Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhlo v pondělí 4. září 2023 v 8.00 hodin v parčíku u nové školy za účasti pedagogů, všech žáků školy, rodičů žáků 1. ročníku a hostů. Pozvání na tuto malou slavnost přijali: starosta obce Bc. Roman Kedruš, zástupce starosty Ing. Jiří Sudolský a místopředsedkyně SRPŠ paní Šárka Kašparová. Po zaznění hymny a úvodním projevu ředitelky školy bylo představeno všech 18 prvňáčků a byl jim předán pamětní list. Poté pozdravili všechny žáky přítomní hosté a popřáli hlavně prvňáčkům a také žákům 9. ročníku úspěšný a klidný školní rok. I v letošním školním roce dostaly děti v prvním ročníku dárečky od SRPŠ.

Přibližně v půl deváté se všichni školáci přesunuli do svých kmenových tříd, kde je třídní učitelé seznámili s organizací prvního školního týdne a předali klíče od šatních skříněk. Třídní učitelka prvňáčků Mgr. Tereza Abrahamová navíc předala rodičům přihlašovací údaje do aplikace Bakaláři a představila nový stravovací systém platný od 1. září letošního roku.

Do prvního ročníku nastoupilo 13 děvčátek a 5 chlapců: Jakub Čevela, Sofie Barešová, Dominik Černý, Adriana Drábková, Karin Hanáčková, Laura Furstová, Saskia Frolíková, Julie Hubáčková, Štěpánka Horková, Aneta Huťková, Karolína Chludová, Jindřich Karel Novák, Anežka Palúchová, Šimon Plšek, Jan Sihelský, Nancy Slezáková, Anna Vydrová, Tereza Vysloužilová.

Přeji všem žákům naší školy bezproblémový a pohodový nový školní rok, zaměstnancům školy spokojené rodiče a rodičům halenkovických školáků hodně trpělivosti.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

fotky

 

Objednávání obědů přes internet

Informace pro rodiče a strávníky
Od 1. září 2023 bude v provozu nový program:

„Objednávání obědů přes internet“

U vedoucí školní jídelny si vyzvednete přihlašovací údaje. Děti i strávníci budou mít rozepsány obědy na každý den daného měsíce, jak to bylo doposud a jen si je budou odhlašovat nebo měnit, nejpozději však den předem do 13.30 hodin a to na terminálu nebo online. Pouze po nemoci si mohou objednat obědy ráno do 8.00 hodin. Objednaný oběd je možné odhlásit telefonicky na čísle 577 104 255 do 8.00 hodin ráno u vedoucí školní jídelny. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši 75,- Kč jako cizí strávníci. Každý strávník provede úhradu stravného v takové výši, aby měl vždy dostatek peněz na obědy a to přes účet do 20. dne v daném měsíci a nebo v hotovosti poslední 2 dny v předešlém měsíci. Platbu provádějte vždy na měsíc dopředu. Pokud možno nezasílejte peníze na měsíc červenec a srpen. V případě nedostatečné hotovosti nelze oběd objednat. Obědy si strávníci objednávají pomocí čipu na terminálu umístěném před školní jídelnou nebo elektronicky.

Stav konta zjistíte :

 • denně na obrazovce objednávkového terminálu
 • telefonicky do kanceláře školní jídelny – v pracovní dny od 7.00 do 8.00 hodin
 • v online objednávkovém systému.

Vyúčtování stravného na konci školního roku
Zůstatek peněz na kontě strávníka se z měsíce června převádí na měsíc září. Pouze žákům 9. třídy jsou oproti podpisu vyplaceny v hotovosti poslední den.

Veškeré dotazy o stravování Vám ráda zodpoví vedoucí školní jídelny Gabrhelíková Jarmila na tel. čísle 577 104 255 nebo na emailu sjzshal@seznam.cz.

