Těšíte se na Vánoce a na vánoční svátky? Čtvrťáci určitě!
Během adventních dnů si děti vyzdobily třídu, připomenuly některé vánoční zvyky, zpívaly koledy, hrály si a také tvořily. Využívaly k tomu různý materiál. Tento rok kromě papíru a keramické hlíny i dřevo.
Moc bychom tímto chtěli poděkovat rodičům od Aničky Pavelky, kteří nám přivezli nařezané dřevěné podklady na výrobu adventních svícnů.
V prosinci nás navštívil také Mikuláš, dva andělé a čert. Naštěstí si nikoho neodnesli😊. Přinesli pro všechny balíček se sladkostmi a ovocem.
Čertům jsme věnovali také čas v rámci českého jazyka. Jak jinak se řekne čert v řeči lidu českého? Slovo čert bývá někdy nahrazováno i jinými výrazy, jako např. šlak, kozel, ďas, rarach, rarášek, satan, ďábel či lucifer. A co asi znamená, když se řekne …? „Je po čertech chytrý. I kdyby čert na koze jezdil. Čiň čertu dobře, peklem se Ti odmění. Čert nám to byl dlužen.“ Čertovsko-andělské téma se prolínalo i do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností.
Očekávaný poslední den před Vánocemi se nesl v duchu vánoční besídky, zpívání koled, tvoření přáníček pro nejbližší, ochutnávání přineseného cukroví a rozdávání dárečků.
Marta Skýpalová
Odkaz na fotogalerii – klikni zde