Nová škola – DUHA, s.r.o. interaktivní učebnice pro domácí použití

Vážení ředitelé a učitelé,

vzhledem k nastalé situaci Vám dáváme možnost poskytnout svým žákům naše interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020. Licenční cerifikáty vám zasíláme v příloze.

Certifikáty můžete použít i v případě, že naše učebnice ve výuce nepoužíváte.

Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici i na našich webových stránkách: www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

Děkujeme Vám za spolupráci.

S přátelským pozdravem

Nová škola – DUHA, s.r.o.

www.novaskoladuha.cz

Franzova 66, 61400 Brno – Maloměřice

tel: +420 548 221 247

email:info@novaskolabrno.cz

Zpřístupnění veškerého obsahu Didakty i pro domácí přípravu žáků

Dobrý den,

již ve středu jsme na našich webových stránkách nabídli všem školám, které používají naše online řešení, možnost zpřístupnění veškerého obsahu Didakty i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma. Protože se akce setkala s mimořádným zájmem škol, dovolujeme si i všem ostatním, kteří Didaktu používají ale nesledují naše webové stránky, nabídnout „otevřít“ programy pro jejich žáky. Stejně tak dnes „otevíráme“ všechny programy i pro vás ve škole, tak abyste mohli při zadávání distančních cvičení žákům využít vše co nabízíme.

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna815@didakta.cz
Heslo: RB73

Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili také následující informace:

 • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
 • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
 • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
 • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání – předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

Přejeme vám všem pevné zdraví.
SILCOM Multimedia, s.r.o.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ Halenkovice pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 7. 4. 2020 v době 14.00 – 16.00 hodin.
Na základě opatření MŠMT ČR ze dne 18. 3. 2020 zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

 

Podrobnější údaje k organizaci zápisu:

 1. Rodiče si stáhnou z webových stránek školy zápisní list a žádost o přijetí dítěte. Oba tiskopisy vyplní a žádost podepíší. Žadatel je zákonný zástupce dítěte.
 2. Pořídí si kopii rodného listu dítěte.
 3. Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.
 4. Výše uvedené vyplněné tiskopisy včetně kopie rodného listu doručte k rukám ředitelky školy do 7. 4. 2020 a to buď:
 • do datové schránky /38umc9b/
 • e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail
 • poštou na adresu ředitelství školy: ZŠ a MŠ Halenkovice, 763 63 Halenkovice 550
 • v nejnutnějším případě přinést osobně dne 7. 4. 2020 v době 14.00 – 16.00 hodin
 1. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena.
 2. Seznam přijatých dětí /budou uvedena pouze registrační čísla/ bude zveřejněn na školním webu nejpozději do 27. 4. 2020.

Příloha ke stažení (.pdf) obsahuje:
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020/2021
Přidělení registračního čísla
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Poděkování

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice děkuje p. Pavlu Kozákovi za sponzorský dar ve formě hygienických a dezinfekčních prostředků pro potřebu školy. Velmi si této pomoci v současné mimořádné situaci vážíme!

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice