Třídy ve školním roce 2022/2023

I.třída

Mgr. Hana
Čechová

II. třída

Mgr. Marcela
Palúchová

III. třída

Mgr. Tereza
Abrahámová

IV. třída

Marta
Skýpalová

V. třída

Mgr. Petra
Barcuchová

VI.A třída

Mgr. Pavla
Svitáková

VI.B třída

Mgr. Bohdana
Ambrožová

VII.třída

Mgr. Libor
Lízal

VIII.třída

Mgr. Monika
Urbancová

IX.třída

Mgr.Pavla
Manová