Rozloučení s předškoláky 2020

25.6.2020 jsme se rozloučili s našimi předškoláky.  Slavnostní setkání proběhlo na obecním úřadě v Halenkovicích, kde se sešli rodiče a další příbuzní se svými dětmi, které  předvedly krátké pásmo a byly pasovány na školáky.  Nastupující žáčky přišli pozdravit také pan starosta Jaromír Blažek, paní ředitelka ZŠ a MŠ PaedDr. Marie Kašíková, paní zástupkyně Mgr. Olga Idesová a slečna učitelka Mgr. Tereza Abrahamová. O slavnostní dort se nám postarala paní Gajdošíková a za dárky pro děti děkujeme sponzorům. Pro rodiče i paní učitelky z mateřské školy je to vždy dojemná chvíle, když se loučíme s dětmi, které jsme viděli vyrůstat i tři roky.  Milé děti, přejeme vám krásné prázdniny plné sluníčka a v 1. třídě hodně úspěchů !

Dagmar Holásková

Tablo předškoláků

Děkujeme rodičům za spolupráci při tvorbě tabla pro předškoláky. Velké díky také patří Pavlínce Bieberlové, která fotografie zasílané emailem od rodičů upravila a krásně zpracovala. Tablo můžete shlédnout v oknech OÚ Halenkovice.

pí. učitelky

 

Výše úplaty za měsíce : březen – srpen

Vážení rodiče, zde máte přehled o úplatách za předškolní vzdělávání od měsíce března až po měsíc srpen :

Stanovená úplata za měsíc březen ( 2.3.-16.3.2020) 150,- Kč

Za měsíc duben byly všechny děti osvobozeny od úplaty z důvodů uzavření MŠ

Stanovená úplata na měsíc květen ( 18.5.-29.5.2020):

Pro děti chodící do MŠ       =  160,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ   =    80,- Kč ( pokud rodič požádá o snížení úplaty – viz. formulář na webových stránkách )

Stanovená úplata na měsíc červen:

Pro děti chodící do MŠ       =  300,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ  =   150,- Kč ( pokud rodič požádá o snížení úplaty – viz. formulář na webových stránkách )

Stanovená úplata na měsíc červenec  230,- Kč ( platí všechny děti )

Stanovená úplata za měsíc srpen 160,- Kč ( platí všechny děti )

Přeplatky i nedoplatky za úplatu budou s rodiči individuálně projednány.

Mihalová M. vedoucí MŠ