Tortura – právo útrpné

Pondělí 20. listopadu 2023 byla pro žáky sedmého ročníku připravena přednáška na téma Tortura aneb právo útrpné. Kromě stručné historie naší země se přednáška týkala hlavně jednání, které mělo způsobovat člověku bolest. Zvláště ve středověku existovaly speciální místnosti určené pro mučení, označované jako mučírny. Většinou se nacházely v podzemí městské radnice, hradu nebo soudní budovy. Pan Petr Novotný z Archeoskanzenu Modrá všem přítomným objasňoval, případně i ukazoval některé mučící techniky a nástroje – pranýře, klece, španělské boty, bronzového býka, skřipec. Někteří žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet např. palečnici určenou k drcení prstů. Užívání tortury při výslechu vězňů je známo ze světových válek i z dob totality. Sedmáci tak získali spoustu nových poznatků o historii mučení.
Mgr. P. Gabrielová

foto