Beseda s myslivci

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 si pro páťáky připravili členové mysliveckého spolku besedu. Vzhledem k chladnějšímu počasí byl program nachystán uvnitř myslivecké chaty na Větřáku. Děti měly možnost seznámit se s historií, zvyky a tradicemi myslivosti. Slyšely mysliveckou mluvu, podívaly se na jejich typický oděv a na některé myslivecké trofeje. Od paní Ivany Piskové si vyslechly různé druhy troubení (např. HALALI), vyzkoušely si jednu z důležitých mysliveckých dovedností a tou je bezpečnost při zacházení se zbraní. Někteří „odvážní žáci“ si vyzkoušeli troubení a také jeden z rituálů „pasování na myslivce“. Zatím jen „naoko“, ale kdo ví, koho tato činnost oslovila natolik, že se jí v budoucnu bude chtít věnovat a k našim myslivcům na Halenkovicích se přidá. Vždyť zachováváním mysliveckých zvyků a ctěním mysliveckých tradic projevujeme úctu k našim předkům a k přírodě, ale také projevujeme svoji lásku ke zvířatům.

Chtěla bych tímto moc poděkovat členům mysliveckého sdružení, jmenovitě p. Jančíkovi, p. Gajdošíkovi, p. Kašpárkovi i paní I. Piskové, za jejich ochotu věnovat svůj volný čas našim dětem i za skvěle zorganizovanou akci.

Marta Skýpalová

 „Mně se líbilo, že nás nechali střílet ze vzduchovky a že jsme si všichni mohli nechat vystřelené nábojnice.“ (Lukáš Šalášek)

Mně nejvíce zaujalo, že myslivci to, co nám vykládali, říkali vtipnou formou. Bylo to vtipné, zábavné a poučné. Vyzkoušeli jsme si, jak známe naše dřeviny a taky stopy zvířat. Bylo od nich milé, že nám věnovali svůj volný čas.“ (Melisa Holásková)

„Byla jsem ráda, že jsme si vyzkoušeli zatroubit na lesní roh. Také měli pro nás pití a sladkou odměnu. Překvapilo mě, jak dlouho už pan František Gajdošík pracuje dobrovolně u myslivců.“ (Adéla Horková)

Fotogalerie na Rajce

Matematická soutěž Klokan

V pátek 22. 3. 2019 se ve škole konala mezinárodní matematická soutěž Klokan. Soutěž probíhá v kategorii Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.
Nejlepší řešitelé Klokana za jednotlivé kategorie:
CVRČEK – Lukáš Huťka, Šárka Juřenová, Roman Slezák, Martin Kašpárek
KLOKÁNEK – Roman Vašíček, Tobiáš Pliska, Veronika Dobrozemská
BENJAMÍN – Jana Berzedyová, Daniel Juřena, Kateřina Mrázková
KADET – Veronika Horková, František Horka, Aneta Platošová
Mgr. Kristýna Šimková

Matematická olympiáda

Jako každý rok se naše škola zúčastnila Matematické olympiády. Úspěšnými řešiteli školního kola, kteří si zaslouží velkou pochvalu, jsou tito žáci: František Bieberle, Daniel Juřena a Klára Valentíková.
Mgr. Kristýna Šimková

Třídní schůzky

Oznamujeme rodičům, že třídní schůzky s rodiči proběhnou formou konzultací v úterý 16. 4. 2019 v době 15.00 – 17.00 hodin.