Dokončování úprav školní zahrady v MŠ

po stavebních úpravách firmy MK stavební se zlepšoval terén na školní zahradě v MŠ. Pan Rozsypal srovnal malým bagrem terén a s pomocí paní učitelek se upravil a zasadila tráva, která se pravidelně zalévá. Děti bude čekat pěkně upravená zahrada.
Černochová Eliška

Informace k obnovení provozu v MŠ

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se pomalu chystá k znovuotevření. V současné době zjišťujeme zájem rodičů o mateřskou školu.

Provoz bude vycházet z metodického pokynu MŠMT, který bude respektovat veškerá epidemiologická hlediska vycházející ze stanoviska ministerstva zdravotnictví (zvýšené požadavky na osobní hygienu, osobní kontakt, stravování). Pokyny, které bude nutné dodržet při obnovené docházce dětí, zveřejníme co nejdříve na stránkách mateřské školy.

Děkujeme za pochopení     Mihalová Marie

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

Vzhledem k přerušení provozu z důvodu epidemiologické situace bude platba za úplatu v MŠ následující :
Za měsíc březen bude placeno pouze 50 % tj. 150,- Kč.
Za měsíc duben bude úplata prominuta. Rodičům, kteří platili plnou částku za školné v březnu a dubnu, bude úplata převedena do dalších měsíců.

Marie Mihálová

Vážení rodiče,

zdravíme Vás i Vaše děti z mateřské školky. Za pár dní uplyne měsíc od jejího uzavření. Situaci, ve které jsme se všichni nenadále ocitli, jsme nějakým způsobem zpracovali.
Paní učitelky i provozní zaměstnanci šili roušky a pomáhali starším občanům v naší vesnici.
Těžko říci, jak dlouho bude trvat, než školku opět otevřeme.
Upřímně,

….nedovedeme si představit, zajistit bezpečnost dětí s rouškami…. a to ani při nejlepší vůli…

Posíláme náměty k tvorbě s Vašimi dětmi. Spoustu námětů pro práci s dětmi najdete samozřejmě na internetu.
Ve školce bychom nyní s dětmi zpracovávali témata Jaro, Bezpečnost a doprava, Domácí zvířátka a mláďátka, Den země, Brzy půjdu do školy…,

podle Školního vzdělávacího programu, který najdete na webu. Institucionální vzdělávání je samozřejmě jiné, než vzdělávání doma.

Ale jak se říká, všechno má svoje pro i proti…

Určitě Vám i Vašim dětem chybí především sociální kontakty.
Na straně druhé máte možnost si se svými dětmi povídat, hrát a tvořit. V příloze posíláme náměty.
Nechceme po Vás plnění jakýchkoliv úkolů. Nebudeme je kontrolovat. Mnoho z Vás má doma školáka, se kterým se musíte učit.

To, co tahle doba nabízí je společně strávený čas v rodinném kruhu.
Přejeme Vám, ať je co nejkrásnější.

 namety_na_stranky_MS

DIVADLO_Z_TRUHLICE

https://clanky.rvp.cz/clanky/P/PREDSKOLNI-VZDELAVANI.html/

https://cz.pinterest.com/

http://krokotak.com/

https://www.google.cz/search…

Úprava dvora a zahrady mateřské školy

I v době mimořádné situace se v ZŠ a MŠ stále buduje. V zahradě a ve dvoře naší mateřské školy firma MK stavební provádí rekonstrukci přístupových chodníků, pokládání nové dlažby pod pergolou a také instalaci obrubníků v ploše u hracích prvků pro děti. Terén ze stávající dlažby byl poškozený a hlavně nerovný, což by mohlo být příčinou úrazů při hře školkových dětí na zahradě i ve dvoře.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice