Biologická olympiáda

V pondělí 20. 1. 2020 se na naší škole konalo školní kolo biologické olympiády.Na prvním místě se umístila Veronika Dobrozemská, na druhém místě Sandra Kulíšková a na třetím Štěpán Abrahám. Děkuji za účast, protože všichni měli krásné výsledky a byli výborně připravěni.
D.Rozací

Planeta Země 3 000

V úterý 14.1. 2020 se žáci 8. a 9. třídy vydali do Otrokovic na videoprojekci o Kolumbii. Celý název zněl: Kolumbie – ráj slasti a neřesti. Dozvěděli jsme se něco o kriminalitě v tomto státě, o barevné architektuře, místní přírodě, voňavé kávě a taky o tom, jak funguje mořské proudění na naší Zemi. Příští rok se můžeme těšit na další zemi – Senegal.
D.Rozací

NÁVŠTĚVA KOSTELA

Po vánočním čase v období Tří králů byla pro děti připravená návštěva halenkovického kostela Svátého Josefa.
A setkání s P. ThLic. Tomášem Káňou, Th.D., který se na nás těšil a měl připravené milé povídání s dětmi.
Děti poslouchaly a také si mohly prohlédnout v klidu kostel, za odměnu dostávaly čokoládové figurky.
Doufáme, že se můžeme těšit na další spolupráci.
Tímto způsobem moc děkujeme.
Paní učitelky a děti z MŠ Halenkovice
Horková Veronika

Maňáskové divadélko

V pondělí 6.1. po vánočních prázdninách, nás čekalo překvapení. MŠ navštívilo maňáskové divadlo z Hodonína s pohádkou „Jak krteček zachránil les“.
Děti se setkaly již se známými kamarády, krtečkem a jeho celou partou. I tentokrát byla pohádka naučná, plná překvapení a písniček.

Válková Jarka

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE 

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si všichni ve družince udělali krásné vánoční odpoledne.
Společně jsme u rozsvíceného stromečku zazpívali vánoční koledy a rozbalili si dárečky, které nám Ježíšek do družinky nadělil.
Z dárečků měly děti velikou radost, a tak jsme si den společně všichni moc užili.

Vychovatelky ŠD