Navštívili jsme Osvětim

29.4.2024 jsme my, žáci 8. a 9. ročníku odjeli na exkurzi do Osvětimi. Cestou nás provázelo krásné počasí a možná trochu zmírnilo tíži pocitů z prostředí, ve kterém jsme se ocitli. Prošli jsme mezi dvěma betonovými zdmi a s napětím poslouchali jména lidí-Židů, která zněla z reproduktorů. Věděli jsme, že jsou to oběti hrůzných činů, které elity německého národa prováděly na bezbranných lidech zavlečených do Osvětimi během druhé světové války. Byla nám vybrána velmi milá průvodkyně, která nám procítěně vyprávěla, co se ve zdejším koncentračním táboře dělo. Budovy, fotografie a předměty denní potřeby, pozůstatky zemřelých, tito němí svědci každodenních masových vražd, krutého násilí a zrůdných lékařských pokusů na lidech nám dosvědčili, jak krutě se lidé dokáží vůči sobě chovat. Když jsme opouštěli Auschwitz, první část tábora, většina z nás měla zasmušilý výraz a i ti největší školní raubíři byli zamyšlení. Následně jsme autobusem přejeli do druhé části tábora. Když jsme uviděli koleje před budovou, věděli jsme, že tam uvnitř stavěly vlaky, ve kterých byli převážení lidé v horších podmínkách, než je přepravován dobytek. Stáli jsme na místě, odkud nebylo návratu…Dozvěděli jsme se, jak náročný život v Březince místní obyvatelé vedli a jak strašná smrt je čekala. Výlet do Osvětimi je ten, na který se jen tak nezapomíná. Díky němu si můžeme uvědomit, že žijeme povětšinou šťastné životy. Děkujeme, že jsme mohli muzeum navštívit.

Mgr. Eva Lovasová

Foto

Den Země v Halenkovicích

Učitelé z halenkovické školy si k příležitosti Dne Země připravili pro své žáky bohatý program.
Prváčci se vydali s paní učitelkou Terezou Abrahámovou na Kolibu na Dolině a po cestě se bavili pozorováním krásy naší přírody, snažili se poznat některé důležité rostlinky.
Druháčci paní učitelky Hany Čechové si vytvořili několik skupinek a plnili úkoly na stanovištích v okolí školy. Když si zasoutěžili, pokračovali v zábavném hraní, kreslili křídami na chodník a pořádně se u toho zmazali.
Dětem ze třetí třídy jejich paní učitelka Marcela Palúchová domluvila poučnou exkurzi v čističce odpadních vod v místní části naší obce na Dolině, U Svatých. Jakmile se vrátili do školy, završili svůj den plněním úkolů na stanovištích, které pro prvostupňové žáky připravili deváťáci. Po třetí třídě zašli do čističky ještě osmáci s panem učitelem Liborem Lízalem.
Žáci čtvrté třídy paní učitelky Petry Barcuchové také na procházce poznávali přírodniny. Vydali se na tajnou výpravu na letiště Vrchovice. V přírodě si zahráli i zábavné hry. Po příchodu ke škole se zapojili do plnění deváťáckých úkolů.
Pátá třída se rozdělila do skupin, aby tak poblíž školy pod kontrolou deváťáků plnila úkoly na téma „voda“. Pak šli procházkou od školy Kaménkou dolů na Dolinu, určovali přitom jarní rostliny podél cesty. Když přišli k potoku Vrbka, řešili zadané úlohy na téma „ekosystém v potoce“.
Žáci ze šesté třídy se spojili se sedmáky a vydali se s vyučujícími – s paní učitelkou Bohdanou Ambrožovou a paní učitelkou Petrou Gabrielovou do sběrného dvora na Pláňavy. Po prohlídce se prošli k rozhledně Šárka a cestou s velkou ochotou posbírali odpadky, po úklidu pokračovali lesem na farmu na Žlutavě.
Sedmáci paní učitelky Pavly Svitákové navštívili také sběrný dvůr na Pláňavách a dozvěděli se zajímavosti o třídění odpadu v obci. Jejich výprava pokračovala do Napajedel k minerálnímu prameni Slanica, kde zjišťovali její složení.
„A za všechno můžou deváťáci“, díky nim mohli mladší spolužáci vykonávat zadané úlohy na vyhrazených místech u školy. Na každém z nich se snažili získat razítka zvířátek. Hlavním motivem celé dobrodružné cesty byla opět voda. Na šesti místech poznávali zvířátka žijící ve vodě a rostliny v jejím okolí, určovali velké řeky na mapě České republiky, luštili osmisměrku, zkoumali rozpustnost látek ve vodě, stavěli nepotopitelné lodě z lega, zhlédli video o koloběhu vody a skládali puzzle s tematikou skupenství vody. Po náročných úkolech si zaběhli na hřišti slalom s vodou v ruce a snažili se naplnit jí barel. Nakonec je čekala sladká odměna. Žákům deváté třídy patří velké poděkování za milý přístup k malým žáčkům a za jejich plné nasazení v přípravě programu.
A velké díky patří i paním učitelkám a panu učiteli za realizaci náročného programu a za svědomitý dohled nad žáky školy. Poděkování si zaslouží i vedení školy, vedení obce za vstřícnost a spolupráci a zaměstnanci OÚ za ochotu věnovat čas žákům naší školy.

Mgr. Eva Lovasová

Foto