V Halenkovicích 6.6.2023

Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 29. 6. se sešli všichni žáci a pedagogové v parčíku u nové školy. Co bylo důvodem tohoto setkání? No přece slavnostní ukončení školního roku. Pozvání na tuto malou slavnost přijal i starosta obce Bc. Roman Kedruš, místostarosta Ing. Jiří Sudolský a předseda SRPŠ Ing. Robert Hruban.
Jakmile dozněly tóny české hymny, ujala se slova ředitelka školy a v krátkosti zhodnotila školní rok 2022/2023. Připomněla množství tradičních akcí pořádaných školou: plavecký výcvik, dopravní výchova, mikulášská nadílka, zimní besídka žáků 1. stupně, zapojení školy do mnoha soutěží s různou tématikou, Dětský den s místními spolky, školní výlety, Akademie žáků 2. stupně se šerpováním a rozloučením se s deváťáky a mnoho dalších. V letošním školním roce se uskutečnilo i několik akcí netradičních: např. Den otevřených dveří spojený se soutěžní výstavkou velikonočních kraslic a ochutnávkou pomazánek ze školní kuchyně. V měsíci říjnu proběhlo setkání bývalých zaměstnanců školy při příležitosti 60 let od otevření nové školy, 70 let od vzniku mateřské školy a v neposlední řadě 250 let od trvání staré školy.
Ředitelka školy spolu s přítomnými hosty popřála deváťákům úspěšný nástup do nových škol a všem žákům i pedagogům hezké prázdniny. Nezapomněla poděkovat pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy za celoroční práci.
Poté třídní učitelé ocenili knižními odměnami úspěšné žáky v jednotlivých třídách. Pan učitel Lízal odměnil nejlepší sběrače papíru a paní učitelka Barcuchová rozdala drobné dárky úspěšným řešitelům dopravní soutěže.
Na závěr byl vyhlášen nejlepší žák školy v tomto školním roce. Stal se jím žák devátého ročníku Roman VAŠÍČEK, kterého odměnil starosta obce věcným darem.
Pak už se všichni žáci rozešli do svých tříd, aby si vyzvedli od třídních učitelů vyhodnocení své práce za druhé pololetí školního roku 2022/2023. Žáci prvního stupně dostávali vysvědčení v náhradních prostorách z důvodu již započaté rekonstrukce dvou tříd na staré škole.

Marie Kašíková, ředitelka školy

vysvědčení-29-6-2023

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet do ZOO „Za jeden den procestujeme celý svět!“

Závěr školního roku si žáci 1. ročníku zpříjemnili výletem do zlínské ZOO. Celý rok se moc těšili na zvířátka a hlavně na společné zážitky. Počasí nám přálo a trošku se ochladilo. Ideální na poznávání všelijakých rozlehlých zákoutí zoologické zahrady. Ostatní školy už měly po výletech a pro nás to byla obrovská výhoda. S nikým jsme se nemuseli nikde mačkat.
Všichni prváčci měli s sebou batůžek s opravdu velkou svačinou. Naše první zastávka tedy vedla do koutku k sochám dřevěných hrochů, kde se mohli konečně nasvačit. Posilněni z vlastních zásob jsme pokračovali do oblasti Afrika…a hned si vzpomněli na písničku „Pět minut v Africe“…uvidíme všechna zvířata z písničky? Lvi a lvice, slony, plameňáky ,volavky, marabu, pštrosy, paviány, žirafy ? Našli všechna zvířata. Jen u slonů jsme byli dřív a nezastihli je v novém výběhu Karibuni.
Z Afriky jsme pokračovali do Asie, kde jsme bedlivě pozorovali tygry, neznámé gaury, tapíří maminku s mládětem, pelikány s dlouhým a ostrým zobákem. Také se chvilinku proskotačili se v lanovém koutku u veverek.
Oblast Austrálie jsme zakončili nákupem něčeho dobrého do bříška. Zmrzlina, ledová tříšť nebo párek v rohlíku , každý si zde přišel na své.
Po posilnění jsme vyšlápli kopec k jaguárům do oblasti Ameriky raz dva ! Měli jsme štěstí a viděli samičku Yunu.
Další oblíbené zastávky byly u vyder, lachtanů, v tropické hale, u tučňáků a rejnoků.
Náš společný den jsme zakončili nákupem suvenýrů. Každý si nakonec našel nějakou drobnost, která rozzářila dětská očka.
Výlet jsme si moc užili a už těšíme se na další!

Mgr. Hana Čechová

fotky

Prospěch a chování za 2. pololetí šk. roku 2022/2023

Školní družina

Celkem přihlášeno: 56 dětí

 1. oddělení: Blanka Stuchlíková: 28 dětí (1. tř. – 16 dětí, 2. tř. – 11 dětí, 3.tř. – 1 dítě)
 2. oddělení: Mgr. Pavla Kašpárková: 28 dětí (2. tř. – 3 děti, 3. tř. – 18 dětí, 4. tř. – 6 dětí, 5. tř. – 1 dítě)

Ranní družina: celkem 30 dětí

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Hana Čechová

Počet žáků: 20 (7 chlapců, 13 dívek)

Prospěch:

prospěli s vyznamenáním: 20

samé jedničky: Amálie Ančincová, Marek Bařinka, Mia Čányi, Simona Fojtíková, Benedikt Frolík, Marián Gajdošík, Eva Hanáčková, Rozárie Hladilová, Štěpán Juřena, Anežka Kašpárková, Izabela Kylarová, Liliana Nováková, Vanessa Pavelková, Eliška Planá, Lukáš Režný, Helena Sklenaříková, Mariana Švanygová, Patrik Žiga, Darina Žigová

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Štěpán Juřena, Eva Hanáčková, Anežka Kašpárková, Rozárie Hladilová, Mia Čányi

