ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HALENKOVICE

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis do Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 10.5. – 11.5. 2023.

 Místo, pro přijímání žádostí: Mateřská škola Halenkovice, Pláňavy 164
Termín: Středa       10.5. 2023         10:00 – 16:00 hod.

Čtvrtek     11.5. 2023         10:00 – 16:00 hod

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce ke kontrole údajů:

  • průkaz totožnosti
  • rodný list dítěte
  • potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka od 1.9. 2023.

 

TISKOPISžádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole – je k dispozici na webových stránkách školy

http://www.zshalenkovice.cz/new/zapis-do-skolky/

nebo si tiskopis mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v mateřské škole vždy v době provozu.

 Vyplněné žádosti přinesou zákonní zástupci dětí v dny stanovené pro zápis dětí do MŠ Halenkovice, kde budou poučeni o dalším průběhu přijímacího řízení.

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31.8. 2023.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

KRITÉRIA: POČET BODŮ
1.     Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 5
2.     Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 4
3 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 3
2 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 2

 POSTUP: 

  • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
  • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 25.5. 2023 v době od 9:00-15:00 hod. v mateřské škole.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách školy 1.6. 2023.

V Halenkovicích, 3.4. 2023
PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka školy

 

Zpráva jako dokument .pdf

 

 

 

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 29. března 2023 se uskutečnila zeměpisná olympiáda na gymnáziu v Uherském Hradišti. Své zeměpisné znalosti zde poměřovali jen ti nejlepší žáci ze Zlínského kraje.  Byl mezi nimi i žák naší školy Roman Slezák, který vyhrál okresní kolo zeměpisné olympiády ve Zlíně. Soutěžící museli prokázat vynikající znalosti a dovednosti při práci s atlasy světa a České republiky. Součástí soutěže byla i témata, která se probírají ve vyšších ročnících základní školy. Roman Slezák si vedl výborně a obsadil krásné 5. místo v kategorii 6. tříd. Moc blahopřejeme k dosaženému výsledku na krajské úrovni a děkujeme ze skvělou reprezentaci halenkovické školy.

Mgr. P. Gabrielová

MATEMATICKÝ KLOKAN 2023

V pátek 17. 3. jsme pro naše žáky od 2. do 9 třídy připravili školní kolo mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, jehož oficiálním pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF Univerzity Palackého a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící od 4. do 9. třídy řešili 24 zajímavých úloh rozdělených podle obtížnosti do tří skupin a mohli maximálně dosáhnout 120 bodů.  V kategorii CVRČEK bylo pro  nejmladší žáky připraveno jen 18 otázek a maximální bodový zisk byl 90 bodů.

V kategorii CVRČEK pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo 36  žáků, v kategorii KLOKÁNEK pro 4. a 5. třídu 30 žáků, v kategorii BENJAMIN pro 6. a 7. třídu 48 žáků a v kategorii KADET pro 8. a 9. třídu 45 žáků.

V kategorii CVRČEK mezi nejmenšími zvítězil David KOCOUREK (75 b), na 2. místě byla Edita JÁNOŠÍKOVÁ a na 3. místě skončil Petr HULEJA, všichni ze 3. třídy.

V kategorii KLOKÁNEK byla nejlepší řešitelkou Samanta PETRÁŠOVÁ (75 b), druhý skončil Filip  DUNDÁLEK  a třetí byl Radek ŠIMKO, všichni z 5. třídy.

V kategorii BENJAMIN bodovali žáci 7. třídy, zvítězila Šárka JUŘENOVÁ (86 b), na 2. místě se shodným počtem bodů byli Helena HRUBANOVÁ  a Roman SLEZÁK ze 6. třídy, třetí se umístil Josef HRUBAN.

V kategorii KADET byla nejlepší řešitelkou Beata PETRÁŠOVÁ ((67 b), druhý skončil Adam ZDRÁHAL, třetí byli se shodným počtem bodů Roman VAŠÍČEK a Amálie HANKUSOVÁ, všichni žáci 9. třídy.

Všem žákům děkujeme za účast a nejlepším řešitelům gratulujeme k pěkným výsledkům!

Oznámení o zápisu do 1. ročníku k povinné školní docházce

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že zápis do 1. ročníku k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 12. dubna 2023 v době 13.30 – 16.30 hodin v budově staré školy.

Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte. Tiskopisy k zápisu je možné stáhnout na webových stránkách školy nebo si je vyzvednout přímo u zápisu.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

V Halenkovicích 10. března 2023

Dokumenty ke stažení:  (ZÁPISNÍ LIST, Přidělení registračního čísla, Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad)

Vyrábíme přáníčka k MDŽ

Abychom udělali radost všem maminkám, babičkám a tetám, tak jsme pro ně připravili malé překvapení v podobě krásných přáníček k Mezinárodnímu dni žen. Děti se opravdu snažily, protože chtěli vytvořit ty nejkrásnější přání pro své maminky. Musíme pochválit i ty nejmladší prvňáčky, kteří si sami zvládli i přání vlastnoručně napsal.

Mgr.P.Kašpárková