Divadélko pro školy

V tento předvánoční čas vyrazili kluci a holky z halenkovické školy za kulturou. V sále obecního úřadu zhlédli představení inspirované tvorbou španělských renesančních literárních velikánů jako Lope de Vega nebo Miguel de Cervantes y Saavedra. Díky skvělým hereckým výkonům jsme se mohli společně vrátit do 16. – 17. století a zaposlouchat se do příběhů, které jsou stále živé a aktuální. Herci nás vtáhli do děje tím, že na chvíli obsadili některé žáky do vedlejších rolí a my jsme si mohli vyzkoušet, jaký je to pocit stát na jevišti. Představení bylo navíc vtipné a mělo spád. Společně jsme strávili pěkné dopoledne a těšíme se na některé z dalších představení!

Mgr. Eva Lovasová

Fotky

Hlaholice

Žáci 5. ročníku se v rámci výuky vlastivědy seznámili s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Čím byla tako událost z hlediska našich dějin tak významná? Tito učenci prosadili pro bohoslužby staroslověnštinu jako jazyk, pro který vytvořili písmo zvané hlaholice. Páťáci sice v učebnicích vlastivědy viděli  ukázky tohoto písma, ale zkusit si psát hlaholicí v praxi, to je přece jen něco jiného, a tak při projektové výuce v pondělí 20. listopadu pod vedením odborníka pana Petra Novotného, DiS dostali možnost se s hlaholicí seznámit i prakticky. Pan Novotný jim při besedě připomněl mnohé historické události z období příchodu zmíněných učenců do Velkomoravské říše. V závěru hodiny všichni žáci dostali speciálně upravený husí brk, který použili k napsání svého jména hlaholicí – to vše pod odborným dohledem. Křestní jména si měli možnost vytvořit také pomocí tiskátek s písmeny „hlaholské“ abecedy.

Přednáška spolu s praktickými ukázkami byla příjemným a zajímavým doplněním vlastivědného učiva.

 PaedDr. Marie Kašíková

Den otevřených laboratoří

  1. 11. 2023 navštívili žáci 9. ročníku akci Den otevřených laboratoří na SPŠ Otrokovice, kde si pro ně studenti chemických oborů připravili netradiční a poutavé chemické experimenty. Některé pokusy si mohli žáci i sami vyzkoušet.

Mgr. Olga Idesová

Fotky

Tortura – právo útrpné

Pondělí 20. listopadu 2023 byla pro žáky sedmého ročníku připravena přednáška na téma Tortura aneb právo útrpné. Kromě stručné historie naší země se přednáška týkala hlavně jednání, které mělo způsobovat člověku bolest. Zvláště ve středověku existovaly speciální místnosti určené pro mučení, označované jako mučírny. Většinou se nacházely v podzemí městské radnice, hradu nebo soudní budovy. Pan Petr Novotný z Archeoskanzenu Modrá všem přítomným objasňoval, případně i ukazoval některé mučící techniky a nástroje – pranýře, klece, španělské boty, bronzového býka, skřipec. Někteří žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet např. palečnici určenou k drcení prstů. Užívání tortury při výslechu vězňů je známo ze světových válek i z dob totality. Sedmáci tak získali spoustu nových poznatků o historii mučení.
Mgr. P. Gabrielová

foto

Informace pro rodiče žáků ke stávce

Vážení rodiče!

Oznamuji vám, že v pondělí 27. 11. 2023 se všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Halenkovice zúčastní stávky. Z tohoto důvodu budou základní škola, mateřská škola, školní družina i školní jídelna úplně uzavřeny. Běžný provoz bude opět zajištěn na všech úsecích školy v úterý 28. 11. 2023.

Děkujeme za pochopení.

Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Halenkovice
PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy
V Halenkovicích 21. 11. 2023