Sušáky na výkresy

24. dubna proběhl sběr papíru, při kterém bylo nasbíráno více než 6,5 tun starých novin, časopisů a letáků. Z výtěžku, který činil 8 765,- Kč, jsme zakoupili sušáky na výkresy pro obě školní budovy. Tuto investici ocenili hlavně vyučující, protože výkresy se už v budoucnu nebudou muset sušit na parapetech, radiátorech nebo na podlaze ve třídách. a odpadne tak znečištění nábytku z výtvarných prací.

Děkuji všem, kteří se na sběru papíru podíleli.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice