Sběr papíru

ZŠ Halenkovice pořádá ve středu 28. 4. 2021 v době 13.00 – 17.00 hodin sběr papíru.
Prosíme o roztřídění na:

  • a/ kartony a lepenku
  • b/ noviny, časopisy, knihy, letáky

Z důvodu přísných epidemiologických opatření se nebude papír tentokrát vážit, ale přímo ukládat do připravených kontejnerů u nové školy.

Děkujeme všem rodičům halenkovických školáků, ale i ostatním občanům, kteří sběr přivezou a přispějí tak na nákup sešitů pro všechny žáky ZŠ pro školní rok 2021/2022. Za nákup sešitů platíme každoročně nemalou finanční částku.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Biologická olympiáda  

V posledním březnovém týdnu proběhlo on-line formou školní kolo biologické olympiády. Zapojili se žáci šesté, sedmé i osmé třídy. Součástí soutěže bylo poznávání přírodnin, test znalostí i laboratorní úkol prováděný v domácím prostředí.  

V mladší kategorii se na prvních třech místech umístili Jiří Flašar ze 6. třídy (71 bodů), Milan Koutný (71 bodů) a Veronika Dobrozemská (66 bodů) ze 7. třídy. Ve starší kategorii stupně vítězů obsadila děvčata 8. třídy – Nikola Daňková (1. místo), Aneta Kučerová (2. místo) a Klára Valentíková (3. místo). Všem vítězům blahopřejeme. 

Nikola Daňková a Jiří Flašar postupují do krajského kola, které se uskuteční na začátku května. Přejeme hodně úspěchů. 

Stravné na duben 2021

MŠ       do 6 let            525,-

7 let             615,-

ZŠ      7 – 10 let           390,-

11 – 14 let           405,-

15 let           420,-

Výběr v hotovosti bude probíhat  v  po  12. 4.  a  v  út  13.4.   od 7.00 do 15.00 hod.

Dodržujte stanovené dny k prodeji !!!!!

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče!

Od 12. 4. 2021 bude mateřská škola otevřena pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti rodičů IZS při dodržení všech protiepidemiologických opatření. Provoz v MŠ bude v běžném režimu 6:00 – 16:00 hod.

Žádáme rodiče, aby neposílali do školky děti s příznaky respiračních onemocnění!

Děti, které se budou účastnit vzdělávání v mateřské škole, budou rozděleny ve třídách maximálně po 15 dětech.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou všechny děti testovány antigenními testy, které škola všem dětem poskytne. Bez provedení antigenního testu se dle pokynů MZ ČR nesmí děti účastnit vzdělávání v mateřské škole.

Žádáme rodiče, aby byli nápomocni při testování svých dětí. Vstup do budovy školy bude rodičům umožněn pouze s respirátorem. V případě negativních testů, přejdou děti do tříd. Děti s pozitivním testem budou izolovány od ostatních. V co nejkratší době si je rodiče musí vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvují PCR test.

Zároveň Vám posílám odkaz na webovou stránku, kde je testování podrobně popsáno:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

  Bezpečné testování

V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.

Věřím, že i tyto složité podmínky k návratu dětí do mateřské školy společně zvládneme!

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče!

Od 12. 4. 2021 je obnovena prezenční výuka na 1. stupni základních škol a při dodržení všech protiepidemiologických opatření, ale pouze v rotačním režimu.
To znamená, že v naší škole nastoupí v týdnu 12. – 16. dubna 1. ročník, 2. ročník a IV. B.

V dalším týdnu 19. – 23. 4. budou mít uvedené třídy distanční výuku
a k prezenční výuce nastoupí 3. ročník, IV. A a 5. ročník.

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti s příznaky respiračních onemocnění!

Všichni žáci musí mít po celou dobu výuky jednorázové chirurgické roušky.
Stravování ve školní jídelně bude zajištěno a to tak, že vedoucí školní jídelny přihlásí všechny děti ke stravování. Pokud rodiče nebudou mít zájem o obědy pro své dítě, odhlásí je nejpozději den předem.

Provoz školní družiny bude probíhat v běžném režimu, pouze v pondělí 12. 4. z důvodu organizace testování nebude provoz ranní družiny zajištěn. Žáci budou i ve školní družině v neměnných skupinách.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou všichni žáci na prezenční výuce testováni antigenními testy, které škola všem žákům poskytne. Bez provedení antigenního testu se dle pokynů MZ ČR nesmí žáci účastnit prezenční výuky. Absence jim bude omluvena, ale škola nemá povinnost zajistit pro tyto žáky distanční vzdělávání. Úkoly budou těmto dětem zadávány jako v případě nemoci.

Všichni žáci na prezenční výuce se dostaví vždy v pondělí a ve čtvrtek nejpozději v 7.30 hodin ke škole, kde si je převezmou třídní učitelé k testování. Žádáme rodiče, aby byli nápomocni při testování svých dětí v 1. a ve 2. ročníku. Vstup do budovy školy bude rodičům umožněn pouze s respirátorem. V případě negativních testů, přejdou žáci k prezenční výuce. Děti s pozitivním testem budou izolovány od ostatních.  V co nejkratší době si je  rodiče musí vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvují  PCR test. Zároveň Vám posílám odkaz na webovou stránku, kde je testování podrobně popsáno:
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Bezpečné testování (PDF)

V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.

Věřím, že i tyto složité podmínky k návratu dětí do škol společně zvládneme! V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

 

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy