Další hygienická opatření od 25.5.2020

Scházení a rozcházení dětí od 25.5.2020

Děti ze třídy Koťátek se schází a rozchází v Koťátkách.
Děti ze třídy Berušek a Sluníček se schází a rozchází v Beruškách.

Platí stanovená bezpečnostní opatření před příchodem do třídy – důkladné umytí rukou mýdlem alespoň 20s, sundání roušky až před příchodem do třídy (následné uložení do sáčku do skříňky), měření teploty dítěte, dezinfekce rukou dětí paní učitelkou.

Prosíme maminky na mateřské dovolené z důvodů zvýšených hygienických opatření v MŠ (kompletní dezinfekce tříd po odchodu dětí), aby si odváděly děti po obědě domů.

Děkujeme za pochopení                                             pí. učitelky

Tvorba tabla pro děti nastupující do základní školy.

Vážení rodiče,

rády bychom Vás poprosily o spolupráci při tvorbě tabla pro budoucí prvňáčky.

Chtěly bychom Vás požádat o zaslání 2ks fotografií samotného dítěte. Dítě můžete vyfotit při jakékoliv aktivitě či situaci ( na houpačce, při procházce, s domácím mazlíčkem…fantazii se meze nekladou). Prosíme o dvě fotografie a to 1x dítě v roušce a 1x ve stejné situaci bez roušky. Foto zasílejte na mail mateřské školy (mshalenkovice@centrum.cz). Pokud nemáte možnost dítě vyfotit, najděte jakoukoliv fotku dítěte a přineste do vstupní chodby MŠ. Fotografie prosím zasílejte do 1.6. na tento mail.

Děkujeme za spolupráci                                                     Vaše paní učitelky

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc květen a červen.

Vážení rodiče,

obnovení provozu mateřské školy po dohodě se zřizovatelem je stanoveno na pondělí  18.5.2020. Po otevření školy jsou rodiče opět povinni platit úplatu za předškolní vzdělávání (dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů). Děti, které z rozhodnutí zákonných zástupců nebudou mateřskou školu navštěvovat až do konce měsíce června, mohou požádat o snížení úplaty za předškolní vzdělávání prostřednictvím formuláře Žádost o snížení úplaty, který je dostupný na webu MŠ. Pokud nemáte možnost si tento formulář vytisknout, je možné si ho vyzvednout v mateřské škole (vstupní chodba do MŠ – na stolku), vyplnit ho a předat do MŠ po obnovení provozu a současně provést platbu za jednotlivé měsíce, pokud platíte úhradu v hotovosti. Rodiče dětí, které budou navštěvovat školu v květnu a v červnu a platí školné hotově, mohou provést po domluvě s učitelkou tuto platbu mimo prostory MŠ, ve vstupní chodbě.

Stanovená úplata na měsíc květen ( 18.5.-29.5.2020):

Pro děti chodící do MŠ       =  160,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ   =    80,- Kč

Stanovená úplata na měsíc červen:

Pro děti chodící do MŠ       =  300,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ  =   150,- Kč

  žádost_o_snížení_úplaty_za_předškolní_vzdělávání

        Marie Mihálová

Výběrové řízení na pozici ŠKOLNÍK – TOPIČ

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici ŠKOLNÍK – TOPIČ s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2020.
Požadujeme:
– morální a občanskou bezúhonnost
– manuální zručnost
– časovou flexibilitu
– dobrý zdravotní stav
– řidičský průkaz skupiny B
– vyučení v oboru technického charakteru výhodou
Písemné přihlášky včetně strukturovaného životopisu posílejte e-mailem nebo poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy do 10. června 2020.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Informace pro rodiče dětí mateřské školy

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyprání všech věcí ze skříněk vašich dětí. Ve všech skříňkách byla provedena dezinfekce.  Připravte prosím dětem, které budou do MŠ docházet do igelitové tašky čisté oblečení. Věci ze skříněk si můžete vyzvednout v provozní době MŠ.

Děkujeme, Marie Mihálová