Jak nejlépe prožít předposlední den školy?

Naši žáci ho prožili branně, protože v pátek 21. 6. proběhl na sportovišti za školou branný den. Pět skupin jednotlivě obcházelo pět stanovišť, kde se všichni nejprve seznámili s daným tématem teoreticky a potom si vyzkoušeli i trochu té praxe.

A cože to vlastně bylo za stanoviště?

Na stanovišti s názvem Zdravověda si žáci prověřili, zda ví, co je to první pomoc a naučili se, nebo si zopakovali, jak ji poskytnout. Na figuríně si všichni vyzkoušeli nepřímou masáž srdce.

U stolečku s různými lahvemi s podivným obsahem se žáci dozvěděli něco o chemikáliích, co znamenají  barevné značky na čisticích prostředcích, které máme běžně doma a jak s nimi zacházet. Prakticky si vyzkoušeli běh v „protichemickém obleku“.

Jak se zachovat při evakuaci a co si s sebou sbalit, když nám hrozí nebezpečí, bylo tématem dalšího stanoviště Evakuace.

Zkratka POKOS nesla název dalšího stanoviště a znamená Příprava občanů k obraně státu. Na tomto stanovišti si žáci zahráli tak trochu na vojáky, když se v kabátci a baretu plížili pod nataženými provazy a házeli granátem na cíl.

A obdobně tomu bylo na stanovišti se střelbou, kde si všichni mohli vyzkoušet střelbu v lehu a z kleku na cíl.

Příjemně strávené dopoledne na čerstvém vzduchu kvitovali všichni s povděkem, neboť ve škole už to pěkně prášilo od bourání podlah.

Fotografie na Rajce.net