod.V závěru týdne shlédly děti výukové video pro ekostrážce na interaktivní tabuli. Ve všech třídách bylo znát, že se děti  v problematice orientují a mají mnoho znalostí.

Mihalová M.

Návštěva ZUŠ Napajedla

Ve dnech  24.4. a 30.4.2019 nás navštívili učitelé ZUŠ  Firkušného Napajedla , kteří dětem přiblížili možnosti vzdělávání  v hudebním a výtvarném oboru. Děti se seznámily s hudebními nástroji a vytvořily si keramický dort. V příštím roce se určitě najde hodně dětí, kteří budou navštěvovat některý kroužek ZUŠ.

Cvičení pro děti od 1 do 4 let v tělocvičně ZŠ Halenkovice

Cvičení pro děti od 1 do 4 let v tělocvičně ZŠ Halenkovice každý pátek v 15.30 hod.

Termíny na květen 2019:

pátek     3.5.  

pátek    10.5.  

pátek    17.5.

pátek    24.5.

pátek    31.5.

S sebou:
pohodlné oblečení, vhodnou obuv a pití pro děti i rodiče

Těší se na Vás Veronika
ve spolupráci s TJ Halenkovice

Podrobné informace na cvičení.