Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče!
Žádám Vás, abyste do mateřské školy nevodili děti s příznaky respiračního onemocnění: kašel, nachlazení, rýma, bolesti hlavy a další. Zabráníte tak šíření nemoci COVID-19, ale i dalších onemocnění, které se mezi malými dětmi bez ochrany nosu a úst rychle šíří.
Děkuji Vám za pochopení.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Provoz školy do 22.1.2021

Vážení rodiče!

Vláda ČR na svém dnešním zasedání rozhodla o prodloužení přísných protiepidemiologických opatřeních, z čehož vyplývá, že i nadále bude prezenční výuka ve školách probíhat pouze v 1. a 2. ročníku. Distanční výuka pro ostatní třídy bude pokračovat nejméně do 22. ledna 2021.

Věřte, že je mně i všem mým kolegům upřímně líto, že nemůžeme vyučovat prezenčně i ostatní žáky.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Informace k provozu školy v době 4. 1. – 10. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci!

Na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 Vám oznamuji, že v pondělí 4. 1. 2021 nastoupí k prezenční výuce do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku. Opatření nosit při výuce roušku platí i nadále pro všechny žáky i pedagogické pracovníky.

Všichni ostatní žáci zůstávají na distanční výuce. Školní družina pro žáky 1. a  2. ročníku bude probíhat v běžném provozu při zachování homogenity jednotlivých oddělení. Zajištěno je i školní stravování. Žáci na distanční výuce, kteří budou mít zájem o školní stravování, si mohou obědy odebírat do jídlonosičů v 11.00 hodin.

Provoz mateřské školy bude probíhat bez omezení v běžném provozu.

Děkuji všem za pochopení.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Stravné na leden 2021


do 6 let            700,-
7 let            820,-


7 – 10 let           494,-
11 – 14 let           513,-
15 let           532,-

Výběr v hotovosti bude probíhat  v  po  4.1.  a  v  út  5.1.   od 7.00 do 15.00 hod.
Dodržujte stanovené dny k prodeji.

Předvánoční čas ve 4.A

Jak probíhal předvánoční čas ve 4.A?

Vyzdobili jsme si třídu, navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem (stejně víme, kdo to byl, i když na sobě měli roušky 😊) a přinesli nám malou sladkost. Sice nám tentokráte chybělo zpívání koled či ochutnávání cukroví, ale to nevadí. Kdo chtěl, vyrobil si ještě přáníčka, drobné dárečky a svícínky pro své blízké. Samozřejmě jsme stihli poslední den ve škole před Vánocemi i tradiční vánoční besídku s nadělováním dárečků.

Přejeme, ať je ten nový rok 2021 lepší, než ten předcházející.

Marta Skýpalová

Odkaz na fotografie:

https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/Predvanocni_cas_ve_4.A/g