Magický Senegal

Tak zněl název výukového programu, který absolvovali osmáci a deváťáci ve středu 18. 1. 2023 v Otrokovické Besedě. Poutavým způsobem nám byla představena tato africká země na pobřeží Atlantského oceánu. Při promítání filmu moderátoři komentovali cestu čtyř dobrodruhů po Senegalu. Magicky působily prastaré stromy baobaby, které jsou symbolem moudrosti a dlouhověkosti. S výškou 30 metrů a průměrem kmene až 14 metrů jsou nepřehlédnutelnou dominantou krajiny. Život v Senegalu je dost odlišný od našeho způsobu života. Čtyřicet procent Senegalců nemá přístup k elektřině. Lidé uchovávají maso třeba v soli. Senegal je také jedním z největších producentů soli v západní Africe. Dozvěděli jsme se spoustu dalších zajímavostí o hudbě, tanci, rituálech a pohostinnosti lidí v této zemi. Děkujeme týmu cestovatelů z projektu Planeta Země 3000 za pěkný zážitek.

P. Gabrielová

Příspěvky SRPŠ

Vážení rodiče,

od 23. 1. 2023 do 31. 1. 2023 budou vybírány příspěvky v rámci činnosti SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice dle schváleného návrhu ve výši 200 Kč na žáka ve školním roce 2022/2023. Příspěvek bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů. O výši příspěvku rozhodla dle stanov členská schůze SRPŠ.

Vybraná částka bude v plné výši využita pro „mimoškolní“ sportovní, kulturní a společenské aktivity školy. Díky ní jsou dotovány zejména náklady na dopravu žáků (LVZ, soutěže atd.), ocenění úspěšných žáků a další činnosti. Zaplacením příspěvku se zákonný zástupce žáka stává automaticky členem SRPŠ. Příspěvek nebyl od roku 2020 vybírán kvůli nemoci Covid 19, díky které byla omezena většina mimoškolních aktivit.

Spolek SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice je dobrovolnou otevřenou aktivitou rodičů (a přátel), který se snaží díky své komerční činnosti podporovat rozvoj dětí a mládeže v naší obci, ať už při základní a mateřské škole v Halenkovicích nebo i v ostatních spolcích v obci.

Děkujeme za Vaši podporu.

Za SRPŠ Robert Hruban

Vánoční přehazovaná

Ve středu 21. 12. 2022 se v tělocvičně sešly dívky 2. stupně na tradiční vánoční turnaj v přehazované. Turnaje se zúčastnily 4 týmy, které soutěžily s obrovským nasazením i s bojovným pokřikem. Velká podpora probíhala také z řad diváků, kteří povzbuzovali své spolužačky k lepším výkonům. První místo získal tým „Zabijáci”, který byl tvořen dívkami ze 7. třídy, druhé místo vybojovaly „Plešky” z 8. třídy a 3. místo připadlo „Prcinkám drtičkám kostí” z 9. třídy. Vítězkám gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za napínavé sportovní utkání a skvělou podívanou.
P. Gabrielová

Fotky

Turnaj v basketbalu

Tradiční předvánoční klání chlapců z druhého stupně za účasti pěti družstev se letos uskutečnilo 19.12.
Výborné výkony podali a vítězství si tentokrát s převahou vybojovali GiGidy, družstvo tvořené chlapci z VIII.třídy. Druhé místo obsadili loňští vítězové Ostraváci z Plzně. Nutno ale podotknout, že týmy tvořené mladšímí hochy bojovaly velmi srdnatě a i přes určité zklamání si mohou říci, že za rok to budou zase oni, kteří stanou na stupních vítězů.
Libor Lízal

Fotografie