Plavání – změna!

Rodiče,
v pondělí 29.4.2019 jedeme s dětmi do plavání již v 8.00 hod. od MŠ. Děti přiveďte nejpozději do 7.30 hod.
Děkujeme
pí. učitelky

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace,  763 63 Halenkovice 550

    Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020    

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole Halenkovice od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:

 1. 211/2019
 2. 212/2019
 3. 213/2019
 4. 215/2019
 5. 218/2019
 6. 221/2019
 7. 223/2019
 8. 224/2019
 9. 225/2019
 10. 226/2019
 11. 227/2019
 12. 228/2019
 13. 229/2019
 14. 230/2019
 15. 231/2019
 16. 232/2019

Datum zveřejnění rozhodnutí: 24. 4. 2019

                                                                   PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Den Země

V úterý 23. 4. se naše škola zapojila do oslav Dne Země. Každý tento den strávil trochu jinak. Žáci 6., 7. a 8. třídy si užili krásného dopoledne v přírodě. Ráno ve tři čtvrtě na osm jsme se vydali směr Budačina. Z Budačiny, kde všichni vytáhli svačiny (i řízky byly), jsme se vydali po zelené značce zpátky k Halenkovicím. Cestou jsme poznávali rostliny, potkali pár hadů. Všichni jsme trasu dlouhou 17 km zvládli bez problémů a užili si i zábavu.
Dominika Rozací

Stravné na květen 2019

MŠ do 6 let     735,-
7 let     861,-

ZŠ 7 – 10 let     546,-
11 – 14 let     567,-
15 let      588,-

Výběr v hotovosti bude probíhat v po 29.4. a v út 30.4. od 7.00 do 15.00 hod.

Velikonoční dílničky

Dne 12.4.2019 jsme navštívili DDM Sluníčko v Otrokovicích, kde si děti tvořili čtyři krásné velikonoční výrobky. Během dopoledne jsme využili hrací hernu a tělocvičnu. Po dopoledni plném zážitků se děti s velkým poděkováním rozloučili a společně odjeli autobusem zpět do MŠ.
Válková Jarka