Český den proti rakovině 2024

V letošním roce jsme se opět zapojili do celonárodní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, kterou organizačně zajišťuje agentura Arcadia Praha s. r. o.
Již 28. ročník této sbírky proběhl ve středu 15. května formou prodeje žlutého květu měsíčku lékařského s tmavě růžovou stužkou.
Tři skupinky našich deváťáků se v tento den vydaly na obchůzku po naší škole a okolí, aby oslovily co největší množství jak žáků, tak široké veřejnosti. Deváťáci vysvětlovali důležitost prevence rakoviny, zvláště prevenci nádorů prsu a také důležitost screeningových programů. S potěšením musím oznámit, že se nám podařilo vybrat 6 051 Kč.
Poděkování za pomoc patří Petře, Markétě, Lídě, Berťovi, Danovi, Petrovi, Filipovi, Jirkovi a Danovi. Děkujeme všem rodičům a dárcům za příspěvek a za to, že pomáhají.
Mgr. Monika Urbancová

 

Matematické soutěže na naší škole

Během prvního pololetí proběhlo na naší škole domácí kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY. Do okresního kola, které se konalo 3. dubna na Gymnáziu TGM ve Zlíně, postoupili úspěšní řešitelé: Valdemar KOVALSKÝ ze 6. třídy a Roman SLEZÁK ze 7. třídy. Roman se mezi gymnazisty neztratil, umístil se na děleném 8. – 10. místě ze 30 soutěžících a za svoji úspěšnou účast obdržel diplom.
V měsíci dubnu proběhly pak následně za sebou školní kola MATEMATICKÉHO KLOKANA a PYTHAGORIÁDY.
Mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, uskutečněné 22. března, se celkem zúčastnilo 153 žáků naší školy.
Kategorie CVRČEK pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo 32 žáků, kategorie KLOKÁNEK pro 4. a 5. třídu 36 žáků, kategorie BENJAMIN pro 6. a 7. třídu 41 žáků a kategorie KADET pro 8. a 9. třídu 44 žáků.
Nejlepšími řešiteli byli: v kategorii CVRČEK Matěj MIŠUREC (71 b) ze 3. třídy, v kategorii KLOKÁNEK Tomáš URBAN (79 b) ze 4. třídy, v kategorii BENJAMIN Roman SLEZÁK (91 b) ze 7. A a v kategorii KADET Norbert PEŠL (66 b) z 9. třídy.
Na konci měsíce března jsme uspořádali pro žáky 2. stupně tradiční matematickou soutěž PYTHAGORIÁDA i když v nezvyklém termínu. Nejlepší řešitelé školního kola postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo na ZŠ TGM v Otrokovicích. V kategorii 6. tříd se zúčastnili Viola KOVÁŘOVÁ a Filip DUNDÁLEK, v kat. 7. tříd Roman SLEZÁK, v kat. 8. tříd Josef HRUBAN a Rostislav TRVAJ a v kat. 9. tříd Jiří MUSIL, Norbert PEŠL, Daniel KAŠPÁREK a Ondřej NAVRÁTIL. Nejlépe si vedla Viola KOVÁŘOVÁ, které o bod uniklo místo úspěšné řešitelky.
Účast žáků v matematických soutěžích je pro mnohé z nich přínosná, rozvíjí jejich matematickou gramotnost, dává možnost srovnání s ostatními vrstevníky a v neposlední řadě je příležitostí pro matematicky nadané žáky, jak projevit svůj talent. Jsme potěšeni, že i naší škole máme takové talenty a budeme je i nadále rozvíjet, jak nejlépe budeme umět.
S poděkováním všem žákům i organizátorům na naší škole
Mgr. Monika Urbancová

 Stravné  na  červen   2024

 


do 6 let  1180,-

7 let  1260,-


7 – 10 let  627,-

11 – 14 let    646,-

15 let   665,-

Výběr v hotovosti bude probíhat  ve  čt  30. 5.  a  v  pá  31. 5. 2024  od 7.00 do 15.00 hod.
Dodržujte stanovené dny k prodeji.
Děkuji

 J.Gabrhelíková, ved.šk.jídelny

Schůzka školního parlamentu s vedením školy

 

Všichni představitelé školního parlamentu pozvali na své odpolední rokování paní ředitelku PaedDr. Marii Kašíkovou a paní zástupkyni Mgr. Olgu Idesovou. Tématy společné diskuse byly: zlepšení podmínek společného soužití, úprava a údržba prostor školy, vzájemné chování žáků a materiální vybavení. Parlament se s vedením školy dohodl na možném řešení některých bodů jednání. Paní ředitelka i paní zástupkyně byly velmi vstřícné. Společně strávený čas byl příjemný a přínosný.

Děkujeme, zástupci školního parlamentu