Třídy ve školním roce 2023/2024

I.třída

Mgr. Tereza
Abrahámová

II. třída

Mgr. Hana
Čechová

III. třída

Mgr. Marcela
Palúchová

IV. třída

Mgr. Petra
Barcuchová

V. třída

Marta
Skýpalová

VI.B třída

Mgr. Petra
Gabrielová

VII.A třída

Mgr. Pavla
Svitáková

VII.B třída

Mgr. Bohdana
Ambrožová

VIII.třída

Mgr. Libor
Lízal

IX.třída

Mgr. Monika
Urbancová