Den Země

V úterý 23. 4. 2019 se u nás ve škole slavil Den Země a žáci 9. třídy přichystali pro žáky 4. a 5. třídy stanoviště, na kterých měli plnit všelijaké úkoly. Některé úkoly byly ze zdravovědy a jiné zase o zvířatech a jejich mláďatech. V jednom úkolu jsme třídili odpad. Bylo tam i poznávání rostlin a kde žijí různá zvířata. Měli jsme za úkol i poznávat jedovaté rostliny. Nejvíce mě bavilo stanoviště, kde se poznávaly stopy zvířat. Celý den jsem si moc užil, a i když jsem něco nevěděl, nevadilo mi to.

Tobiáš Pliska, 4. třída

Fotogalerie

        

 

Český den proti rakovině 2019

Dne 15. 5. 2019 se žáci devátého ročníku naší školy zapojí do 23. ročníku celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině pořádaný Ligou proti rakovině Praha.

Žáci se budou pohybovat ve skupinkách po obci, informovat občany o současných problémech dané tematiky a prodávat žluté kytičky v minimální hodnotě 20 Kč.

Letošní ročník je věnován prevenci nádorových onemocnění plic. Více informací na www.cdpr.cz

Projekt KROKUS

V podzimním čase zasadili žáci devátého ročníku na školním pozemku cibulky žlutých krokusů jako připomínku obětí holocaustu. Příroda a halenkovická úrodná půda nám umožnily, že jsme v posledních slunečných dnech mohli obdivovat, jak krásně rozkvétaly do tvaru Davidovy hvězdy se srdcem veprostřed. Žáci se tímto počinem zapojili do projektu KROKUS realizovaného organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

 

Jednání ŽP

2. 4. 2019
Program:
1) předběžný harmonogram natáčení video-vizitky:
čt 4. 4. pí uč. Palúchová, prostory školní jídelny, popř. družiny – M. Kubičíková
po 8. 4. pí uč. Svitáková, učebna 4. třídy, dílna keramiky, učebna VV, školní knihovna – V. Pavelková, P. Mrázková
spolupráce s Matyášem Chytilem (IX. ročník)
domluva s jednotlivými pracovníky školy, zástupci z řad žáků, MŠ
audio rozhovory…

2) uvedení vyučovacích předmětů u vyučujících na webových stránkách školy

Naposledy první aneb Diskotéka očima deváťáků

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili taneční soutěže, která je spojena s Diskotékou. Ačkoli byl pro nás letošní ročník obtížnější, neboť jsme mezitím nacvičovali Předtančení na Rodičovský ples, přesto jsme měli velkou motivaci vytvořit jakýsi průřez všemi předešlými léty a zároveň jsme chtěli zavzpomínat si na předchozí vystoupení. Tomuto jsme dostáli svým letošním vystoupením tak, že jsme propojili ukázky ze všech minulých tanečních kreací a zkombinovali je v nové vystoupení, které jsme doplnili novou písničkou, na kterou nakonec zatančili i kluci. Přestože jsme konečnou verzi pilovali ještě deset minut před zahájením Diskotéky, přálo nám štěstí a vyhráli jsme 1. místo. To nám umožnilo, abychom již bez stresu a s opravdovým nadšením odtančili náš poslední tanec.

Žáci devátého ročníku