V úterý 23. 4. 2019 se u nás ve škole slavil Den Země a žáci 9. třídy přichystali pro žáky 4. a 5. třídy stanoviště, na kterých měli plnit všelijaké úkoly. Některé úkoly byly ze zdravovědy a jiné zase o zvířatech a jejich mláďatech. V jednom úkolu jsme třídili odpad. Bylo tam i poznávání rostlin a kde žijí různá zvířata. Měli jsme za úkol i poznávat jedovaté rostliny. Nejvíce mě bavilo stanoviště, kde se poznávaly stopy zvířat. Celý den jsem si moc užil, a i když jsem něco nevěděl, nevadilo mi to.

Tobiáš Pliska, 4. třída

Fotogalerie