Panel cti

Eva Hanáčková: za aktivitu a pěkný prospěch

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová

Počet žáků: 16 (6 chlapců, 10 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 16 žáků

samé jedničky: Jiří Čevela, Sofie Daňková, Eliška Drábková, Lucie Hubáčková, Diana Chochulová, Zuzana Janušková, Jan Kučera, Eliška Mészáros, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, Marianna Pavelka, Jiří Sudolský, Lenka Zapletalová

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Eliška Drábková, Eliška Mézsáros, Matěj Mišurec, Marianna Pavelka

Panel cti:

Eliška Mészáros: za pěkné chování a výborný prospěch

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahamová

Asistent pedagoga: Marta Moučková

Počet žáků:  23 (12 chlapců, 11 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 20 žáků

samé jedničky: Daniel Hanáček, Petr Huleja, Edita Jánošíková, Sofie Kašparová, Lucie Kedrová, David Kocourek, Eva Pechtorová, Eliška Trvajová, Zlata Trvajová, Alex Vachuta, Tomáš Urban

prospěli: 3 žáci

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Sára Horková, Lucie Mészáros, Sofie Fürstová, Ela Vičánková, Petr Huleja, Edita Jánošíková, Aneta Talašová, Eva Pechtorová, David Kocourek, Alex Vachuta, Daniel Hanáček

Panel cti:

Eva Pechtorová: za výborný prospěch

 

 1. třída

Třídní učitel: Marta Skýpalová

Počet žáků:  15 (5 chlapců, 10 děvčat)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 13 žáků

samé jedničky: Jakub Čányi, Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová          , Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Viola Vysloužilová

prospěli: 2 žáci

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová, Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Viola Vysloužilová

Panel cti:

Anna Pavelka: za výborný prospěch a plnění školních povinností

 

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Barcuchová

Počet žáků: 19 (13 chlapců, 6 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 16 žáků

samé jedničky: Filip Dundálek, Noemi Frolíková, Aneta Jánošíková, Samanta Petrášová

 

prospěli: 2 žáci

neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Samanta Petrášová, Aneta Jánošíková, Tobias Kocáb, Noemi Frolíková

 

Panel cti:

Noemi Frolíková: za výborný prospěch, příkladné chování, aktivita

 

 

 1. A třída

Třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková

Asistent pedagoga: Veronika Idesová, Mgr. Hana Huťková

Počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 5 žáků

prospělo: 11 žáků

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Roman Slezák, Hana Machalová, Ema Kedrová

Panel cti:

Hana Machalová: za zlepšení prospěchu

 

 

 1. B třída

Třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová

Počet žáků:13 (6 chlapců, 7 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 8 žáků

samé jedničky: Kristian Kocáb, Veronika Vičánková

prospěli: 4 žáci

neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Kristian Kocáb, Veronika Vičánková, Tereza Kašíková

Panel cti:

Kristian Kocáb: za vynikající prospěch

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal

Počet žáků: 25 (10 chlapců, 15 dívek)

Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 14 žáků

samé jedničky: Josef Hruban, Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská

prospělo:10 žáků

neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Josef Hruban, Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská, Rostislav Trvaj

Panel cti:

Josef Hruban: za výborný prospěch a vzorné chování

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Monika Urbancová

Počet žáků: 27 (20 chlapců, 7 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 13 žáků

samé jedničky: Petr Kvapil, Tobiáš Pliska

prospělo: 14 žáků

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Petra Mrázková, Jiří Musil, Markéta Kašparová, Petr Kvapil, Tobiáš Pliska, Marek Kedruš, Daniel Očadlík

Panel cti:

Tobiáš Pliska: za výborný prospěch a reprezentaci školy

 

 1. třída
  Třídní učitel: Mgr. Pavla Manová

Počet žáků: 23 (13 chlapců, 10 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 9 žáků

 

samé jedničky: Leona Prokopová, Roman Vašíček

prospělo: 14 žáků

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Leona Prokopová, Veronika Dobrozemská, Adriana Janušková, Beáta Petrášová, Adam Zdráhal

 

Panel cti:

Ondřej Karbowiak: za výrazné zlepšení prospěchu

 

 

Chování:

Za druhé pololetí byla na 1. a 2. stupni udělena kázeňská opatření za porušení školního řádu (nekázeň o přestávkách, vyrušování při výuce, neplnění školních povinností, vulgární vyjadřování, neomluvené hodiny):

Napomenutí třídního učitele: 18
Důtka třídního učitele: 5
Důtka ředitele školy: 1
Snížená známka z chování: 2

 

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY:

Roman Vašíček: za výborný prospěch, vzorné chování, reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách během celé školní docházky

 

Mgr. Olga Idesová