Beseda o zdraví se sestřičkou paní Monikou  Fürstovou

Ve středu 29.1.2020 nás v mateřské škole navštívila zdravotní sestřička Monika Fürstová s přednáškou o zdraví. Děti tak mohly vyslechnout, jak se máme o své zdraví starat, jak se v zimě oblékáme, jíme vitamíny a také jak předcházíme úrazům. Děti si vyzkoušely u svého kamaráda, jak mu bije srdíčko a také měly možnost si nechat si „jako“ zavázat nějakou poraněnou část těla. Závěrem dostali všichni malé dárečky.

Eliška Černochová

Úspěch Štěpána Pally

Výraznou stopu zanechaly Halenkovice na Olympiádě dětí a mládeže, kterou letos hostil ve dnech 19. – 24.1. Karlovarský kraj. Halenkovický biatlonista Štěpán Palla jako člen týmu Zlínského kraje zaznamenal vynikající výsledky když stříbro za 2.místo v idividuálním závodě doplnil kovem stejné hodnoty jako člen štafety. Štěpánovi i celému jeho „realizačnímu týmu“ blahopřejeme s radostným pocitem, že i v Halenkovicích lze provozovat sport na špičkové úrovni.
LL

Biologická olympiáda

V pondělí 20. 1. 2020 se na naší škole konalo školní kolo biologické olympiády.Na prvním místě se umístila Veronika Dobrozemská, na druhém místě Sandra Kulíšková a na třetím Štěpán Abrahám. Děkuji za účast, protože všichni měli krásné výsledky a byli výborně připraveni.
D.Rozací

Planeta Země 3 000

V úterý 14.1. 2020 se žáci 8. a 9. třídy vydali do Otrokovic na videoprojekci o Kolumbii. Celý název zněl: Kolumbie – ráj slasti a neřesti. Dozvěděli jsme se něco o kriminalitě v tomto státě, o barevné architektuře, místní přírodě, voňavé kávě a taky o tom, jak funguje mořské proudění na naší Zemi. Příští rok se můžeme těšit na další zemi – Senegal.
D.Rozací

NÁVŠTĚVA KOSTELA

Po vánočním čase v období Tří králů byla pro děti připravená návštěva halenkovického kostela Svátého Josefa.
A setkání s P. ThLic. Tomášem Káňou, Th.D., který se na nás těšil a měl připravené milé povídání s dětmi.
Děti poslouchaly a také si mohly prohlédnout v klidu kostel, za odměnu dostávaly čokoládové figurky.
Doufáme, že se můžeme těšit na další spolupráci.
Tímto způsobem moc děkujeme.
Paní učitelky a děti z MŠ Halenkovice
Horková Veronika