Školka jako nová

Mateřská škola byla z důvodu zhoršení situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavřena od 1.3. 2021 – 11.4. 2021. Tento čas ve školce ale neznamenal jen tak nijaké nicnedělání. Naopak byl velmi efektivně využit k velké rekonstrukci.

V pondělí 8.března nastoupili řemeslníci od firmy RYVA ELEKTRO, kteří započali s rekonstrukcí rozvodů elektrické energie ve starší části mateřské školy a to ve třídě Koťátek, Sluníček, v šatnách a v hlavní chodbě. Další pracovníci prováděli výměnu zabezpečovacího systému a nakonec nastoupila firma p. Vašíčka na odstranění mnoha vrstev maleb, stěrkování oškrabaných stěn a následně k nové výmalbě všech uvedených prostor.

Všechny naplánované akce se podařilo zrealizovat do termínu 12. dubna, kdy došlo ke znovuotevření mateřské školy pro skupinu dětí povinné předškolní docházky. V posledním týdnu se všichni zaměstnanci školy podíleli na úklidu a především na stěhování nábytku do třídy a šatny pro třídu Koťáka (třída předškoláků). Paní učitelky připravily pro děti ve třídě nová hrací centra, krásnou výzdobu z fotografií dětí z jejich distanční výuky, která byla pro děti velkým překvapením. Po této velké rekonstrukci je naše školka jako nová!

Poděkování za realizaci patří firmám, které se podílely na této plánované akci, všem zaměstnancům mateřské školy, panu školníkovi a pracovníkům z Obecního úřadu.

Marie Mihálová

FOTKY ZDE: https://mshalenkovice.rajce.idnes.cz/Skolka_jako_nova/

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče!

Od 12. 4. 2021 bude mateřská škola otevřena pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti rodičů IZS při dodržení všech protiepidemiologických opatření. Provoz v MŠ bude v běžném režimu 6:00 – 16:00 hod.

Žádáme rodiče, aby neposílali do školky děti s příznaky respiračních onemocnění!

Děti, které se budou účastnit vzdělávání v mateřské škole, budou rozděleny ve třídách maximálně po 15 dětech.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou všechny děti testovány antigenními testy, které škola všem dětem poskytne. Bez provedení antigenního testu se dle pokynů MZ ČR nesmí děti účastnit vzdělávání v mateřské škole.

Žádáme rodiče, aby byli nápomocni při testování svých dětí. Vstup do budovy školy bude rodičům umožněn pouze s respirátorem. V případě negativních testů, přejdou děti do tříd. Děti s pozitivním testem budou izolovány od ostatních. V co nejkratší době si je rodiče musí vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvují PCR test.

Zároveň Vám posílám odkaz na webovou stránku, kde je testování podrobně popsáno:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

  Bezpečné testování

V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.

Věřím, že i tyto složité podmínky k návratu dětí do mateřské školy společně zvládneme!

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HALENKOVICE

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje,
že zápis do Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2021/2022 proběhne v době od 2.5. – 16.5.2021.

Na základě epidemiologických opatření vlády ČR zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

Podrobné informace zde:

Zápis do MŠ 2021_-22 (PDF)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2021_2022 (PDF)

 

 

Opravy v mateřské škole

Na letošní hlavní prázdniny byla z důvodu nevyhovující, zastaralé a v některých případech už i nebezpečné elektroinstalace naplánována rekonstrukce rozvodů elektrické energie ve starší části mateřské školy včetně nových zásuvek, vypínačů a dalšího zařízení.

Vedení ZŠ a MŠ Halenkovice řešilo na schůzce s elektrikáři, zda se vůbec tato plánovaná akce stihne provést během obvyklého uzavření školky o hlavních prázdninách. Dle slov vedoucího firmy RYVA ELEKTRO bude třeba prodloužit dobu uzavření MŠ, pokud mají být realizovány mimo elektroinstalace také nové rozvody zabezpečovacího systému, výmalba rekonstruovaných prostor, úklid a nastěhování nábytku.

Proto jsme využili rozhodnutí vlády ČR o uzavření mateřské školy od 1. března z důvodu zhoršení situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 a oslovili elektrikářskou firmu s dotazem, zda by bylo možné uskutečnit alespoň část plánovaných prací už v měsíci březnu. Ve čtvrtek 4. března byla provedena obhlídka všech míst v mateřské škole, kde by měly být provedeny opravy. V pondělí 8. března zahájili elektrikáři práce související s  rekonstrukcí elektroinstalace. Ještě před tím zaměstnanci mateřské školy operativně vyklidili prostory, ve kterých se bude sekat, bourat, tahat nová kabeláž, malovat a další činnosti. Se stěhováním těžších kusů nábytku pomáhal pan školník.

Práce byly složitější o skutečnost, že nebyla k dispozici žádná projektová dokumentace z doby, kdy se elektroinstalace v mateřské škole prováděla.

V týdnu od 8. 3. do 12. 3. nastoupili také pracovníci, kteří provedli modernizaci zabezpečovacího systému. Našim požadavkům vyhověla i malířská firma Vašíček a ke konci týdne zahájila práce s odstraněním mnoha vrstev starých výmaleb tak, aby mohla být provedena kvalitní nová výmalba rekonstruovaných prostor.

Protože v současné době nevíme, kdy se znova mateřské školy otevřou, bude elektroinstalace v dalších prostorách dokončena o hlavních prázdninách, kdy plánujeme rekonstrukci elektrických rozvodů i na 1. stupni základní školy ve staré škole, kde je situace s elektřinou podobná jako v MŠ.

Velmi oceňuji vstřícné a operativní jednání výše zmíněných firem, které přispělo k tomu, že s největší pravděpodobností nebudeme muset prodlužovat uzavření halenkovické školky o hlavních prázdninách.

Přikládáme několik aktuálních fotografií z probíhajících prací.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Informace pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy od 1.3.2021 Vám sděluji následující informace:

Ošetřovné po dobu uzavření MŠ

Veškeré informace o ošetřovném získáte na webu: http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-ošetřovnému. Podle nových pravidel škola již žádost nepotvrzuje.

Školné

V měsíci březnu bude školné sníženo dle délky uzavření MŠ. Vyúčtování proběhne až po otevření mateřské školy. Prosíme rodiče, aby na měsíc březen nezadávali jednorázový příkaz k platbě školného. Rodiče, kteří platí školné v hotovosti zaplatí sníženou částku až po znovuotevření provozu mateřské školy.

Distanční výuka v mateřské škole

Vzhledem k současné situaci bude probíhat u dětí s povinnou předškolní docházkou distanční výuka tzn. vzdělávání na dálku. Materiály budou vloženy na naše webové stránky – mshalenkovice.cz. Pokud rodiče nemají možnost si tyto materiály doma vytisknout, pište na email: mshalenkovice@centrum.cz. V tomto případě Vám je připravíme v listinné podobě a dohodneme se na době a místě jejich předání.

Ve středu 3.3.2021 v době od 8.00 do 16.00 hod. si mohou rodiče v mateřské škole vyzvednout osobní věci dětí.

Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky.

Všechny srdečně zdravím a děkuji za pochopení

Marie Mihálová vedoucí MŠ

Uzavření MŠ

Vážení rodiče!

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 1. března 2021 až do odvolání mateřská škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení

 

Marie Mihálová, vedoucí MŠ