Zápis do 1. ročníku ZŠ

V úterý 9. 4. proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025. Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková, zástupkyně ředitelky Mgr. Olga Idesová, paní učitelky Mgr. Hana Čechová, Mgr. Tereza Abrahamová a Mgr. Marcela Palúchová zapsaly celkem 23 dětí. Z tohoto počtu rodiče v pěti případech zažádali pro své děti o odklad školní docházky o jeden rok. Do první třídy by tedy v září mělo nastoupit 17 nových školáčků.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Fotografie

Exkurze do pekárny Topek Topolná.

Jak se peče nejen chleba a rohlíky se byli podívat žáci 3. a 5. třídy přímo v provozu pekárny Topek v Topolné.

Prohlídky a odborného výkladu se ujal pan vedoucí výroby. Mohli jsme tak nahlédnout pod ruky mistrů pekařů, zblízka pozorovat při práci moderní hnětací stroje a výrobní linky na výrobu pečiva. Nahlédnout jsme mohli do pecí i obrovských mrazáků a v jednom z nich jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli krátký pobyt při – 17°C. Prošli jsme také výrobu cukrářských dobrot a lahůdkových chlebíčků. Ochutnali jsme, jak výborný je ještě teplý rohlík téměř z pece a naučili jsme se, jak správně jíst plněnou koblihu bez ušpinění od marmelády.

Parádní exkurzi završil nákup pečiva v podnikové prodejně a s plnými žaludky a bochníky chleba v podpaží jsme se spokojeně vraceli autobusem do školy.

Mgr. M. Palúchová

Jízda zručnosti

S nadcházejícím jarem starší žáci naší školy „oprášili“ kola a sešli se 11. dubna, aby ukázali své dovednosti v jeho ovládání. V příjemném počasí všichni ukázali to nejlepší, co uměli. Za to zaslouží velkou pochvalu. Součástí dopravní soutěže však je i test z pravidel silničního provozu. Ti celkově nejúspěšnější budou školu reprezentovat v okresním kole v Otrokovicích. Velký dík patří i panu školníkovi, který vyrobil a renovoval některé opotřebované pomůcky pro jízdu zručnosti.

L.Lízal

Recitační soutěž

Halenkovičtí žáci František Rusek, Hana Machalová, Dominika Juřenová a Jáchym Pavelka ukázali svůj recitátorský talent ve školním kole recitační soutěže. Jako její vítězové se 12.3. vypravili do ZŠ Mánesova na okrskové kolo. Recitátoři i zde předvedli důstojné výkony a zúročili tak několik měsíců intenzivního tréninku s paní učitelkou.

Gratulujeme

Mgr. Eva Lovasová

 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2024

V pátek 22. 3. jsme pro naše žáky od 2. do 9 třídy připravili školní kolo mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, jehož oficiálním pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF Univerzity Palackého a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící od 4. do 9. třídy řešili 24 zajímavých úloh rozdělených podle obtížnosti do tří skupin a mohli maximálně dosáhnout 120 bodů. V kategorii CVRČEK bylo pro nejmladší žáky připraveno jen 18 otázek a maximální bodový zisk byl 90 bodů.
V kategorii CVRČEK pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo 32 žáků, v kategorii KLOKÁNEK pro 4. a 5. třídu 36 žáků, v kategorii BENJAMIN pro 6. a 7. třídu 41 žáků a v kategorii KADET pro 8. a 9. třídu 44 žáků.
V kategorii CVRČEK mezi nejmenšími zvítězil Matěj MIŠUREC (71 b), na 2. místě byla Marína KOVÁŘOVÁ, oba ze 3. třídy, a na 3. místě skončila Vanessa PAVELKOVÁ ze 2. třídy.
V kategorii KLOKÁNEK byl nejlepším řešitelem Tomáš URBAN (79 b), druhá skončila Eva PECHTOROVÁ , oba ze 4. třídy, a třetí byl Šimon PLISKA z 5. třídy.
V kategorii BENJAMIN bodovali žáci 7. třídy, zvítězil Roman SLEZÁK (91 b), na 2. místě byla Tereza KAŠÍKOVÁ a třetí se umístila Zuzana SURÁ.
V kategorii KADET byli nejlepšími řešiteli chlapci z 9. třídy Norbert PEŠL (66 b), Ondřej NAVRÁTIL a Jiří MUSIL.
Všem žákům děkujeme za účast a nejlepším řešitelům gratulujeme k pěkným výsledkům!

Mgr.M.Urbancová