Sběr papíru – výsledky

Celkem nasbíráno 22. a 23. 9. 2020:  10561 kg

Pořadí tříd podle průměru na žáka:

Celkem za třídu(kg) Průměr na žáka (kg)
4.A 1636      102,3   
7. 1857        74,3   
3. 1374        68,7   
6. 1267        50,7
5. 1090        43,6
8. 757        42,1
2. 605        40,3
1. 869        36,2
4.B 511        34,1
9. 595        33,1

Nejlepší sběrači:

Radek Šimko 3. 602 kg
Martin Jančík 7. 375 kg
Tomáš Jančík 4.A 375 kg
Jiří Janeček 3. 302 kg
Veronika Kociánová 5. 251 kg
Jakub Kocián 3. 250 kg
Jakub Kuchař 4.A 246 kg
Jan Gajdošík 7. 240 kg
Petr Gabrhelík 4.A 208 kg
Jana Berzedyová 8. 183 kg

Velký dík zaslouží žáci, kteří pomáhli:

Především Víťa Gabrhelík po oba dny, Radka Kašpárková, Zuzka Pavelková, Štěpán Palla, Adam Hruška a Papa Hanák v úterý, ve středu pak Vojta Gabrhelík, Lukášové Juřena a Marcaník, Filip Žalčík, Bára Bařinková, Míša Mikešová a Jana Berzedyová – ta to nakonec i sečetla.

Pitný režim na zahradu MŠ

Vážení rodiče,

připravte prosím pro vaše dítě pití v podepsané, uzaviratelné láhvi ( jde o dodržování pitného režimu na zahradě MŠ, kde jsou zhoršeny hygienické podmínky ). Rodič každý den láhev vezme domů, umyje a příští den znovu přinese!!!!

Děkujeme    pí. učitelky

Rekonstrukce budovy nové školy o prázdninách

Po celé hlavní prázdniny pokračovala rekonstrukce budovy nové školy. Jednalo se o tyto práce:

 • nové rozvody elektřiny na chodbě, vestibulu a v učebnách v přízemí
 • výměna všech elektrických rozvaděčů v celé budově
 • výměna hliníkových dveří a oken ve vestibulu a luxferů v učebnách
 • dokončení podhledů včetně nového osvětlení na hlavní chodbě, ve vestibulu, na chodbě v přízemí, v učebnách v přízemí, v kancelářích
 • nové obklady sociálního zařízení ve vestibulu včetně elektroinstalace a rozvodů vody
 • zateplení stropu ve vestibulu
 • odstranění mnoha vrstev maleb, stěrkování oškrabaných stěn a následně nová výmalba na všech chodbách a v učebnách v přízemí
 • moderní stěrky pro odpočinkové koutky pro žáky
 • nové obklady v učebnách v přízemí včetně výměny umývadel
 • nátěry otopných těles a parapetů v učebnách
 • výměna zabezpečovacího zařízení – vstupy na čipy
 • zabudování kouřových čidel v učebnách
 • nové lité podlahy na hlavní chodbě, ve vestibulu a na chodbě v přízemí

Celá rekonstrukce probíhala na základě vizualizace Ing. Arch. Zuzany Šaláškové. Vizualizace byla schválena na jednání ZO Halenkovice. Velké poděkování patří vedení obce a především p. Šaláškové za technickou a odbornou pomoc při řešení  problematických situací, které se při rekonstrukci v průběhu celých prázdnin objevovaly.

Průběh prací si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Aktuální opatření školy

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, bude od čtvrtka 10. 9. 2020 vstup do MŠ umožněn pouze s rouškou.

Děkujeme, za pochopení a respektování těchto pravidel.

Marie Mihalová, vedoucí MŠ

Zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 z důvodu deštivého a větrného počasí nemohlo proběhnout v parčíku u nové školy, jak bylo původně plánováno. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se také nekonalo společné shromáždění všech žáků i zaměstnanců školy ve vnitřních prostorách školy. Žáci 2. – 9. ročníku zahájili nový školní rok ve svých kmenových učebnách spolu se svými třídními učiteli. Prvňáčci byli přivítáni třídní učitelkou Mgr. Terezou Abrahamovou, ředitelkou školy PaedDr. Marií Kašíkovou, starostou obce p. Jaromírem Blažkem, místostarostou obce Bc. Karlem Platošem a zástupkyní SRPŠ p. Evou Janečkovou ve své třídě v budově staré školy, kam je doprovodili jejich rodiče. Na základě požadavku vedení školy a doporučení MŠMT použily v přeplněné učebně všechny dospělé přítomné osoby ochranné roušky.

Všichni prvňáčci dostali učebnice a učební pomůcky, svačinové boxy a od SRPŠ dárkové balíčky. Ředitelka školy předala všem novým školákům pamětní listy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Prohlédněte si fotografie na rajče.idnes.cz

Školní docházku ve školním roce 2020/2021 zahájili tito žáci:

 1. Zlata Trvajová
 2. Ela Vičánková
 3. Aneta Talašová
 4. Sofie Kašparová
 5. Marek Machala
 6. Petr Huleja
 7. Daniel Flora
 8. Tomáš Urban
 9. Štěpán Jakub Trvaj
 10. Michael Mojmír Markovec
 11. Lucie Kedrová
 12. Timon Bronislav Chytil
 13. Sofie Furstová
 14. Eliška Trvajová
 15. Marek Mazel
 16. David Kocourek
 17. Michal Janko
 18. Daniel Hanáček
 19. Alex Vachuta
 20. Eva Pechtorová
 21. Lucie Mészáros
 22. Edita Jánošíková
 23. Sára Horková
 24. Vojtěch Hubáček

Prohlédněte si fotografie na rajče.idnes.cz