Rozloučení s předškoláky 2020

25.6.2020 jsme se rozloučili s našimi předškoláky.  Slavnostní setkání proběhlo na obecním úřadě v Halenkovicích, kde se sešli rodiče a další příbuzní se svými dětmi, které  předvedly krátké pásmo a byly pasovány na školáky.  Nastupující žáčky přišli pozdravit také pan starosta Jaromír Blažek, paní ředitelka ZŠ a MŠ PaedDr. Marie Kašíková, paní zástupkyně Mgr. Olga Idesová a slečna učitelka Mgr. Tereza Abrahamová. O slavnostní dort se nám postarala paní Gajdošíková a za dárky pro děti děkujeme sponzorům. Pro rodiče i paní učitelky z mateřské školy je to vždy dojemná chvíle, když se loučíme s dětmi, které jsme viděli vyrůstat i tři roky.  Milé děti, přejeme vám krásné prázdniny plné sluníčka a v 1. třídě hodně úspěchů !

Dagmar Holásková

Rozloučení s deváťáky

V pátek 26. 6. 2020 proběhlo v prostorách obřadní síně Obecního úřadu Halenkovice slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku. Všem šestnácti žákům bylo třídní učitelkou Mgr. Olgou Idesovou předáno vysvědčení a z rukou paní ředitelky PaedDr. Marie Kašíkové obdrželi žáci pamětní listy, jako vzpomínku na devět let strávených na základní škole. Šerpy ABSOLVENTŮ ZŠ předali deváťákům starosta obce Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš. Obecnímu úřadu Halenkovice tímto děkujeme, že nám umožnili slavnostně se s žáky devátého ročníku rozloučit.
Našim deváťákům všichni ze srdce přejeme hodně životních úspěchů a splněných přání.

Mgr. Olga Idesová

Tablo předškoláků

Děkujeme rodičům za spolupráci při tvorbě tabla pro předškoláky. Velké díky také patří Pavlínce Bieberlové, která fotografie zasílané emailem od rodičů upravila a krásně zpracovala. Tablo můžete shlédnout v oknech OÚ Halenkovice.

pí. učitelky

 

Předávání vysvědčení

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vydáno
žákům 6. ročníku, kteří docházejí na výuku,  v pondělí 29. 6. 2020 v době 8.00 – 8.30 hodin.
Šesťáci, kteří se neúčastní konzultací, si vyzvednou vysvědčení v pondělí 29. 6. v době 8.45 – 9.30 hodin.

 

Žáci 1. – 5. ročníku a žáci 7. – 8. ročníku si přijdou pro vysvědčení v úterý 30. 6. v době 8.00 – 8.30 hodin.
Ostatní žáci, kteří zůstali na distanční výuce, dostanou vysvědčení v úterý 30. 6. v době  8.45 – 9.30 hodin.

Všichni žáci si před prázdninami:

  • vyklidí skříňky,
  • odevzdají třídním učitelům klíče od skříněk
  • vrátí knihy ze školní knihovny.

 PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy