Úprava dvora a zahrady mateřské školy

I v době mimořádné situace se v ZŠ a MŠ stále buduje. V zahradě a ve dvoře naší mateřské školy firma MK stavební provádí rekonstrukci přístupových chodníků, pokládání nové dlažby pod pergolou a také instalaci obrubníků v ploše u hracích prvků pro děti. Terén ze stávající dlažby byl poškozený a hlavně nerovný, což by mohlo být příčinou úrazů při hře školkových dětí na zahradě i ve dvoře.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

KARNEVAL V MŠ

Jako každý rok, tak i letos se naše MŠ proměnila ve velký karneval plný masek. Princezny, piráti, a hlavně filmové masky, prožili den plný soutěží, tanečků na oblíbené písničky. Pro každého se našla sladká odměna, kterou jim připravily paní učitelky. Den plný zábavy si děti užily. Odměnou nám byl rozzářený úsměv všech dětí.
Jaroslava Válková

Screeningové vyšetření zraku

Vážení rodiče,                        

nabízíme Vám prostřednictvím společnosti Prima Vizus, která se věnuje problematice preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí tuto moderní metodu i v naší MŠ.

Provádí ho zdravotničtí pracovníci pomocí speciální vyšetřovací videokamery Plusoptix. (Děti se pouze dívají do této speciální kamery, která snímá přes počítač oko a dokáže odhalit i vážnou, skrytou oční vadu dítěte. Když se na ni přijde včas, je vyšší šance na její odstranění.)
Dostali jste do Vašich skříněk na šatnách informační leták ohledně tohoto screeningového vyšetření zraku. Prosíme, řádně si jej pročtěte a co nejdříve zapište do připravených seznamů Váš zájem o provedení tohoto  vyšetření    (tiskopisy k dispozici na nástěnce chodby MŠ). Některé děti ho už u nás absolvovaly v minulých letech ke spokojenosti všech rodičů, kteří s vyšetřením souhlasili. Výsledky vyšetření přijdou přímo na Vaši adresu v zalepené obálce.

Vyšetření stojí 150,- Kč, které uhradíte u třídních učitelek v mateřské škole. Od firmy provádějící tomto preventivní vyšetření očí dostanete doklad od zaplacení.

Prosím, hlaste svůj zájem o toto vyšetření u svých třídních učitelek  nejpozději do 8.4.2020
Samotné screeningové vyšetření proběhne v MŠ dne 15.4.2020 v 10.00 hod.

 

 

 

 

Zimní dílničky v DDM Sluníčko

V pátek 21.2.2020 jsme se vydali do DDM Sluníčko v Otrokovicích na zimní dílničky. Po přivítání nás teta Evička uvedla do jednotlivých heren. Mohli jsme si vyzkoušet tělocvičnu s horolezeckou stěnou, hernu s novými hračkami a dřevěným domečkem a taky hernu s mnoha cvičebními prvky překážkové dráhy. Postupně jsme se vystřídali při tvoření 2 krásných výrobků , a to želvy a sněhuláčka. Malým dětem pomáhali studenti Gymnázia Otrokovice. Tímto moc děkujeme za úžasné dopoledne a těšíme se na další dílničky o Velikonocích.

Eliška Černochová

 

 

Loutkové divadlo ŠIKULKA

Po víkendu v pondělí 3.února 2020 děti přivítalo ve školce loutkové divadlo Šikulka se třemi pohádkami:

O poctivém Pepíčkovi
Jůlinčin nový kamarád
O líném zajíčkovi

Pohádky byly velmi pěkně a detailně připravené, krásné kulisy. Dětem se velmi líbily, děti reagovaly spontánně a měly možnost vstupovat do děje. Pohádky byly krátké, zábavné, srozumitelné a zároveň měly ponaučení, jak se správně chovat. Moc děkujeme a jen tak dále.
Veronika Horková