Nabídka práce uklízečky

ZŠ a MŠ Halenkovice přijme na hlavní pracovní poměr uklízečku s nástupem od 1. 11. 2021. Dřívější nástup je možný dle dohody.
Bližší informace je možné získat na telefonu 776155710.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Opravy ve staré škole

Opravy a rekonstrukce školních budov v Halenkovicích pokračují i o letošních prázdninách, tentokrát v budově staré školy. Jedná se o opravu již nevyhovujících a závadných elektrických rozvodů. V jarních měsících letošního roku, v době uzavření mateřské školy, proběhla generální oprava elektroinstalace, odstranění mnoha vrstev starých výmaleb a zároveň nové výmalby v několika školkových místnostech. Podobné práce včetně řešení nových podlah měly pokračovat o hlavních prázdninách ve školních učebnách staré školy. Objevily se však velké problémy se střešní krytinou na starší části budovy nové školy, které se musí v co nejkratší době řešit. Takovou akci je však třeba řádně připravit a nelze ji uskutečnit při plném provozu školy. Proto bylo s vedením obce dohodnuto, že oprava střechy na nové škole bude probíhat o příštích hlavních prázdninách. Na tuto akci bude však třeba nemalých finančních prostředků. Z tohoto důvodu se opravy o letošních prázdninách ve staré škole omezily „pouze“ na generální obnovu elektrických rozvodů v celé budově a opravu výmaleb.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 Základní školy a Mateřské školy Halenkovice proběhlo ve středu 30. 6. 2021 v 8:00 hod. v parčíku u nové školy.
Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková přivítala všechny přítomné a poděkovala žákům i všem zaměstnancům za náročnou práci během tohoto netradičního školního roku. Poděkování směřovalo i k zástupcům obce Halenkovice za podporu a pomoc při rekonstrukci v MŠ. Pozvání na zahájení školního roku přijali pan starosta Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš, kteří spolu s třídními učiteli předali knižní odměny žákům oceněným za celoroční svědomitou práci a výborné výsledky.

Pan starosta Jaromír Blažek předal nejlepšímu žáku školy Danielu Juřenovi věcný dar.

Třídní učitelé rozdali vysvědčení žákům ve svých kmenových třídách, rozloučili se s nimi a popřáli jim krásné prázdniny.

Mgr. Olga Idesová

Fotografie zde

Slavnostní rozloučení s deváťáky v obřadní síni OÚ Halenkovice

Je pondělí 28. 6. 2021 9:00. Paní ředitelka, její zástupkyně, třídní učitel a jeho 17 žáků přivítáni starostou a jeho zástupcem vstupují do obřadní síně OÚ Halenkovice. Vstupují s očekáváním důstojného rozloučení žáků IX.třídy s povinnou školní docházkou na halenkovické škole. Po projevech zástupců školy i obce nastává dekorování žáků šerpou absolventa, při kterém obdrží i pamětní list. Současně s tím se všichni zúčastnění dozvědí na které střední škole a jakému oboru se budou žáci věnovat. Na konci oficiální části se sympatickým způsobem za celou třídu loučí Kateřina a Adamem.
Poté už následovala neformální část setkání. Občerstvení, které v tento horký letní den přišlo vhod. Potěšily i dárkové upomínkové předměty. Trocha vzpomínání, debaty účastníků, ale i upřímně míněné dotazy starosty jak si děti představují budoucí život v obci. Pro všechny byla zajímavá též prohlídka nově rekonstruovaných prostor budovy OÚ.
A tak se před polednem vraceli žáci a pedagogové do školy s pocitem příjemně stráveného dopoledne, ale hlavně s vědomím, že budoucnost vycházejících žáků školy není představitelům obce lhostejná.

Mgr.L.Lízal

Fotografie na rajče

Dopoledne s myslivci

V úterý 29. června (předposlední den ve školním roce 2020/2021) měli čtvrťáci zábavné a naučné dopoledne s myslivci. Ti si pro děti připravili zajímavý program na čtyřech stanovištích. Nechyběla ani oblíbená střelba ze vzduchovky a sladká „tečka“ na konci akce 😊.

Tímto bych chtěla vyslovit poděkování všem členům mysliveckého sdružení, kteří byli ochotní se ve svém volném čase věnovat dětem a připravit pro ně zajímavý dopolední program.

Marta Skýpalová

Odkaz na fotografie: https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/Dopoledne_s_myslivci_29._6._2021/